Bijscholingsdag voor Jeugd- en Gezinsprofessionals in Den Bosch

den Bosch
6 juni 2024
 349,00

Als jeugd- en gezinsprofessional is professionele ontwikkeling erg belangrijk. Er veranderd namelijk veel binnen de jeugdzorg. Niet voor niets dat jij als SKJ-geregistreerde professional je moet laten bijscholen. Met verschillende opleidingen, trainingen of e-learnings kun jij ervoor zorgen dat jij op de hoogte blijf van alle nieuwe ontwikkelingen. Hier gaat vaak wel wat tijd en energie in zitten om uit te zoeken welke scholing je graag wilt volgen. Zonde, want nieuwe kennis op doen zou je juist meer energie moeten geven. Daarom organiseren wij hét evenement voor alle jeugd- en gezinsprofessionals: de Bijscholingsdag!

De Bijscholingsdag staat vol in het teken van jouw professionele ontwikkeling. Gedurende de dag volg jij één of meerdere trainingen naar keuze. Jij bepaalt zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij nieuwe kennis op die relevant is voor jou en die jij kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden. De trainingen worden gegeven door ervaren jeugdprofessionals die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen

 • 6.5 SKJ-punten
 • Het volgen van jouw voorkeurstraining(en)
 • Een goed verzorgde lunch
 • Netwerken met collega’s uit de regio
 • € 50,- korting op jouw deelname aan een Bijscholingsdag in 2024 of 2025

Op de Bijscholingsdag leer je alles over de nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Je kunt jouw kennis verbreden in onderwerpen die voor jou interessant zijn. Jij bepaalt namelijk zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij binnen één dag veel kennis op die voor jou relevant is. Daarnaast verdien je met de Bijscholingsdag 6.5 punten voor je herregistratie. Zo behaal je op een leuke en leerzame manier je SKJ-punten. Een volledig verzorgde dag voor jou, de hardwerkende jeugdprofessional!

 

Hoe ziet de dag eruit?

09:00-09:30 – Inloop

09:30-10:00 – Een inspirerende opening door Lilian Bakels

10:00-13:00 – Eerste trainingsronde

13:00-13:55 – Lunchpauze op het netwerkplein

14:00-17:00 – Tweede trainingsronde

17:00 – Afsluitende netwerkborrel

De Bijscholingsdag van 6 juni vindt plaats in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De dag begint rond 09:00 en zal rond 17:00 afgesloten worden met een netwerkborrel.

Adres: Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Tijdens deze dag kan je, als standhouder, jouw producten en diensten onder de aandacht brengen op de informatiemarkt. Deze informatiemarkt is een uitstekende gelegenheid om een netwerk op te bouwen en naamsbekendheid te creëren.

De informatiemarkt vindt plaats op het centrale plein, waar de lunch en de afsluitende borrel voor alle aanwezigen plaatsvinden. Ook tussen de trainingen door is er gelegenheid voor bezoekers om de informatiemarkt te bezoeken.

Er zijn verschillende opties voor jou als standhouder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of vraag de standhouder brochure aan. Direct contact? Bel Daphne Westenbrink, Eventmanager, op 06-19705484.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Trainingen

Hechtingsproblematiek in het echt

Jelle Visscher

Kinderen, jongeren of ouders kunnen soms plotseling fel reageren, boos worden of zich terugtrekken. Als professional moet je in die situaties snel maar professioneel en adequaat kunnen handelen. En vervolgens reflecteer je, en probeer je te achterhalen wat er gebeurd is. Waarom krijg je deze reactie? Heb je goed gehandeld? Wat heeft mijn cliënt nodig? Deze training staat op een interactieve manier stil bij de theorie en de praktijk van het de-escalerend werken. We behandelen hoe je vroegtijdig signalen van opbouwende spanning kunt herkennen bij een jeugdige, ouder of verwant. Vanuit eigen ingebrachte casuïstiek en reflectie hierop ga je aan de slag met hoe je de theorie van het de-escalerend werken kunt toepassen in de praktijk. Dit doen we door middel van gesprekstechnieken, het ‘bewust te zijn’ van je eigen houding en het zorgdragen voor fysieke veiligheid.

