Lastige cliënten, die ken ik niet!

Landelijk | 1 Dagdeel | € 299,00 excl. BTW

Agressie en onbegrepen gedrag komen in de hulpverlening vaak voor. Als jeugdhulpverlener heb je namelijk regelmatig te maken met sterke emoties als boosheid, teleurstelling en verdriet. Door middel van deze training, waarin je leert werken met de Roos van Leary, leer je dit gedrag te beïnvloeden en het gedragspatroon te doorbreken. Door het gedrag van de ander op de Roos te plaatsen, leer je bewust anders te reageren om zo de situatie te de-escaleren. Lastige cliënten, die ken ik niet… En jij straks ook niet meer!

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg en in sociale wijkteams.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Nationale Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

 • Welkom en kennismaking
 • Introductie Roos van Leary
 • Kennismaken met de Roos van Leary, eigen voorkeur en valkuilen
 • Herkennen posities Roos van Leary, de ontvanger bepaalt
 • Interactie patronen herkennen, actie = reactie
 • Omgaan met lastige cliënten, praktijk casuïstiek

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Plenair theorieoverdracht interactief d.m.v. roos van Leary op de vloer: herkennen posities
 • Plenair speelse werkvorm met gekleurde kaarten: patronen herkennen
 • Individuele reflectie; eigen voorkeursgedrag en rode knoppen
 • Plenair en in subgroepen oefenen d.m.v. rollenspel
 • Subgroepen; herkennen van kwaliteiten en valkuilen

Floorke Jutstra is trainer en coach binnen het Sociaal Domein. Zij heeft ervaring binnen de jeugdbescherming en ruime kennis van het werken binnen zowel het gedwongen als het vrijwillige kader. Door haar ervaring kan zij zich verplaatsen in de werkpraktijk van haar deelnemers en sluit zij de theorie-overdracht en oefensituaties hierop aan.

Leerdoelen:

 • De deelnemers hebben inzicht in hun eigen rode knoppen.
 • De deelnemers kennen de Roos van Leary.
 • De deelnemers kunnen ‘lastige cliënten’ op het juiste kwadrant van de Roos plaatsen.
 • De deelnemers beïnvloeden het gedrag van lastige cliënten door bewust anders te reageren.
 • De deelnemers doorbreken knellende gedragspatronen waarin zij zijn terechtgekomen met lastige cliënten.

Na het volgen van de training:

 • Kan je het gedrag van lastige cliënten beter plaatsen en beïnvloeden door zelf bewust ander gedrag in te zetten;
 • Kan je conflictsituatie voorkomen en/of de-escaleren;
 • Ken je jouw eigen rode knoppen, waardoor je bepaalde cliënten vanaf de start anders kunt benaderen.

De studiebelasting voor deze training is een halve lesdag en in totaal 3,5 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur.

 • Kosten: € 299,- excl. BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 3.5 punten in de categorie formeel leren

Vanaf 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden beschikbaar. Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.