Bijscholingsdag voor Jeugd- en Gezinsprofessionals in Hoofddorp

Hoofddorp
5 november 2024
Oorspronkelijke prijs was: € 349,00.Huidige prijs is: € 314,10.

Als jeugd- en gezinsprofessional is professionele ontwikkeling erg belangrijk. Er veranderd namelijk veel binnen de jeugdzorg. Niet voor niets dat jij als SKJ-geregistreerde professional je moet laten bijscholen. Met verschillende opleidingen, trainingen of e-learnings kun jij ervoor zorgen dat jij op de hoogte blijf van alle nieuwe ontwikkelingen. Hier gaat vaak wel wat tijd en energie in zitten om uit te zoeken welke scholing je graag wilt volgen. Zonde, want nieuwe kennis op doen zou je juist meer energie moeten geven. Daarom organiseren wij hét evenement voor alle jeugd- en gezinsprofessionals: de Bijscholingsdag!

De Bijscholingsdag staat vol in het teken van jouw professionele ontwikkeling. Gedurende de dag volg jij één of meerdere trainingen naar keuze. Jij bepaalt zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij nieuwe kennis op die relevant is voor jou en die jij kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden. De trainingen worden gegeven door ervaren jeugdprofessionals die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen

 • 6.5 SKJ-punten
 • Het volgen van jouw voorkeurstraining(en)
 • Een goed verzorgde lunch
 • Netwerken met collega’s uit de regio
 • € 50,- korting op jouw deelname aan een Bijscholingsdag in 2024 of 2025

Op de Bijscholingsdag leer je alles over de nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Je kunt jouw kennis verbreden in onderwerpen die voor jou interessant zijn. Jij bepaalt namelijk zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij binnen één dag veel kennis op die voor jou relevant is. Daarnaast verdien je met de Bijscholingsdag 6 punten voor je herregistratie. Zo behaal je op een leuke en leerzame manier je SKJ of NVO/ NIP-punten. Een volledig verzorgde dag voor jou, de hardwerkende jeugdprofessional!

 

Hoe ziet de dag eruit?

09:00-09:30 – Inloop

09:30-10:00 – Een inspirerende opening door onze gastspreker

10:00-13:00 – Eerste trainingsronde

13:00-13:55 – Lunchpauze op het netwerkplein

14:00-17:00 – Tweede trainingsronde

17:00 – Afsluitende netwerkborrel

De Bijscholingsdag van 5 november vindt plaats in het Van der Valk Hotel Schiphol in Hoofddorp. De dag begint rond 09:00 en zal rond 17:00 afgesloten worden met een netwerkborrel.

Adres: A4 3, 2132MA Hoofddorp.

Tijdens deze dag kan je, als standhouder, jouw producten en diensten onder de aandacht brengen op de informatiemarkt. Deze informatiemarkt is een uitstekende gelegenheid om een netwerk op te bouwen en naamsbekendheid te creëren.

De informatiemarkt vindt plaats op het centrale plein, waar de lunch en de afsluitende borrel voor alle aanwezigen plaatsvinden. Ook tussen de trainingen door is er gelegenheid voor bezoekers om de informatiemarkt te bezoeken.

Er zijn verschillende opties voor jou als standhouder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of vraag de standhouder brochure aan. Direct contact? Bel Daphne Westenbrink, Eventmanager, op 06-19705484.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Trainingen

Trauma bij kinderen: werken met de Window of Tolerance

Bianca Jansen

Druk, dwars, onrustig, slaapproblemen, moeite met sociaal contact, hechtingsmoeilijkheden. Klachten waar trauma onderliggend zou kunnen zijn. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is trauma? (vanuit de DSM en de kenmerken van trauma);
 • Wat gebeurt er met een kind als er sprake is van trauma?;
 • PTSS;
 • Werking van trauma in het brein en de effecten daarvan;
 • Window of tolerance;
 • Stabilisatie, randvoorwaarden voor behandeling en behandeling;
 • Casuïstiek.