In het eerste gedeelte van de training wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting aan de hand van een voorbeeld casuïstiek en de transfer naar de eigen ervaringen van de deelnemers. Het tweede gedeelte van de training bestaat uit de koppeling vanuit de hechtingspiramide en de attitude van de jeugdprofessional.

Leerdoelen:

Kennis vergroten rondom hechtingsproblematiek in de praktijk, herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek, bewustwording van de invloed op jou als mens.

Leeruitkomsten:

Na deze training:

 • Kun je opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
 • Weet je theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar handelen waardoor je de jeugdige passende ondersteuning kan bieden;
 • Ben je je bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op jou als persoon kan hebben. Hoe kan het geleerde toegepast worden in de dagelijkse praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional? Door hechtingsproblematiek beter te herkennen kan theoretische kennis vertaald worden naar handelen. Daardoor wordt de jeugdige passende ondersteuning geboden.

Trainer: Jelle Visscher

Jelle Visscher is opgeleid pedagoog en heeft een grote affiniteit met kinderen en jeugd. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring onder andere als jeugdbescherming, teamcoach en docent binnen de (jeugd)zorg en kan daardoor aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Je eigen praktijksituatie, je ervaringen en jouw persoonlijk referentiekader zijn voor hem het uitgangspunt in de training om zo samen met jou de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk.

Motiveren kan je leren

Francisca Koerhuis

Tijdens deze inspirerende training ontdek hoe je weerstand kunt omzetten richting groei en verandering via motiverende gespreksvoering (MGV). Deze training geeft je als jeugdprofessional inzicht in hoe gedragsverandering werkt en leer je tools om weerstand om te buigen naar groei en verandering bij je jeugdige cliënten. Tijdens de training is er specifiek aandacht voor onderwerpen en thema’s vanuit de praktijk. Waar worstelen jeugdigen en diens systeem mee en hoe stimuleer je motivatie en gedragsverandering.  Onderwerpen als middelengebruik, gamen/scherm gebruik, studie ontwijkend gedrag, nalatigheid en/ of andere vormen van afhankelijkheid en destructief gedrag. Je leert vaardigheden die je direct in kan zetten zodat het zweet tijdens gesprekken (weer) op de juiste rug staat!

Deze training is bedoeld om jouw gespreksvaardigheden te versterken en je te laten zien hoe je weerstand kunt omvormen tot een veerkrachtige verbinding, wat een solide basis vormt voor gedragsverandering.

Deze verschillende aspecten komen aan bod tijdens de training:

1. Samenwerking met jeugdigen en gezinnen: Ontdek hoe je als professional samen met jeugdigen en gezinnen het gebruik van middelen kunt onderzoeken of andere onderwerpen die weerstand creëren, binnen de context van het gezinssysteem. Leer de technieken van motiverende gespreksvoering toepassen, rekening houdend met de verschillende fasen van gedragsverandering en de dynamiek binnen gezinnen.

2. Toepassen van basisprincipes: Ontwikkel effectieve vraagtechnieken, begrijp welke stappen je kunt nemen in het behandelproces.

3. Afstemming op de Fasen van Gedragsverandering: Ontdek hoe je jouw benadering kunt aanpassen aan de verschillende fasen van gedragsverandering volgens Prochaska en DiClemente. Zo bied je de juiste ondersteuning aan je cliënt.

4. De essentie van Motiverende Gespreksvoering. Ontdek de drie kernelementen van Motiverende Gespreksvoering – de processen, de spirit en de gesprekstechnieken. Begrijp hoe deze de sleutel vormen tot effectieve communicatie en gedragsverandering.

5. Werkwijze vanuit de Spirit: Leer waarom het werken vanuit de geest van Motiverende Gespreksvoering cruciaal is en hoe dit van invloed is op je eigen houding richting de cliënt en het verdelen van verantwoordelijkheden.

6. Processen in gesprekken: Herken en benut de verschillende processen (verbinden, focussen, oproepen en plannen) in je gesprekken met cliënten.

7. Herkenning van taal en strategieën: Ontwikkel vaardigheden om taal van de cliënt te identificeren – behoudend, veranderingsgericht of actiegericht – en ontdek hoe je effectieve strategieën toepast die de motivatie voor gedragsverandering stimuleren.

