Met het oog op de

Toekomst

Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Nicole Evers

Nicole Evers is teamcoach en trainer. Ze is ervaren in het werken met jongeren en jong volwassenen, zowel met als zonder beperking. Ze kent het vak en de dynamiek van begeleiding en behandelen als geen ander.  Door deze ervaring, haar kennis van hechtingsproblematiek en het vertalen van het bijbehorende gedrag, kan zij anderen trainen op interactieve wijze waarbij jij als professional centraal staat. Zonder oordeel samen willen werken met het gehele systeem van een jongere vraagt om reflectie en zelfkennis. Nicole kan je hierin coachen en trainen.

In het eerste gedeelte van de training wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting. Door middel van film en beeld wordt er aandacht besteed aan de wijze van hechting en het herkennen van problematiek. Er wordt gebruikt gemaakt van voorbeeld casuïstiek om dit inzichtelijk te maken. Ook worden de fases van hechting doorgenomen zodat men zich bewust wordt van de wijze van begeleiding. Kun je van een jongere een vaardigheid vragen als dit bij een hechtingsfase hoort die hij nooit heeft doorlopen? Afhankelijk van de kennis en kunde van de groep kan hier kort of lang bij stil worden gestaan. Deelnemers wordt gevraagd om casuïstiek in te brengen, voordat de training van start gaat. Deze casuïstiek wordt tijdens de training gebruikt om
de verschillende vormen van hechtingsproblematiek in kaart te brengen.

In het tweede gedeelte van de training, wordt er op intervisie wijze aandacht gegeven aan de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Waar loop je tegen aan in je werk? Wat vind je lastig en hoe komt dat? Wat vraagt het van jou om betrouwbaar te zijn en wat heb je hier zelf in te ontwikkelen?

De training is bestemd voor professionals die werken met kinderen en jongeren met gediagnosticeerde of vermoedens van hechtingsproblematiek.

 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wijze en vormen van hechting
  • fases van hechting
  • hechtingsproblematiek in de praktijk
  • casuïstiek
  • ontleden van hechtingstypen

Jij als professional:

  • casuïstiek
  • intervisie
  • zelfkennis
  • reflectie

Na deze training:

• Kunt u opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen
• Weet u theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar handelen waardoor u de
jeugdige passende ondersteuning kan bieden
• Bent u zich bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op u als
persoon kan hebben
• Bent u in staat dit te herkennen en hier op te reflecteren

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is  1 lesdag. Lesdagen starten om 09.00 en eindigen rond 16.00 uur

Investering
Deze kosten voor de training zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Niveau: De training wordt op hbo-niveau gegeven.

SKJ
De training is door SKJ geaccrediteerd met 8,5 punten in de categorie Formeel leren.

Certificering
Wanneer u de training heeft gevolgd ontvangt u een Certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

Inschrijven