Na de training:

 • Weet je de kenmerken, oorzaken en gevolgen van trauma;
 • Weet je wat de werking is van trauma in het brein en de effecten daarvan;
 • Ken je de window of tolerance en kan deze kennis toepassen op eigen casuïstiek;
 • Weet je een aantal stappen voor het vergroten van stabilisatie en kan deze toepassen op eigen casuïstiek;
 • Weet je welke behandelmethoden ingezet kunnen worden en kan daarnaar verwijzen;

Leeruitkomsten:

Het doel van de training is om jou bewust te maken van trauma, de kenmerken en effecten ervan en implicaties in het cliëntcontact. Regelmatig wordt in het werkveld gedrag als gevolg van trauma verkeerd gelabeld en ontstaat misdiagnose. Een passende behandeling ontbreekt waardoor problematiek verergert. Je hebt na de training kennis van trauma, je weet wat signalen kunnen zijn, je kunt gedrag duiden en van daaruit bijtijds kun je ingrijpen door te verwijzen naar gerichte behandeling kan helpen om stabiliteit en evenwicht te krijgen en het stress systeem weer te reguleren.

Trainer: Bianca Jansen

Bianca is trainer en coach met een passie voor de jeugdzorg. Ze heeft jarenlange ervaring binnen het gedwongen- en vrijwillig kader van de jeugdhulpverlening en gewerkt als jeugdbeschermer, onderzoeker bij het AMK (Veilig Thuis) en jeugdconsulent. In haar trainingen maakt zij de koppeling naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

LVB – relatiegericht contact

Jeanine van der Lans

Het aansluiten bij het kunnen en aankunnen in de LVB-sector

In deze training ontwikkel je de vaardigheden om op relatiegerichte wijze beweging te creëren binnen de problematiek bij cliënten met LVB. De vaardigheden die je na deze training kan toepassen zorgen ervoor dat je op verbindende wijze communiceert met de cliënt en het cliëntsysteem. Doordat jij beter aansluit bij de LVB’er en het cliëntsysteem, voelen deze zich gezien en komt er meer ruimte om stap voor stap te werken aan verandering met erkenning voor wat al goed gaat.

Door middel van een samenspel tussen theorie en praktische oefeningen vergroot je je mogelijkheden in het aansluiten bij en het communiceren binnen het cliëntsysteem met LVB-problematiek. Je leert zorg te dragen voor een verbindende communicatie, waardoor je op een relatiegerichte wijze beweging kan creëren binnen de problematiek waar je binnen het gezin mee te maken krijgt. Doordat de LVB’er zich gezien voelt, komt er meer ruimte om stap voor stap te werken aan verandering met erkenning voor wat al goed gaat.

Na de training:

 • Weet je wat het verschil is tussen kunnen en aankunnen en wat dat kan betekenen voor iemand met een LVB;
 • Weet je hoe je door middel van de ijsbergen (McLelland) kan kijken naar de onderliggende behoefte van het gedrag van de persoon met een LVB;
 • Weet je hoe je het beste aan kan sluiten bij iemand met een LVB;
 • Weet je hoe je in de communicatie aan kan sluiten bij iemand met een LVB;
 • Kan je onder de waterlijn kijken bij jezelf en de persoon met een LVB.

Leeruitkomsten:

Door deze training krijg jij kennis aangereikt over het omgaan met mensen met een LVB. Daarnaast wordt er door de inzet van werkvormen en oefeningen inzicht vergaard over het eigen denken, voelen, willen en handelen en over dat van een ander, wat invloed kan hebben op de houding en het gedrag van de professional ten opzichte van de persoon met LVB en er handelingsalternatieven ontstaan.

Trainer: Jeanine van der Lans

Jeanine van der Lans heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de gehandicaptenzorg als begeleider. Sinds 2019 zet ze haar ervaring, kennis en kunde onder andere in als casemanager en coach binnen de gehandicaptenzorg. In haar loopbaan is ze werkzaam geweest bij verschillende doelgroepen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking en met bijkomende persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, een disharmonisch profiel enz.

Naast haar baan bij de gehandicaptenzorg is Jeanine werkzaam als organisatie begeleider, (team)coach en supervisor. Jeanine werkt graag met en vanuit verbinding. Ze is eerlijk, duidelijk en een kei in het stellen van functioneel kritische vragen. Met haar humor zorgt ze voor luchtigheid.

Seksuele- en genderdiversiteit

Elio Heres en Marieke van der Sanden

Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat nu veel aandacht krijgt in de media, maar wat eigenlijk altijd van belang is. Zowel in de vroege kindertijd als de adolescentie zijn kinderen en jongeren bezig met het vinden van hun identiteit waar hun seksuele en genderidentiteit een groot onderdeel van is. Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit en je seksualiteit zijn ontwikkeltaken voor elk kind en elke jongere. Daarmee wordt het tegelijkertijd een opvoedtaak voor ouders, verzorgers, docenten en andere betrokkenen die een pedagogische taak hebben ten opzichte van kinderen en jongeren.

