Met het oog op de

Toekomst

16 sep 2019 09:00
Meppel
Kosten €950 excl. BTW
Inschrijven
Erna Poolman
Erna heeft jarenlange ervaring opgedaan in uiteenlopende functies binnen het (speciaal) onderwijs en het jeugddomein. Naast een hoop parate inhoudelijke kennis en ervaring stelt dit haar in staat goed te kunnen afstemmen op de vragen en behoeftes van haar collega’s in het veld. Lees meer

Jeugd- en gezinsprofessionals zijn hun eigen instrument. En de bespeler. Alles wat zij leren aan methoden integreren zij naar een voor hen werkbare vorm in contact met cliënten. Pas als er sprake is van een stevige basis van eigen bewustzijn op wat zij zélf nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren én bereid zijn dit ook te organiseren in hun werk kunnen zij een veilige ruimte creëren waarbinnen de cliënt het vertrouwen voelt om contact te maken met en open te zijn over zijn essentiële hulpbehoefte.

Met harder werken bereik je niet meer bij je cliënten. Met echte aandacht vanuit eigen overvloed wel.

Verhoog je werkplezier, impact en veerkracht en voorkom overbelasting. Krijg in deze training zicht op wat jij nodig hebt om er te blijven zijn voor je cliënten. Maak ruimte, experimenteer en maak je eigen model voor Zelfzorg!

In deze training gaan we in op wat zelfzorg (voor jou) is. Aan de hand van zes vragen die corresponderen met de thema’s: Basisbehoeftes, Tijd, Aandacht, Intuïtie, Autonomie en Regie, maak jij concreet wat jij dagelijks wilt ervaren in je werk. Je krijgt hulpmiddelen tot je beschikking, creëert moed en gaat tussen de bijeenkomsten door experimenteren met nieuwe gewoontes die jij met behulp van suggesties zelf formuleert als invulling van jouw basisbehoefte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tussentijd, bewegen, nee zeggen, adempauzes en meer. Op jóuw manier.

De inspiratie die je opdoet bij ieder thema gebruik je om het thema voor jezelf op maat uit te werken. Dit doen we aan de hand van schrijf-, luister-, visualisatie- en aandachtsoefeningen waarmee jij put uit je eigen wijsheid en intuïtie. Het geleerde komt samen in een ‘niet-onderhandelbaar statement’ met afspraken hoe je dit toepast in je werk die jij voor jezelf formuleert en waarin je een collega betrekt.

Jeugd- en gezinsprofessionals die hun werkplezier en impact willen vergroten, overbelasting willen voorkomen en weten dat zijzelf hierin de sleutel zijn. Met de training willen zij begeleid zelfzorg in praktijk brengen.

Niveau

De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

Vooropleiding

Een hbo-opleiding is een vereiste.

Dag 1 Basisbehoeftes + Tijd

Aan de orde komt:

Stap 1 en 2 van de Cyclus van Zelfzorg

 • Formuleer jouw basisbehoeftes en onderliggende kernwaarden in je werk
 • Experimenteer met een vriendelijke houding naar jezelf
 • Plan voedende gewoontes in die invulling geven aan jouw basisbehoeftes

Dag 2: Aandacht & Intuïtie

Aan de orde komt:

Stap 3 en 4 van de Cyclus van Zelfzorg

 • Hoe werkt en gebruik je jouw aandacht? Ervaar en train je creatiekracht
 • Uitleg driehoek van gewaarzijn en oefening 3 minuten ademruimte
 • Plan jouw focus en antigif bij piekeren of afleiding
 • Maak ruimte om je te verwonderen en voor de signalen van je intuïtie
 • Vergroot je energiebewustzijn en plan tijd voor ontladen en opladen

Dag 3: Autonomie & Regie

Aan de orde komt:

Stap 5 en 6 van de Cyclus van Zelfzorg

 • Ontdek jouw natuurlijk ritme en oefen met deze respecteren
 • Leer de valkuilen van hulpverleners te ontwijken én een alternatief: Holding Space
 • Creëer ruimte voor jouw behoeftes en ontwerp jouw succesfactoren en die van jullie als team

Resultaat

Jeugd- en gezinsprofessionals maken door het volgen van de 3-daagse training een belangrijke ontwikkeling op het gebied van hun aandachtmanagement, energiebewustzijn, intuïtieve ontwikkeling, het vergroten van hun vermogen tot zelfcompassie en eigen regie. Zij ontwikkelen hiermee een duurzame professionele attitude waarmee zij eigen regie en zelfredzaamheid van binnenuit kunnen stimuleren bij ouders en kinderen.

De training brengt jou:

 • Een persoonlijk model voor zelfzorg
 • Zicht op waar jouw behoefte én invloed ligt om je werk meer op een voor jóu prettige manier te doen
 • Kennis en inzicht over hoe jouw aandacht werkt, wat jou afleidt en hoe je hem stuurt
 • Kennis en oefeningen hoe je kunt opladen en ontladen voor meer energie
 • Zicht op hulpverlenersvalkuilen zoals ‘het beste voor hebben met je cliënt’, ‘weten wat goed voor je cliënt is’, ‘gehechtheid aan resultaat’ en methoden om ze vermijden
 • Een hand-out met de behandelde principes en een set oefeningen om je intuïtie te raadplegen en je aandacht te sturen, die je na afloop zelf kunt toepassen
 • Een ‘niet-onderhandelbaar statement’ met daarin eigen geformuleerde afspraken over hoe de oefeningen in Zelfzorg de komende tijd een plek krijgen in de werkweek

Alles dat je aandacht geeft groeit, je creëert je eigen omstandigheden en hebt creatiekracht!

 

Studiebelasting
Totale directe tijd: 3 x 5 uur trainingsdagen + 30 min afsluitend (telefonisch) individueel coachgesprek.

Zelfstudie
Vragenlijst vooraf en opdrachten tussentijds: 7 uur

Gehele training
10 weken

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Data
Startdatum: vrijdag 17 mei
vrijdag 7 juni
vrijdag 28 juni

Startdatum: maandag 16 september
maandag 7 oktober
maandag 4 november

Niveau

Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau, aangezien de training op dit niveau wordt aangeboden.

 

 Na afronding van deze training ontvangt u 22.50 SKJ-punten.

Inschrijven