Deze training is ontworpen om je vaardigheden in motiverende gespreksvoering te versterken. Het biedt een uitbreiding van je professionele gereedschapskist, waarbij effectieve communicatie en ondersteuning in gedragsverandering centraal staan. Laat je inspireren en groei in je rol als jeugdprofessional!

Gedurende deze training gaan we dieper in op verschillende aspecten:

 • Verdiepen van connectie: Ontdek hoe MGV je in staat stelt om een sterke verbinding te creëren, zelfs in situaties met aanzienlijke weerstand.
 • Weerstand omvormen: Leer gesprekstechnieken die weerstand niet als obstakel zien, maar als een kans om een diepgaand begrip te krijgen en verandering te faciliteren.
 • Creëren van samenwerking: Verken hoe je via MGV een samenwerkingsrelatie opbouwt, waarbij jouw cliënt zich gehoord voelt en actief betrokken wordt bij het veranderingsproces.
 • Effectieve communicatie: Begrijp hoe je communicatievaardigheden kunt inzetten om een atmosfeer van vertrouwen en openheid te creëren, wat essentieel is voor gedragsverandering.

Trainer: Francisca Koerhuis

 Francisca Koerhuis heeft zich tijdens en na haar studie social work gespecialiseerd in het thema verslaving. Ze heeft kennis en kunde opgedaan in zowel de praktijk als vanuit de theorie, dit blijkt uit het feit dat ze jarenlange ervaring heeft in organiseren en uitvoeren van ambulante en klinische behandeling voor cliënten die kampen met verslavingsproblematiek. Met deze expertise in de rugzak werkte ze jarenlang als trainer en geeft ze trainingen gericht op middelen kennis, bespreekbaar maken van gebruik, motiverende gespreksvoering, al dan niet aangevuld met informatie over een licht verstandelijke beperking, psychiatrie of jongeren / ouderen. Momenteel is ze werkzaam als docent psychologie en runt ze haar eigen praktijk: Het Paardenmiddel.

NLP bij jeugdzorgprofessionals

Lilian Bakels

In deze training ontdek jij om vanuit elke context waar ongewenst gedrag tot overtuiging actief is, een verandering in te brengen. Op welk neurologisch niveau start je het veranderingsproces waardoor het op gedrag te implementeren is en de jongere inzicht krijgt en de verandering beklijft. Gedrag is niet wie je bent, maar wie je bent neem je wel mee in je gedrag of functie in de maatschappij. Elk gedrag heeft effect en daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Deze training geeft inzicht in: als ik blijf doen wat ik altijd deed, blijf ik krijgen wat ik altijd kreeg.

Altijd al willen weten wat maakt dat mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen, hoe het komt dat mensen bepaalde patronen hanteren? Waarom je bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen hanteert die je niet meer dienen? Hoe communiceer ik eigenlijk en wat is het effect daarvan op anderen?

Allerlei zaken waar een NLP een antwoord op geeft, waardoor je sterker, succesvoller en krachtiger in jouw communicatie, werk en leven komt te staan. NLP biedt diverse methodieken om jouw eigen patronen te doorbreken en duidelijker te communiceren met uzelf en anderen.

Effectief communiceren is belangrijk, in welke relatie u zich ook bevindt. Of het nu gaat om contact met cliënten, medewerkers of privé, overal komt goede communicatie terug als een basisvoorwaarde. Deze training leert je onder andere gedrag waar te nemen vanuit zintuiglijke scherpzinnigheid en hoe een geslaagde communicatie met cliënten binnen de jeugdzorg te bereiken. Daarnaast leer jij tijdens deze training duidelijk af te stemmen op de communicatie en het veranderen van gedrag om doelen te bereiken.

Na de training:

 • Kan je herkennen wanneer een gedragspatroon niet werkt;
 • Kan je verantwoordelijkheid nemen om het te veranderen;
 • Kan je in de schoenen van een jeugdige stappen om zich zo uit te drukken op een manier die hen zal bereiken;
 • Ken je basisprincipes en het NLP-communicatiemodel van NLP.

