Hechtingsproblematiek in het echt

Den Bosch
6 juni 2024
 199,00

Kinderen, jongeren of ouders kunnen soms plotseling fel reageren, boos worden of zich terugtrekken. Als professional moet je in die situaties snel maar professioneel en adequaat kunnen handelen. En vervolgens reflecteer je, en probeer je te achterhalen wat er gebeurd is. Waarom krijg je deze reactie? Heb je goed gehandeld? Wat heeft mijn cliënt nodig? Deze training staat op een interactieve manier stil bij de theorie en de praktijk van het de-escalerend werken. We behandelen hoe je vroegtijdig signalen van opbouwende spanning kunt herkennen bij een jeugdige, ouder of verwant. Vanuit eigen ingebrachte casuïstiek en reflectie hierop ga je aan de slag met hoe je de theorie van het de-escalerend werken kunt toepassen in de praktijk. Dit doen we door middel van gesprekstechnieken, het ‘bewust te zijn’ van je eigen houding en het zorgdragen voor fysieke veiligheid.

In het eerste gedeelte van de training wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting aan de hand van een voorbeeld casuïstiek en de transfer naar de eigen ervaringen van de deelnemers. Het tweede gedeelte van de training bestaat uit de koppeling vanuit de hechtingspiramide en de attitude van de jeugdprofessional.

Leerdoelen:

Kennis vergroten rondom hechtingsproblematiek in de praktijk, herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek, bewustwording van de invloed op jou als mens.

Jelle Visscher is opgeleid pedagoog en heeft een grote affiniteit met kinderen en jeugd. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring onder andere als jeugdbescherming, teamcoach en docent binnen de (jeugd)zorg en kan daardoor aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Je eigen praktijksituatie, je ervaringen en jouw persoonlijk referentiekader zijn voor hem het uitgangspunt in de training om zo samen met jou de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk.

Leerdoelen:

  • Je kunt opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
  • Je kunt theoretische kennis rondom hechting vertalen naar handelen, waardoor je de jeugdige passende ondersteuning kunt bieden;
  • Je bent je bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op jou als persoon kan hebben;
  • Je kunt de invloed van het gedrag vanuit hechtingsproblematiek bij jezelf herkennen en hierop reflecteren.

Let op! Deze training is onderdeel van de Bijscholingsdag, hierdoor is het niet mogelijk om voor een halve dag SKJ-punten te behalen. Toch SKJ-punten behalen op deze dag? Volg dan de volledige Bijscholingsdag.

De lesdag start om 09.00 uur en eindigt om 14.00 uur.

  • Je investering voor deze training bedraagt € 199,-.
  • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
  • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen

 199,00