Met het oog op de

Toekomst

17 okt 2019 09:00
Meppel
12 dec 2019 09:00
Amersfoort
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven

Basistraining “Veilig kunnen opgroeien” wordt gegeven door onze docente Jacobien Verbaan. Na een aantal jaren als algemeen verpleegkundige en 15 jaar als psychiatrisch verpleegkundige op een gesloten afdeling voor volwassenen gewerkt te hebben is Jacobien in 2004 gestart bij Bureau Jeugdzorg en na de transitie in 2015 bij het CJG in Hoogeveen. Hier was zij werkzaam als Casemanager in het vrijwilliger kader ( specialistisch) en als Thuiscoach ( generalistisch). Nu werkt Jacobien als Kwaliteitmedewerker Jeugd  waarbij het begeleiden van jeugdconsulenten centraal staat. Jacobien is expert op het gebied van (on)veiligheid in gezinnen. Er is op het gebied van veiligheid nog veel te ontwikkelen, ervaring uit te wisselen en om gezamenlijk met de gezinnen meer grip te krijgen op onveilige situaties. Jacobien brengt haar kennis dan ook graag over op andere professionals.

Elke professional in het sociaal domein krijgt te maken met onveiligheid in gezinnen vanuit verschillende invalshoeken, met specifieke expertise (generalistisch of specialistisch), werkend binnen verschillende organisaties met eigen wetten, regels en kaders. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is vanaf dat moment de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis in geval van acute en structurele onveiligheid.

Daarom dient iedere organisatie en zelfstandige professional een eigen meldcode te ontwikkelen. Het is voor deze organisaties en professionals wettelijk verplicht om daarin vijf specifieke stappen op te nemen. Een professional doorloopt deze vijf stappen van de meldcode bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het kan daarbij gaan om fysiek geweld, maar ook bij vermoedens van psychisch of seksueel geweld of vermoedens van verwaarlozing.

Het volgen van deze stappen en om daarin de juiste aansluiting te vinden met de betrokkenen vergt een hoge mate van aansluiting en begrip. Vanuit de Signs of Safety benadering leer je zoeken naar krachten, uitzonderingen en beschermende factoren in het gesprek met het doel om tot een zo veilig mogelijke situatie te komen.

In de basistraining Veilig kunnen opgroeien komen een aantal onderwerpen aan de orde, maar de accenten kunnen verschillend zijn, afhankelijk van uw functie, ervaring en vragen. We gaan in de training met elkaar aan het werk, we wisselen ervaringen uit en gaan aan de slag met een eigen casus.

Is het belangrijk dat de training op de organisatie is afgestemd? Neem dan contact met ons op voor een Incompany training.

Deze training is bedoeld voor alle professionals in het sociaal domein die te maken hebben met gezinnen waar zorgen over veiligheid een rol spelen. De training is geschikt als u minder ervaren bent in het werkveld, maar ook voor ervaren professionals die zichzelf willen ontwikkelen en meer zelfvertrouwen willen ervaren op het gebied van veiligheid.

De training is geschikt voor je als je jezelf afvraagt:

• Hoe signaleer ik onveiligheid in gezinnen.
• Hoe kan ik het kind op de voorgrond zetten en hoe ga ik met
hen in gesprek.
• Wat is mijn rol ten aanzien van veiligheid binnen de kaders
van mijn functie
• Hoe voel ik mij zeker genoeg om (on)veiligheid te bespreken
• Waar liggen mijn verantwoordelijkheden
• Hoe werk ik samen met het gezin en betrokkenen
• Hoe maak ik veiligheidsafspraken
• Op welke manier zorg ik voor mijn eigen veiligheid
• Hoe kan ik blijven samenwerken als ik onveiligheid bespreek
en het gezin herkent het niet en ik dreig het contact te
verliezen.

Niveau
hbo

Vooropleiding
Een hbo-opleiding is een vereiste.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod:

 • Bespreken van eigen doelen en het gebruiken van eigen casus voor de training
 • De definitie van veiligheid
 • Onveiligheid in diverse situaties en de rol van de professional
 • Mandaat, positionering en privacy
 • Meldcode
 • Het bespreken en onderzoeken van (on)veiligheid
 • De kinderen in beeld en met hen in gesprek gaan
 • Het proces om te komen tot veiligheid binnen de mogelijkheden van het gezin
 • Verantwoordelijkheid en samenwerking met het gezin en betrokkenen
 • Het betrekken van het sociaal netwerk
 • Je rol in een zorgoverleg om zorgen en krachten met elkaar te bespreken
 • Statement of Danger; hoe leg je je zorgen uit in de taal van het gezin.
 • Het gebruik maken van schaalvragen over veiligheid
 • Het maken van veiligheidsafspraken

Na afloop van deze training:

 • Kun je invulling geven aan het begrip (on)veiligheid en vertalen naar het gezin;
 • Kun je (on)veiligheid herkennen en omschrijven vanuit de positie van het kind;
 • Voel je je zekerder in het contact met gezinnen en weet je welke krachten en vaardigheden je kunt inzetten om de veiligheid te vergroten;
 • Heb je kennis van de meldcode;
 • Weet je welke stappen (en op welke manier) je kunt zetten om te komen tot veiligheid binnen de mogelijkheden van een gezin;
 • Heb je kennis over het betrekken van het sociale netwerk van een gezin;
 • Heb je kennis van het voeren van of deelnemen aan een zorgoverleg om zorgen en krachten met elkaar te bespreken;
 • Weet je hoe je gebruik kunt maken van schaalvragen over veiligheid;
 • Weet je hoe je veiligheidsafspraken kan maken binnen een gezin;
 • Weet je op welke manier je in gesprek kunt gaan met kinderen.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de training heeft gevolgd ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
Hbo werk- en denkniveau is vereist

Accreditatie
De basistraining Veilig kunnen opgroeien is door het SKJ geaccrediteerd met 6.75 punten in de categorie formeel leren.

Inschrijven