Masterclass Een verdiepende kijk op scheiding

NULL
Den Bosch
19 september 2024
 299,00

De Masterclass van 19 september 2024 is speciaal voor jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers met een specifieke interesse scheiding. De Masterclass is hét event voor jeugdprofessionals om nieuwe kennis op te doen en je te verdiepen in één specifiek onderwerp. Je volgt een masterclass die wordt gegeven door een echte deskundige, die met de hele groep de diepte induikt op in één thema.

Naast dat jij je tijdens de Masterclass verdiept in één onderwerp, krijg jij ook de mogelijkheid om te netwerken. Onder het genot van een volledig verzorgde lunch kan je netwerken met collega’s uit jouw regio. Met de Masterclass behaal jij op een leerzame manier jouw SKJ- en/of NVO-punten.

✔️ Verdiep je in een onderwerp die aansluiten op jouw werk in de praktijk;
✔️ Leer van ervaren deskundigen;
✔️ Wissel kennis en ervaring uit met collega’s;
✔️ Behaal 3 SKJ of NVO/NIP-punten in één halve dag.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Masterclass Een verdiepende kijk op scheiding – 19 september 2024
Ticket Masterclass ‘Een verdiepende kijk op scheiding’ – 19 september 2024
299,00
Onbeperkt

Inge van der Valk

Inge van der Valk werkt als universitair hoofddocent bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de samenhang tussen ouderlijke conflicten, scheiding en het functioneren van kinderen en jongeren.

In haar onderzoek houdt zij zich sinds 1999 bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen.

Naast het onderzoek naar het thuisgevoel van jongeren na scheiding doet Inge op dit moment in opdracht van ZonMw en samen met praktijk-onderzoekers van Altra en Sterk Huis onderzoek naar de SCRES-O en SCRES-K, nieuw ontwikkelde instrumenten voor screening en evaluatie bij scheidingshulp.

Een groot aantal kinderen in Nederland groeit op in een gezin na scheiding. Er is al veel onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan, op korte maar ook op langere termijn. Hieruit komt consequent naar voren dat scheiding van ouders een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. Er is echter veel variatie in de mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren. Om die reden richt onderzoek zich tegenwoordig meer op factoren in het kind, bij de ouders, of in hun onderlinge relatie, die bepalen of het meer of minder goed gaat met kinderen na scheiding.

Deze masterclass zoomt hierop in: gebaseerd op recente bevindingen uit onderzoek en de meest recente richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen, en met gebruikmaking van het gezinssysteem als model worden kind-, ouder- en ouderkind-aspecten besproken die relevant zijn voor de praktijk van jeugdprofessionals.

Tijdens de masterclass beginnen we met een introductie over recente cijfers rondom scheiding. Vervolgens wordt ingezoomd op scheiding en kinderen: wat weten we over de impact van scheiding op kinderen, welke verschillen zijn er op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau, en wat is de rol van broertjes en zusjes? Daarna wordt aandacht besteed aan het oudersysteem na scheiding, waarbij de (gezamenlijke) opvoeding na scheiding en conflicten tussen ouders een belangrijke rol spelen, maar er ook aandacht is voor complexe scheiding en de risico- en beschermende factoren daarvan. Daarop aansluitend wordt het ouder-kind systeem beschreven, met veel aandacht voor contact. Welke rol speelt contact met beide ouders na scheiding, en hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteit van ouderkind relaties en bijvoorbeeld digitale middelen van contact? Hierbij wordt ingegaan op de meest recente inzichten over hechting. Ook komen hierbij praktische zaken aan bod zoals het ouderschapsplan en de rol die kinderen hierin spelen, de woonsituatie en het thuisgevoel na scheiding en de naleving van afspraken. Als laatste zal worden ingegaan op de screening van problemen bij ouders en kinderen na scheiding en op ondersteuning van kinderen en ouders na scheiding door middel van preventie- en interventieprogramma’s. Recente bevindingen uit onderzoek zullen worden gekoppeld aan ontwikkelingen in de beroepspraktijk voor jeugdprofessionals.

09:00-09:30 – Inloop

09:30-11:00 – Eerste helft masterclass

11:00-11:30 – Pauze

11:30-13:00 – Tweede helft masterclass

13:00-14:00 – Afsluitende netwerklunch

Na deze masterclass:

Heb je recente verdiepende kennis en inzicht in het gezinssysteem na scheiding en het belang hiervan voor het professioneel handelen opgedaan. Indirect kan je deze kennis en inzicht de basis van het professioneel handelen bevestigen of verstevigen.

Kortom: je vergroot je kennis van het thema, zowel theoretisch als praktisch, de daarbij behorende werkethiek en vaardigheden en wordt gestimuleerd tot reflectief vermogen als professional.

De studiebelasting voor deze training is één halve dag. De masterclass start om 09:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

  • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
  • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
  • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
  • Voor deze masterclass is de accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist in de categorie K&J/OG Herregistratie voor 3 punten.

De kosten voor de masterclass bedragen € 299,-.