Trainer: Lilian Bakels

Lilian Bakels is als internationaal trainer aangesloten bij de NVNLP (Nederlandse Vereniging Neuro linguïstisch Programmeren). Daarvoor heeft ze vanaf 2003 meerdere opleiding binnen de NLP-methodiek gevolgd. Daarbij startte Lilian Bakels haar bedrijf 4 YOU Training &Advies. Wat ooit begon met een coachklant groeide uit tot een wervelende organisatie die haar sporen in Zeeland al geruime tijd heeft verdiend. Begin 2007 stelde Lilian Bakels een elfkoppige projectgroep samen, met als doel de opzet van een projectplan voor begeleiding en coaching van jeugd en gezin. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van A House 4 You in 2008. Haar missie en passie is om alle jeugdwerkers in contact te brengen met een NLP-ervaring. Iedere hulpverlener verdient volgens haar een tip van de sluier van deze unieke methode. Als Directeur van zowel het NLP instituut als coach en trainingscentrum Jeugd en Gezin, zet ze alle zeilen bij om dit onder jeugdwerkers bekend te maken. De reden? Om op een efficiënte en effectieve manier de jogneren hun eigen potentieel te brengen op welk niveau ook. Daarbij wordt uit gegaan van de kracht van eenvoud.

Scheidingsproblematiek: kind centraal

Suzan Gerritsen van Sprundel

Iedere scheiding zet het gezinssysteem onder druk. Heb jij zicht op wat er gebeurt in dit gezinssysteem voordat kinderen tussen hun ouders in de knel komen en als inzet van de strijd worden ingezet? Om het kind centraal te kunnen zetten is het belangrijk om te weten met welke gevolgen kinderen geconfronteerd kunnen worden. Op welke signalen let jij terwijl er zoveel verschillende belangen zijn binnen het gezinssysteem. Hoe geef jij inhoud aan je rol waarbij je rekening houdt met deze verschillende belangen, maar ouders ook alert houdt op de impact voor hun kinderen? Hoe ziet jouw hulpverleners koffertje eruit om het kind centraal te kunnen blijven zetten, houden en zien?

In deze training richten we ons op jouw rol en het handelen in complexe scheidingssituaties. We worden weer extra scherp op meerzijdige partijdigheid binnen de dynamiek van deze problematiek, waarbij jij het kind centraal weet te zetten. Tegelijkertijd heb je aandacht voor de verschillende en overlappende, ofwel de gezamenlijke belangen van de gezinsleden.

Leerdoelen

 • Je bent weer scherp op hoe jij meervoudig partijdig bent en kan zijn, binnen het gezinssysteem. Waarbij je het kind centraal weet te zetten en tegelijkertijd aandacht hebt voor de verschillende en gezamenlijke belangen van de gezinsleden.
 • Je bent op de hoogte van de gevolgen van complexe scheidingsproblematiek voor kinderen, zodat je dit kunt herkennen in het gedrag van kinderen en hier zo nodig ondersteuning voor kunt realiseren wanneer nodig.
 • Je kent de verschillende hulpverleningsmogelijkheden die van belang kunnen zijn voor de ondersteuningsvraag en/of behoefte van het kind.

Trainer: Suzan Gerritsen van Sprundel

Suzan is een toegankelijke, integere, flexibele en dynamische vrouw. Iedereen wordt vanzelf ouder. Suzan benaderd persoonlijk groeien als een keuze. Zij gaat uit van mogelijkheden, is aanspreekbaar en verbindend, en vindt het hierbij belangrijk dat eenieder weet wat hij of zij aan haar heeft.  “Als gecertificeerd kindercoach, docent Weerbaarheid & Agressieregulatie en SKJ Jeugd- & gezinsprofessional werk ik vanuit mijn eigen onderneming themagericht waarbij ik weloverwogen werkvormen gebruik. Ik bied coaching aan diegene die willen groeien op het gebied van mentale en fysieke weerbaarheid. Daarnaast ben ik dit jaar gestart als  ZZP-er binnen de gespecialiseerde jeugdzorg nadat ik ruim 10 jaar verschillende functies heb vervuld in loondienst binnen deze sector”.

