Met het oog op de

Toekomst

Locatie: op aanvraag
Inschrijven

Tijdens de opleiding Backoffice medewerker Wmo / Jeugd leert u om de geïndiceerde zorg van klantmanagers te verwerken omtrent Wmo en Jeugdzorg. U ontwikkelt kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en weet de werkzaamheden op te pakken vanaf de beschikking tot aan de beëindiging beschikking.

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Gemeenten zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk geworden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding, beschermd wonen en huiselijk geweld. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast is er sprake van een verbreding van het werkveld. Ook zijn gemeenten sinds de invoering van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zoIn veel gemeenten is de Backoffice medewerker behalve voor de Wmo ook verantwoordelijk voor de verwerking van het proces binnen het domein Jeugd.

Wat doet een Backoffice medewerker? Als Backoffice medewerker bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerhande administratieve taken. U biedt ondersteuning aan teams die werkzaam zijn binnen Wmo en Jeugdwet. Een goede samenwerking is daarbij essentieel. Tijdens de opleiding leert u effectief samenwerken met de frontoffice medewerker en de Wmo consulent. Tevens leert u inzicht te krijgen in de praktijk van het indiceren van huishoudelijke ondersteuning,  woningaanpassingen (WAP) en Wonen, rolstoel en vervoer (WRV). U maakt kennis met de begrippen, de doelgroep en het assortiment.

Inschrijven