Met het oog op de

Toekomst

Kosten €450 ,-
Inschrijven
Elske van Dalen

Elske van Dalen is opgeleid als pedagoog en werkt ruim twintig jaar in de jeugd- en volwassen zorg.

Vanaf de transitie in 2015 is zij werkzaam op het snijvlak van beleid en uitvoering bij gemeenten, en houdt zij zich bezig met kwaliteit, beleid, wetgeving en de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015.

In deze training worden de achtergrond en inhoud van de oplossingsgerichte therapie behandeld en worden gespreksvaardigheden aangeleerd waarmee consulenten en jeugdhulpverleners de eigen oplossingen en mogelijkheden samen met ouders en jongeren in kaart kunnen brengen en activeren.

Tijdens deze training leert u hoe u de cliënt in het gesprek kunt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen. De training is gericht op de praktijk.

De focus van het oplossingsgericht werken ligt op het bereiken van de volgende doelen:

 • De cliënt krijgt inzicht in wat hij wil bereiken
 • De cliënt weet hoe hij deze oplossing binnen zijn eigen mogelijkheden kan bereiken
 • De cliënt heeft inzicht in wat hij kan en hoe hij aan een oplossing voor zijn hulpvraag kan werkend
 • De cliënt maakt daadwerkelijk gebruik van de zelf gekozen oplossingen

De oorsprong van het werken met eigen kracht gaat verder terug dan de transitie en kostenbesparing. Het gebruik van eigen kracht en oplossingen binnen het eigen netwerk zijn al langer daadwerkelijk werkzame, effectieve en ook duurzame hulpbronnen gebleken. De uitgangspunten en gespreksvaardigheden uit de oplossingsgerichte therapie zijn heel goed toepasbaar in de gespreksvoering over eigen kracht.

Deze training is geschikt voor alle Jeugd- en gezinsprofessionals.

Niveau
De training wordt op hbo niveau gegeven.

Tijdens de training komend de volgende onderwerpen aan bod:

 • Theorie en achtergrond van de oplossingsgerichte therapie
 • Effectiviteit van het oplossingsgericht werken
 • De toepassing van het oplossingsgericht werken in het onderzoek en gesprek met het gezin
 • Aanleren en oefenen van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • Netwerk bespreken en in kaart brengen
 • Bewustwording van de eigen rol en positie in het gesprek met de cliënt / het gezin
 • Voorbeelden en oefeningen uit de (eigen) praktijk

Na deze training:

 • Kunt u oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toepassen bij het onderzoek en gesprek over eigen mogelijkheden, eigen netwerk en eigen hulpbronnen bij (jeugd)hulpvragen van ouders en jeugdigen.
 • Kunt u een positieve en gelijkwaardige relatie met cliënten tot stand brengen, waarbij de cliënt zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid blijft dragen voor het hulpverleningstraject en de gekozen oplossingen.
 • Kunt u de aandacht richten op al aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van op de problemen en tekortkomingen.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 lesdag. De lesdag start om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Investering
Uw investering voor deze training bedraagt € 450,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Accreditatie
Momenteel wordt ligt deze training bij het SKJ ter accreditatie.

Certificering
Na afronding van de training ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Inschrijven