Jeugdwet

Peter Groenenberg

Als Jeugdprofessional is de Jeugdwet de basis van jouw werk. Tijdens deze training word je meegenomen in de aanleiding en de doelstelling van de Jeugdwet, maar ook in de gevolgen van de invoering voor gemeenten, jeugdhulpinstellingen, ouders en jeugdigen. Daarnaast komt het nieuwe woonplaatsbeginsel aan bod, net als de reikwijdte van de Jeugdwet. Het is een interactieve training, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van casuïstiek.

Leerdoelen:

 • Wat houdt de Jeugdwet in, wat zijn de achtergronden en doelstellingen ervan en wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente in de uitvoering hiervan?

Leeruitkomsten

 • Je hebt inzicht in de achtergrond en basisinhoud van de Jeugdwet
 • Je kent de doelstelling van de Jeugdwet
 • Je kent de belangrijkste randvoorwaarden voor de transformatiedoelstellingen
 • Je kent de reikwijdte van de Jeugdwet

Trainer: Peter Groenenberg

Peter beschikt over ruim 20 jaar ervaring binnen de (jeugd)psychiatrie als begeleider en coördinator. Na een uitstap als docent binnen het MBO-onderwijs is Peter weer ‘terug’ binnen de jeugdzorg en is hij werkzaam als jeugdconsulent en als ondersteuningscoördinator binnen het onderwijs.

Bewust bekwaam in cultuursensitief werken

Rümaine Garcia

Waarom is dit gezin zo wantrouwig naar de hulpverlening toe? Hoe bespreek jij met ouders dat hun dochter van 9 niet het hele huishouden kan draaien? Waarom vinden sommige jongeren toegeven zo moeilijk en blijven zij ontkennen? Verloopt jouw begeleiding van jongeren en/of gezinnen met een andere culturele achtergrond soms moeizaam?  Wil je meer kennis en begrip over de cultuur, interculturele interpretaties op gedrag en opvoeding? Iedere cultuur heeft zijn eigen regels en ongeschreven afspraken. Maar hoe interpreteer je wat je ziet en hoort? In deze training word je bewust bekwaam in cultuursensitief werken.

Trainer: Rümaine Garcia

Rümaine is een trainer en coach met affiniteit voor de jeugdzorg, met name voor de interculturele jeugdbescherming. Haar expertise ligt vooral op het gebied van interetnische netwerken, cultuurverschillen in opvoeding, interculturele competenties en samenwerking. Door haar jarenlange ervaring met nieuwkomers (Alleenstaande minderjarige vluchtelingen en vluchtelingengezinnen), maar ook andere gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond, kent zij de dynamiek waar de jeugdprofessional mee te maken heeft tijdens hun begeleiding. Rümaine heeft een passie ontwikkeld voor de doelgroep en het intercultureel werken. Haar praktijk- en ervaringskennis zet zij in tijdens de trainingen met als doel dat jeugdprofessionals en cliënten beter met elkaar kunnen samenwerken.

Veerkracht bij kinderen: samen herstellen na geweld

Viviënne Martens

De training ‘Veerkracht bij kinderen: samen herstellen na geweld’ geeft uitleg over de methodiek ‘Veerkracht’ die wordt gebruikt binnen de vrouwenopvangcentra, om kinderen te begeleiden in het navigeren van onveilige situaties die zij hebben meegemaakt, of zelfs nog steeds meemaken. Er zijn veel discussies over de juiste aanpak van trauma: vooral wanneer therapie/coaching moet worden ingezet en hoe belastend of helpend dat mogelijk zou zijn.

De visie vanuit Veerkracht stelt stevig: kinderen zijn dusdanig veerkrachtig dat zij in staat zijn om te herstellen van trauma(tische gebeurtenissen), ook als er veel is gebeurd. De noodzaak dat een kind wordt gesproken is hoog en belangrijk (uit onderzoek gebleken dat kinderen hier zelf ook behoefte aan hebben en in de jeugdbescherming zelfs verplicht). Veerkracht biedt tools om met kinderen én ouders te praten over wat er is gebeurd en hoe het gezin met elkaar de veiligheid kan vergroten.