In de training leer jij wat seksuele- en genderdiversiteit inhoudt, waarom het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben tijdens jouw werk en hoe je in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van en inzicht in de variaties in seksuele en genderdiversiteit;
 • Je kent alternatieve verklaringen en theorievorming rondom genderincongruentie;
 • Je kunt aan de slag met aandacht voor attitude en een open houding, zonder waarheidsvinding;
 • Je kent de betekenis van LHBTQIA+, de achterliggende theorie rondom genderincongruentie en het belang van aandacht ervoor bij je cliënt;
 • Je kunt in gesprek met cliënten over seksuele- en genderdiversiteit.

Trainers: Elio Heres en Marieke van der Sanden

Elio Heres is orthopedagoog NVO, Consulent Seksuele Gezondheid, taxateur vermoedens seksueel misbruik, behandelaar vat van zelfwaardering.

Vanuit zijn praktijk en bedrijf heeft Elio Heres de missie om de kennis en inclusie te vergroten van genderdiversiteit door middel van: coachen van mensen die problemen ervaren op het gebied van gender, zelfwaardering en gedragsverslavingen, bedrijven adviseren hoe ze meer gender inclusief kunnen werken.

Het is Marieke’s missie dat kinderen, jongeren en volwassenen eerlijke en positieve informatie krijgen over seksualiteit, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot seksueel autonome en seksueel gezonde wezens. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren in de (residentiële) jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Meer aandacht voor ‘ja’ voelen en niet alleen voor ‘nee’ zeggen. Stil staan bij de invloed van hechting en trauma en altijd gericht op groei. Daarnaast wil ze gendergelijkheid en genot de norm maken.

Hechting, de verbindende gezinsfactoren

Corné Legemaat

Uit zowel internationale als Nederlandse studies naar gehechtheid blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar, een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders (www.nji.nl op 28-02-2023). Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht. Dat wil zeggen: het kind of de jongere ervaart (iets) meer onzekerheid ten opzichte van zichzelf en de ouders dan veilig gehechte kinderen.

Deze training gaat in op deze groep waarbij kinderen of jongeren als gevolg van problematische of onveilige hechting gedragsproblemen laten zien. In deze training leer je de werkzame factoren van veilige hechting herkennen. Je leert wat belastend en verlichtend werkt in de communicatie tussen de gezinsleden onderling en hoe je emoties kan inzetten om hechtingsgericht aan de slag te gaan met het hele gezin. Tot slot leer je in de training hoe je ouders kunt helpen om onderling dezelfde taal te spreken en waarom dit van belang is.

Leerdoelen:

 • Je kent de werkzame factoren van veilige hechting;
 • Je kunt hechtingsgericht aan de slag met het hele gezin;
 • Je kunt ouders en gezin helpen om onderling dezelfde taal te spreken;
 • Je kunt werken met gevoelens, namelijk de 4-B’s: Blij, boos, bang en bedroefd;
 • Je weet wat belastend en wat verlichtend werkt in de communicatie onderling/verbinding in het gezin.

Trainer: Corné Legemaat

Corné Legemaat is jeugdhulpverlener / gezinstherapeut in zijn eigen praktijk onder de naam Outback Explorers in Driebergen. Na HBO / post HBO- opleidingen is hij 15 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg. De waarde van een actieve, liefdevolle en herstelgerichte aanpak in de jeugdhulp is daar ontstaan. Sinds 2017 is hij als therapeut / coach en trainer actief in het sociale domein, in die gebieden waar jongeren zich bevinden, namelijk gezin, school en vereniging. Is met name gespecialiseerd in Geweldloze communicatie, Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, Hechting in gezin en samenleving, Ervaringsleren en LVB-problematiek.

