Met het oog op de

Toekomst

3 feb 2020 09:00
Leiden
12 feb 2020 09:00
Meppel
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Sharon Jongsma

Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent bij het Kenniscentrum WMO.

Tijdens de training staat professionele autonomie centraal. De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Het geeft handvatten bij het omgaan van ethische dilemma’s. Niet alleen in het werken met cliënten, maar ook in relatie tot de werkgever. Ook krijgt u inzicht in het tuchtrecht.

De training Beroepscode en Tuchtrecht is een praktijkgerichte training. Naast kennisoverdracht tijdens klassikale bijeenkomsten is er ruime gelegenheid tot het behandelen van casuïstiek, rollenspel en moreel beraad.

Het SKJ stelt als eis dat de training Beroepscode en Tuchtrecht over twee lesdagen verdeeld wordt; een basistraining en een verdiepende training. Voor een herregistratie bij het SKJ is het verplicht om beide modules te volgen. Heeft u zich nog niet voor de verdiepingstraining ingeschreven? Inschrijven kan hier.

 

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de jeugdzorg.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

Vooropleiding
Een hbo-opleiding is een vereiste.

De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

  • Beroepsethiek van de jeugdzorgwerker
  • De beroepscode van de jeugdzorgwerker
  • Het Tuchtrecht en klachtrecht
  • Stappenplan voor moreel beraad
  • Herkennen en analyseren van morele dilemma’s

De training Beroepscode en Tuchtrecht een praktijkgerichte training. Naast kennisoverdracht tijdens klassikale bijeenkomsten is er ruime gelegenheid tot het behandelen van casuïstiek, rollenspel en moreel beraad.

Na afloop van de training:

  • Heeft u kennis van beroepsethiek, zoals de beroepscode voor jeugdzorgwerkers
  • Heeft u kennis en inzicht over het doel en de werkwijze van het tuchtrecht
  • Bent u in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen
  • Bent u in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Verdiepende training
Het SKJ heeft als eis gesteld dat zowel de basis- als de verdiepende training gevolgd wordt voor herregistratie. U dient zich voor de verdiepende training apart in te schrijven.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW. Volgt u zowel de basis als de verdieping, dan bedraagt de investering € 850,- excl. BTW.Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen.

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Lesstof
U krijgt voor de start van de training de lesstof, huiswerkopdrachten en aanvullende informatie per e-mail toegestuurd.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau, aangezien de training op dit niveau wordt aangeboden.

Accreditatie
De Basistraining Beroepscode en Tuchtrecht is geaccrediteerd door het SKJ met 8,5 punten in de categorie Formeel leren.

Inschrijven