Na de training:

 • Heb je basis kennis over de methodiek Veerkracht;
 • Kan je op een krachtgerichte en traumasensitieve wijze omgaan met ouders en kinderen;
 • Ben je geprikkeld om na te denken over de huidige manier van begeleiding en aanbod voor kinderen en gezinnen;
 • Heb je verschillende ideeën over welke materialen je in kunt zetten voor kindgesprekken.

Trainer: Viviënne Martens

Als net afgestuurde pedagoog startte Viviënne tien jaar geleden als kinderhulpverlener in de vrouwenopvang. Daarna stroomde zij door naar de wereld van asielzoekers en vreemdelingen, waar haar expertise in trainingen werd geboren. In verschillende landen begon zij met het geven van Nederlandse culturele oriëntatie trainingen aan gezinnen met uiteenlopende omstandigheden en culturele achtergronden. Na een korte uitstap te hebben gemaakt naar de jeugdgroep van het AMV, besloot ze in dienst te gaan bij Veilig Thuis, waar ze 4 jaar in verschillende functies heeft gewerkt. Hier heeft zij haar passie voor leren van én met elkaar doorgezet als mentor voor startende medewerkers en jong professionals. Daarnaast heeft zij trainingen aan studenten en professionals over verschillende thema’s mogen geven. In Utrecht heeft zij een jaar gewerkt bij de vrouwenopvang, waar ze cliënten trainingen heeft gegeven over opvoeding, geweld en zelfinzicht. Met haar gevulde rugzak is zij uitgenodigd om aan te sluiten als jeugdbeschermer bij de proeftuinen van Utrecht: het EVU. Ook wel bekend als ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’, in opdracht van de overheid. In verschillende rollen hoopt zij met haar kennis een steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren (en versnellen) van de jeugdzorgketen en het verbreden van onze kennis en te doen wat écht werkt!

Zucht?! Training voor professionals over middelen, addictie, motivatie en jongeren

Francisca Koerhuis

Ervaar jij in jouw werk strubbelingen en of weerstand rondom het thema middelengebruik, addictie en wil je ervaren hoe het is om motiverend in gesprek te gaan met jouw jeugdige cliënt over dit onderwerp? In de training Zucht?! worden de verschillende effecten die alcohol en drugs kunnen hebben: stimulerend, verdovend en bewustzijns veranderend besproken, leer je alles over de huidige trends, komt beeldschermverslaving aan bod en nemen we een kijkje in de keuken van motiverende gespreksvoering.

Leerdoelen:

 • Je kent de drie soorten middelen
 • Je kent de definities, stadia van gebruik en mogelijke oorzaken van middelengebruik
 • Je hebt kennis over DSM5: stoornis is het gebruik van een middel
 • Je weet de onderverdeling van middelen
 • Je hebt kennis over de omvang van gebruik
 • Je krijgt middeleninformatie
 • Je bent op de hoogte van wetgeving
 • Je herkent algemene signalen
 • Je weet de specifieke signalen per middel
 • Je hebt kennis over het proces van gedragsverandering

Leeruitkomsten

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de verschillende soorten drugs en de hoofdeffecten daarvan
 • Weet je hoe middelen gerelateerde problematiek tot stand komt
 • Ben je in staat deze kennis bij je werkgever te betrekken
 • Ken je de signalen die wijzen op middelen gerelateerde problematiek
 • Ken je een aantal basisprincipes die van belang zijn bij het bespreekbaar maken van middelen problematiek

Trainer: Francisca Koerhuis

 Francisca Koerhuis heeft zich tijdens en na haar studie social work gespecialiseerd in het thema verslaving. Ze heeft kennis en kunde opgedaan in zowel de praktijk als vanuit de theorie, dit blijkt uit het feit dat ze jarenlange ervaring heeft in organiseren en uitvoeren van ambulante en klinische behandeling voor cliënten die kampen met verslavingsproblematiek.  Met deze expertise in de rugzak werkte ze jarenlang als trainer en geeft ze trainingen gericht op middelen kennis, bespreekbaar maken van gebruik, motiverende gespreksvoering, al dan niet aangevuld met informatie over een licht verstandelijke beperking, psychiatrie of jongeren / ouderen. Momenteel is ze werkzaam als docent psychologie en runt ze haar eigen praktijk: Het Paardenmiddel.

