Masterclass Dilemma’s en denkrichtingen over de toekomst van onze jeugd

NULL
Meppel
24 oktober 2024
 299,00

Over de Masterclass Dilemma’s en denkrichtingen over de toekomst van onze jeugd

Hoe kun je de uitwerking van beleid over de langere termijn onderzoeken? Welke valkuilen liggen er op de loer wanneer je dat niet doet? Wat zie je niet als je als beleidsmaker wel vooruit kijkt, maar niet terug?
Kortom, in deze masterclass staat lange-termijn beleidsanalyse op het programma, en bespreken we de dilemma’s die daar voor beleid en bestuur uit voortvloeien. En die zijn er volop!

Naast dat jij je tijdens de masterclass verdiept in één onderwerp, krijg jij ook de mogelijkheid om te netwerken. Onder het genot van een volledig verzorgde lunch kan je netwerken met collega’s uit jouw regio.

✔️ Verdiep je in een onderwerp die aansluiten op jouw werk in de praktijk;
✔️ Leer van ervaren deskundigen;
✔️ Wissel kennis en ervaring uit met collega’s.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Masterclass – 24 oktober 2024
Ticket Masterclass Dilemma’s en denkrichtingen over de toekomst van onze jeugd – 24 oktober 2024
299,00
Onbeperkt

Sharon Stellaard

Sharon Stellaard (1982) werkte twintig jaar in de jeugdzorg. In diverse rollen en functies zette zij zich in voor verbetering, ook ten aanzien van de samenwerking met het funderend onderwijs. Na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, startte ze als buitenpromovenda aan de VU in een Academische werkplaats Transformatie Jeugdhulp. Vanuit de Bestuurswetenschappen deed ze onderzoek naar langgerekte-oorzaakgevolgrelaties in hervormingsbeleid. Ze reconstrueerde een halve eeuw aan hervormingsbeleid van de jeugdzorg en passend onderwijs (1974-2022) en ontdekte daarin patroonvorming en daarbij horende mechanismen. Dit resulteerde in 2023 in haar promotieonderzoek Boemerangbeleid. Sindsdien werkt ze aan nieuwe publicaties over actuele hervormingsplannen op beide terreinen.

Sharon een veelgevraagd spreker, is geregeld in de media, en zet zich in het publieke debat in voor sociale verandering. Daarnaast is ze in de rol van onafhankelijk toezichthouder betrokken bij twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO).

Bert Wienen

Bert Wienen werkte in de jeugdhulp en in het onderwijs. Hij houdt zich vooral bezig hoe onze afwegingen rondom normaal en afwijkend tot stand komen en werkt samen met andere professionals aan zijn idee voor de wereld: contexten bouwen waar kinderen kunnen zijn en worden zonder die paradox op te heffen. Daarvoor knipt Bert zijn week in tweeën, een deel in de praktijk en een deel in de wetenschap. Bert is initiatiefnemer van het Instituut voor Inclusief onderwijs, werkt als wetenschappelijk adviseur bij het Nederlands Jeugd Instituut en bij de TU in Utrecht aan onderzoeken over sociale verbeelding bij kinderen en jongeren. Bert is vader van 3 jongens en opgeleid als bedrijfskundige, onderwijswetenschapper en psycholoog, hij promoveerde in 2019 op een proefschrift over de rol van medische diagnoses in de onderwijscontext.

Sharon en Bert brengen wetenschap, beleid en praktijk samen tot een frisse kijk op actuele ontwikkelingen op het terrein van inclusief onderwijs en jeugdzorg.

In deze masterclass neemt Sharon jou mee in de wijze waarop zij de hervormingsgeschiedenis van passend onderwijs en jeugdzorg bestudeerd heeft. Van daaruit maakt ze een doorkijk naar recente hervormingsplannen op dit gebied. Ze deelt haar enthousiasme voor wetenschap en wat de betekenis daarvan kan zijn voor (met name) bestuur en beleid. Tijdens de Masterclass neemt ze enkele methoden en technieken door en een oefening daarin.

Bert neemt het stokje over en vertrekt vanuit eenzelfde passie voor wetenschap en de vertaling daarvan voor de (onderwijs)praktijk. Bert zoomt in op ontwikkelingen in de afgelopen decennia en stapt dan door naar zijn kijk op inclusief onderwijs. Hij bespreekt onderzoekservaringen vanuit zijn instituut voor inclusief onderwijs. Door de afwisseling van perspectieven op het terrein van de jeugd vullen beide sprekers elkaar mooi aan.

Sharon heeft het over:

In deze masterclass neemt Sharon jou mee in de onderzoeksmethode die zij ontwikkelde voor haar Phd-onderzoek. De methode maakt het mogelijk om diepergelegen oorzaken van beleidsineffectiviteit op het spoor te komen. Jij maakt kennis met het theoretisch kader en gaat er zelf mee aan de slag. Net als archeologen scheppen we de oppervlakte lagen weg, en zien we welke beleidslagen daaronder verborgen liggen. Hoe oud zijn die eigenlijk?

Bert heeft het over: Is het antwoord op de vraag naar het stijgende jeugdhulpgebruik wel te vinden in het sociaal domein? Of moeten we het heel ergens anders zoeken? De grootste gezondheidswinst in de afgelopen decennia is niet behaald door te investeren in het sociaal domein of door het gewone leven te versterken, maar door een radicaal andere beleidshypothese te hanteren. In dit deel van de masterclass stellen we ons de vraag: wat is het riool van jouw gemeente in 2024?

09:00-09:30 – Inloop

09:30-11:00 – Eerste helft masterclass door Sharon Stellaard

11:00-11:30 – Pauze

11:30-13:00 – Tweede helft masterclass door Bert Wienen

13:00-14:00 – Afsluitende netwerklunch

Na deze Masterclass:

  • Heb jij een nieuwe kijk op oude beleidsvraagstukken
  • Heb je kennis gemaakt met onderzoeksmethoden ten aanzien van langetermijn beleidsanalyse
  • Heb jij op een praktische manier kennis gemaakt met de langetermijn beleidsanalyse

De studiebelasting voor deze training is één halve dag. De masterclass start om 09:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

  • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
  • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen

De kosten voor de masterclass bedragen € 299,-.