Met het oog op de

Toekomst

Kosten €250 ,-
Inschrijven
Floorke Jutstra

Floorke Jutstra is trainer en coach binnen het Sociaal Domein. Zij heeft ervaring binnen de jeugdbescherming en ruime kennis van het werken binnen zowel het gedwongen als het vrijwillig kader. Door haar ervaring kan zij zich verplaatsen in de werkpraktijk van haar deelnemers en sluit zij de theorie-overdracht en oefensituaties hierop aan.

Agressie en onbegrepen gedrag komen in de hulpverlening vaak voor. Als jeugdhulpverlener heb je regelmatig te maken met sterke emoties als boosheid, teleurstelling en verdriet. Door middel van deze training waarin je leert werken met de Roos van Leary, leer je dit gedrag te beïnvloeden en het gedragspatroon te doorbreken. Door het gedrag van de ander op de Roos te plaatsen, leer je bewust anders te reageren om zo de situatie te de-escaleren. Lastige cliënten, die ken ik niet… En jij straks ook niet meer!

Deze training is geschikt voor alle Jeugd- en gezinsprofessionals.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

Leerdoelen van de training zijn:

 • De deelnemers hebben inzicht in hun eigen rode knoppen.
 • De deelnemers kennen de Roos van Leary.
 • De deelnemers kunnen ‘lastige cliënten’ op het juiste kwadrant van de Roos plaatsen.
 • De deelnemers beïnvloeden het gedrag van lastige cliënten door bewust anders te reageren.
 • De deelnemers doorbreken knellende gedragspatronen waarin zij zijn terechtgekomen met lastige cliënten

Programma:

 • Introductie Roos van Leary
 • Kennismaken met de Roos van Leary, eigen voorkeur en valkuilen
 • Herkennen posities Roos van Leary, de ontvanger bepaalt
 • Interactie patronen herkennen, actie = reactie
 • Omgaan met lastige cliënten, praktijk casuïstiek

Na afloop van de training:

 • Kunt u het gedrag van lastige cliënten beter plaatsen en beïnvloeden door zelf bewust ander gedrag in te zetten.
 • Weet u conflictsituatie te voorkomen en/of te de-escaleren.
 • Bent u zich bewust van uw eigen rode knoppen waardoor u bepaalde cliënten vanaf de start anders zal benaderen.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is een halve dag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur.

Investering
Uw investering voor deze training bedraagt € 250,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en een lunch. Ook zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Na uw deelname aan deze training ontvangt u een bewijs van deelname.

Accreditatie
Deze training ligt momenteel voor ter accreditatie bij het SKJ.

Inschrijven