Met het oog op de

Toekomst

24 sep 2021 09:00
Amersfoort
Kosten €950 excl. BTW
Inschrijven
Erna Poolman
Erna heeft jarenlange ervaring opgedaan in uiteenlopende functies binnen het (speciaal) onderwijs en het jeugddomein. Naast een hoop parate inhoudelijke kennis en ervaring stelt dit haar in staat goed te kunnen afstemmen op de vragen en behoeftes van haar collega’s in het veld. Lees meer

Jeugd- en gezinsprofessionals zijn hun eigen instrument. Alles wat zij leren aan methoden integreren zij naar een voor hen werkbare vorm in contact met cliënten. Pas als er sprake is van een een stevige basis van eigen bewustzijn op wat zij zelf nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en bereid zijn dit ook te organiseren in hun werk kunnen zij een veilige ruimte creëren waarbinnen de cliënt het vertrouwen voelt om contact te maken met en open te zijn over zijn essentiële hulpbehoefte.

Met harder werken bereikt u niet meer bij cliënten, met echte aandacht vanuit eigen overvloed wel. Verhoog uw werkplezier, impact en veerkracht en voorkom overbelasting. In deze training krijgt u meer zicht op wat u nodig heeft om er te blijven zijn voor uw cliënten. Maak ruimte, experimenteer en maak uw eigen model voor zelfzorg.

In deze training gaan we in op wat zelfzorg (voor u) is. Aan de hand van zes vragen die corresponderen met de thema’s: basisbehoeftes, tijd, aandacht, intuïtie, autonomie en regie, maakt u concreet wat u dagelijks wil ervaren in het werk. U krijgt hulpmiddelen tot uw beschikking, creëert moed en gaat tussen de bijeenkomsten door experimenteren met nieuwe gewoontes die u met behulp van suggesties zelf formuleert als invullen van uw basisbehoefte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tussentijd, bewegen, nee zeggen, adempauzes en meer, op uw manier.

De inspiratie die u opdoet bij ieder thema gebruikt u om het thema voor uzelf op maat uit te werken. Dit doen we aan de hand van schrijf-, luister-, visualisatie- en aandachtsoefeningen, waarmee u put uit uw eigen wijsheid en intuïtie. Het geleerde komt samen in een ‘niet-onderhandelbaar statement’ met afspraken hoe u dit toepast in uw werk die u voor uzelf formuleert en waarin een collega betrokken wordt.

Jeugd- en gezinsprofessionals maken door het volgen van de 3-daagse training een belangrijke ontwikkeling op het gebied van hun aandachtsmanagement, energiebewustzijn, intuïtieve ontwikkeling, het vergroten van hun vermogen tot zelfcompassie en eigen regie. Zij ontwikkelen hiermee een duurzame professionele attitude waarmee zij eigen regie en zelfredzaamheid van binnenuit kunnen stimuleren bij ouders en kinderen.

Jeugd- en gezinsprofessionals die hun werkplezier en impact willen vergroten, overbelasting willen voorkomen en weten dat zijzelf hierin de sleutel zijn. Met de training willen zij begeleid zelfzorg in praktijk brengen.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

Vooropleiding
Een hbo-opleiding is een vereiste.

Dag 1 Basisbehoeftes + Tijd

De volgende onderwerpen komen tijdens deze dag aan bod:

Stap 1 en 2 van de Cyclus van Zelfzorg

 • Formuleer uw basisbehoeftes en onderliggende kernwaarden in het werk
 • Experimenteer met een vriendelijke houding naar uzelf
 • Plan voedende gewoontes in die invulling geven aan uw basisbehoeftes

Dag 2: Aandacht & Intuïtie

De volgende onderwerpen komen tijdens deze dag aan bod:

Stap 3 en 4 van de Cyclus van Zelfzorg

 • Hoe werkt en gebruikt u uw aandacht? Ervaar en train uw creatiekracht
 • Uitleg driehoek van gewaarzijn en oefening 3 minuten ademruimte
 • Plan uw focus en antigif bij piekeren of afleiding
 • Maak ruimte om u te verwonderen en voor de signalen van uw intuïtie
 • Vergroot uw energiebewustzijn en plan tijd voor ontladen en opladen

Dag 3: Autonomie & Regie

De volgende onderwerpen komen tijdens deze dag aan bod:

Stap 5 en 6 van de Cyclus van Zelfzorg

 • Ontdek uw natuurlijk ritme en oefen met deze respecteren
 • Leer de valkuilen van hulpverleners te ontwijken én een alternatief: Holding Space
 • Creëer ruimte voor uw behoeftes en ontwerp uw succesfactoren en die van jullie als team

Na de training de zelfzorgprofessional:

 • Heeft u een persoonlijk model voor zelfzorg
 • Heeft u zicht op waar uw behoefte en invloed ligt om uw werk op een prettigere manier uit te kunnen voeren
 • Heeft u kennis en inzicht over hoe uw aandacht werkt, wat u afleidt en hoe je dit stuurt
 • Heeft u kennis van oefeningen om uzelf op te laten en ontladen voor meer energie
 • Heeft u zicht op hulpverlenersvalkuilen zoals ‘het beste voor hebben met de cliënt’, ‘weten wat goed is voor de cliënt’, ‘gehechtheid aan resultaat’ en methoden om ze te vermijden
 • Heeft u een hand-out met de behandelde principes en een set oefeningen om uw intuïtie te raadplegen en uw aandacht te sturen
 • Heeft u een ‘niet-onderhandelbaar statement’ met daarin eigen geformuleerde afspraken over hoe de oefeningen in zelfzorg de komende tijd een plek krijgen in uw werkweek

Studiebelasting
Totale directe tijd: 3 x 5 uur trainingsdagen + 30 min afsluitend (telefonisch) individueel coachgesprek.

Zelfstudie
Vragenlijst vooraf en opdrachten tussentijds: 7 uur

Gehele training
10 weken

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Data
Op aanvraag

Niveau
Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau, aangezien de training op dit niveau wordt aangeboden.

Accreditatie
Na afronding van deze training ontvangt u 22.50 SKJ-punten in de categorie formeel leren.

 

 

Inschrijven