Handboek Jeugdhulp, de praktijk van de Jeugdwet anno 2023

 36,77

De jeugdwet is een dynamische wet te noemen. De uitgave van dit Handboek is dan ook een logisch vervolg op het 3e Handboek Jeugd wat in 2021 is verschenen. In dit geactualiseerde Handboek zijn de laatste wijzigingen beschreven en wordt je meegenomen in de plannen die er liggen voor de hervorming van de Jeugdzorg.


Het Handboek Jeugd is geschreven voor jeugdprofessionals, bestuurders, beleidsmedewerkers en alle anderen bij gemeenten en jeugdzorgorganisaties die uitvoering geven aan de Jeugdwet. Ons perspectief is dat van die professionals, zonder het belang van kinderen, jongeren en hun ouders uit het oog te verliezen.


Het Handboek Jeugdhulp gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet: preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het is een feitelijk boek, over de taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten als gevolg van de Jeugdwet. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een handboek, klip en klaar over de wet- en regelgeving.


De feiten zijn ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk. Je leest over de lokale uitvoering van de Jeugdwet en de ervaringen van professionals, bestuurders en uitvoerende organisaties binnen de Jeugdwet. De geïnterviewde professionals die aan het woord komen vertellen openhartig over hun ervaringen. Wat hen allen verbindt is de wens om onze jongeren de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Vanuit deze ambitie delen zij hun persoonlijke ervaringen om je nieuwe inzichten te geven, te inspireren en aan te moedigen.


Dankzij deze boeiende gesprekken bevat het boek een mix van feiten en verhalen, wat een realistisch beeld geeft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet.

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.

 36,77