Inzicht in het gezins- en familiesysteem

Nikkie Potjes

In deze training krijg je inzicht in hoe een familie en gezinssysteem werkt, hoe dit elkaar onderling altijd beïnvloed en waarom dat zo is.

Hoe erg wij als maatschappij ook denken dat we individualistisch zijn, dit is niet het geval.
Kind en ouder(s) zijn áltijd onlosmakelijk met elkaar verbonden of aan elkaar gebonden.
Ook als deze niet in beeld is/zijn bijvoorbeeld. Wist je dat een kind vaak reageert op wat er (onbewust) speelt binnen het familiesysteem en een torenhoge loyaliteit heeft om dit systeem ‘goed’ of ´heel´ te maken?
Als professional heb je een belangrijke rol als het gaat om het zien en erkennen van deze wederzijdse beïnvloeding.
Je wordt in deze training geïnspireerd om met een systemische bril naar de gezinnen waar jij mee werkt te kijken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat een ‘probleem’ bij de daadwerkelijke onderliggende oorzaak aangepakt kan worden. Met de tekorten in de jeugdzorg geen overbodige luxe en daarom is deze kennis wat mij betreft voor iedereen die met kinderen en gezinnen werkt noodzakelijk.

In de training behandelen we theoretische kennis rondom systemisch werken en koppelen we deze kennis aan praktijkvoorbeelden en oefeningen die het inzichtelijk en vooral voelbaar maken hoe een familie en gezinssysteem elkaar altijd beïnvloed. Deze kennis nemen de deelnemers mee hun werkveld in waardoor ze anders leren kijken naar gezinnen en kinderen. Daarnaast word er ook van de deelnemers gevraagd om zichzelf te onderzoeken middels een uitgebreid genogram op systemische wijze. Dit alles kunnen ze inzetten om bij die diepere systemische laag te komen met een gezin/kind/ouders.

Na deze training:

 • Heb je kennis en inzicht opgedaan over het familie en gezinssysteem en systemisch werken;
 • Heb je daadwerkelijk systemisch leren kijken, verder dan enkel het gedrag;
 • Heb je geleert inzicht te krijgen in de onbewuste patronen en dynamieken (oorzaken van gedrag) binnen een gezin waar jij mee werkt;
 • Ken je de basisprincipes en de verschillende gewetens kennen en kan deze in de dagelijkse praktijk herkennen;
 • Kan je een waardevol genogram maken en lezen;
 • Weet je wat de rol/ plek van de vader en moeder voor invloed hebben op het kind.

Trainer: Nikkie Potjes

Nikkie Potjes is een coach en trainer met een passie voor systemisch werken en familie opstellingen. Vooral de combinatie van het gezin van herkomst en het eigen gezin met kinderen interesseert haar. Momenteel is zij werkzaam binnen haar eigen praktijk waarin zij d.m.v. NLP en systemisch werken (familie opstellingen) voornamelijk moeders coacht en organiseert zij workshops familie opstellingen. Hierdoor wordt duidelijk wat er op de systemische onderlaag speelt. Een kind reageert hier direct op. Voordat ze haar eigen praktijk heeft opgezet, heeft zij jaren in de jeugdzorg gewerkt zowel als gezinscoach en als jeugdconsulent. In haar trainingen zul je altijd haar gedrevenheid en enthousiasme voor het vak zien. Zij is passievol, enthousiast, open en een echte verbinder. Binnen haar trainingen vindt zij het belangrijk dat jij als jeugdprofessional geïnspireerd raakt en vooral nieuwe perspectieven en tools aangeraakt krijgt. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat jij je gehoord voelt en dat er ruimte is om ook eigen stukken of vragen in te brengen. Als jeugdprofessional ben je jouw eigen instrument, dus jezelf kennen is een belangrijk onderdeel.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Bijscholingsdag Jeugd- en Gezinsprofessionals – 6 juni 2024
Ticket Bijscholingsdag Jeugd- en Gezinsprofessionals – 6 juni 2024
349,00
Onbeperkt