Persoonlijke ontwikkeling in de beroepsomgeving

Meerdere locaties
Meerdere data
 1.143,45

Startende professionals en intermediate professionals komen vooral in de begin periode van hun loopbaan vele nieuwe zaken tegen. Hoewel theoretisch op HBO of academisch niveau geschoold, wordt er vooral ook een beroep gedaan op andere vaardigheden waar over het algemeen minder aandacht aan besteed is, zoals communicatievaardigheden, visie, grenzen bewaken en assertiviteit, omgaan met belangenverstrengeling- of tegenstelling, kennis van de organisatie en de eigen positie daarin.

Goede hulpverleners zijn niet alleen theoretisch en vaktechnisch voldoende competent, maar ook als mens binnen een mensgericht beroep. De eigen persoon is voortdurend het instrument waarmee gewerkt wordt. Dit vereist dus een aantal competenties die gerelateerd zijn aan het persoonlijk functioneren en persoonlijke vaardigheden en visie.

De training kent wat overlap als het gaat om intervisie en supervisie, maar verschilt hier ook in doordat het de centrale thema’s belicht die voor heel veel startende professionals in het algemeen van belang zijn, zoals gezegd met name bij aanvang van de loopbaan. De training beoogt concrete handvatten te geven en enkele tools om steviger in het werk te komen te staan.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Verheldering doel en nut van de training, de kaders;
 • Inventarisatie van de levende thema’s en leervragen, voorlopige koppeling aan de tussentijds opdracht;
 • Taakgebieden vs verantwoordelijkheidsgebieden;
 • Jouw samenwerkingsstijl, Belbin’s teamrollen en andere modellen;
 • Duale en collegiale samenwerking;
 • Belangenverstrengeling en -tegenstellingen, bepaling van je positie inleiding Interactiewijzer;
 • Overdracht en tegenoverdracht, omgaan met weerstand, opsporen en herkennen weerstand;
 • De professionele persoon en de professionele werkomgeving/instelling;
 • Herkennen van functioneringskader en grenzen formeel (positionering, werkgever en cao, ), professioneel (cliëntbelang en de grenzen daaraan) en persoonlijk (plannen en prioriteren, overbelasting signaleren, durven aangeven, eigen veiligheid etc.);
 • Inleiding Driehoekskunde, Teamrollen, Interactiewijzer, motiverende gespreksvoering.

Dag 2 vindt plaats op 18 november 2024.

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Schriftelijk (literatuur, handout presentatie)
 • Visueel (PowerPoint, filmpjes, intervisiewaaier, flipoverboard)
 • Mondeling (plenaire presentatie, groepsinteractie via feedback en vragen)
 • Praktijkoefeningen
 • Tussentijdse opdracht

Erik Rijshouwer is orthopedagoog, GZ-psycholoog, Schematherapeut en Praktijkopleider/Supervisor GZ-opleiding

Erik geeft supervisie voor de opleiding tot GZ-psycholoog en in het kader van de SKJ-registratie. Als registersupervisor bij het NIP zijn zowel (ontwikkelings-) psychologen als orthopedagogen welkom in het kader van supervisietrajecten. Voor een landelijke zorgaanbieder is hij regiebehandelaar en schematherapeut.

Leerdoelen:

 • Je bent je meer bewust van jouw professionele rol en positie en hoe je hier invulling aan geeft;
 • Je hebt kennis van jouw taken binnen een organisatie of samenwerking en de grenzen daarin;
 • Je hebt jouw professionele gespreksvaardigheden verbeterd, waarbij je je bewust bent van jouw sterke en minder sterke vaardigheden;
 • Je kunt jouw keuzes en besluiten beter onderbouwen en verdedigen;
 • Je weet beter hoe je met conflictsituaties of weerstand om kan gaan;
 • Je bent je meer bewust van jouw eigen beïnvloedingsstijl en je kunt deze effectief inzetten;
 • Je hebt enkele tools die je helpen jouw positie en die van anderen te bepalen en daarop te acteren.

De studiebelasting voor deze training is twee lesdagen en in totaal 12 uren. De lesdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

De vervolgtraining op de training van 7 juni 2024 vindt plaats op 12 juli 2024.

De vervolgtraining op de training van 20 september 2024 vindt plaats op 18 oktober 2024.

De vervolgtraining op de training van 11 april 2025 vindt plaats op 9 mei 2025.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 1.143,45
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog- Generalist geaccrediteerd in de categorie K&J/OG herregistratie met 12 punten. In de categorie K&J/OG opleiding-behandeling met 6 punten.

 

 1.143,45