Verdiepingstraining hoogbegaafdheid

Priscilla Keeman

In deze training leer jij verdiepende kennis over hoogbegaafdheid en hoe daar mee om te gaan in de jeugdzorg, met name als het gaat over dubbeldiagnoses. Verschillende vormen van leer- en ontwikkelproblematiek komen aan bod, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd en selectief mutisme. Daarnaast is er aandacht voor het verschil in benadering van hoogbegaafde jeugdigen t.o.v. niet-hoogbegaafde jongeren met dezelfde problematiek. Aan de hand van concrete casuïstiek krijg jij helder welke factoren van belang zijn bij het bepalen van het hulpaanbod. Daarnaast geeft de training handvatten om met hoogbegaafde jongeren en hun ouders in gesprek te gaan en de jeugdigen in beweging te krijgen.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van diverse vormen van problematiek die voorkomen bij hoogbegaafdheid.
 • Je hebt inzicht in de uitingsvormen van deze problematiek oiv hoogbegaafheid.
 • Je hebt kennis van de invloed van hoogbegaafdheidskenmerken op het bepalen van het hulpaanbod.
 • Je hebt inzicht in wanneer de inzet van een hoogbegaafdheidsexpert nodig is.
 • Je weet welke kind- en omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij problematiek m.b.t. hoogbegaafdheid.
 • Je weet welke bronnen en materialen hij/zij kan raadplegen in het werken met hoogbegaafde kinderen.
 • Je bent in staat de juiste partijen samen te brengen en samenwerking te bevorderen t.b.v. de jeugdige.
 • Je hebt kennis van verschillende behandelvormen n.a.v. casuïstiek.
 • Je reflecteert op eigen kennis en handelen m.b.t. hoogbegaafdheid.

Leeruitkomsten

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de verschillende soorten leer- en ontwikkelproblematiek die kunnen voorkomen bij begaafdheid;
 • Heb je meer inzicht in welke invloed hoogbegaafdheid heeft op verschillende vormen van problematiek;
 • Heb je meer inzicht in de ontwikkeltaken bij hoogbegaafdheid en hoe deze anders zijn dan bij andere jeugdigen;
 • Ken je werkzame elementen in de benadering van hoogbegaafde jeugdigen in de zorg;
 • Voel je je vaardiger in het inzetten van hulpaanbod voor hoogbegaafde jeugdigen;
 • Kun je praktische materialen in zetten in gesprekken en doelbepaling met ouder en kind;
 • Krijg je handvatten voor het bevorderen van samenwerking in de pedagogische driehoek ten behoeve van de jeugdige.

Trainer: Priscilla Keeman

Priscilla Keeman is arbeids- & organisatiepsycholoog en levenslooppsycholoog. Haar deskundigheid over hoogbegaafdheid heeft is zowel persoonlijk als professioneel. Priscilla verzorgt sinds 2014 trainingen en lezingen over hoogbegaafdheid en onderpresteren. Daarnaast verricht zij  intelligentie- en psychologisch onderzoek en begeleid zij ouders en jongeren.

Automutilatie en suïcide

Bianca Jansen

In de huidige samenleving is er sprake van een toename van psychische problematiek onder jongeren. Enkele cijfers: Eén op de 7 jongeren tussen 10 – en 20 jaar automutileert gedurende korte of langere tijd (bron CBS) en in 2021 lag het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar 15% hoger dan de jaren ervoor (bron CANS). Zelfdoding is daarmee de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder Europese jongeren. Kom je in je werk jongeren tegen die automutileren of het leven te zwaar vinden? Een omgeving die zich machteloos voelt? Twijfel je of jij het wel goed doet als hulpverlener of wil je gewoon meer weten over deze onderwerpen? Deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: automutilatie en suïcide.

Leerdoelen & leeruitkomst:

 • Meer inzicht in de thema’s automutilatie en suïcide
 • Je leert wat de signalen en kenmerken zijn
 • Je krijgt handvaten hoe om te gaan met jongeren voor wie dit van toepassing is
 • Vanuit deze kennis en handvaten kan je beter het systeem begeleiden en doorverwijzen en weet je welke mogelijkheden daarin zijn

Trainer: Bianca Jansen

Bianca is trainer en coach met een passie voor de jeugdzorg. Ze heeft jarenlange ervaring binnen het gedwongen- en vrijwillig kader van de jeugdhulpverlening en gewerkt als jeugdbeschermer, onderzoeker bij het AMK (Veilig Thuis) en jeugdconsulent. In haar trainingen maakt zij de koppeling naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Early bird ticket Bijscholingsdag Jeugd- en Gezinsprofessionals – 5 november 2024
Ticket Bijscholingsdag Jeugd- en Gezinsprofessionals 5 november 2024
314,10
Onbeperkt