Praktijkprogramma SKJ – Den Bosch

Den Bosch
3 oktober 2024
 1.950,00
Praktijkprogramma

In samenspraak met het SKJ bieden wij een Praktijkprogramma aan voor professionals die dit niet binnen hun eigen organisatie kunnen doorlopen. Ben jij werkzaam binnen de jeugdzorg en kan er vanuit jouw werkgever werkbegeleiding plaatsvinden door een SKJ-geregistreerd professional? Dan is het praktijkprogramma SKJ geschikt voor jou!

Wat is een praktijkprogramma?

Met het praktijkprogramma toetsen we of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is voor jou om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden. In het Praktijkprogramma doorloop je een scholingsprogramma, doe je praktijkervaring op en krijg je werkbegeleiding. Na afronding van het praktijkprogramma dien je een leerverslag in bij het SKJ.

Het praktijkprogramma kent de volgende verplichte onderdelen:

 • Basis- en verdiepingstraining Professionele standaarden
 • Praktijkervaring en werkbegeleiding
 • Het inoefenen van methodieken
 • Aandacht voor meervoudige partijdigheid binnen de hulpverlening
 • Aandacht voor specifieke methodische invulling

Meer informatie?

Heb je behoefte aan een adviesgesprek, of aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of telefonisch via 085-4018365.

Wanneer je het praktijkprogramma hebt doorlopen, dan dien je een leerverslag in bij het SKJ. Hierin beschrijf je uit welke onderdelen het programma heeft bestaan en reflecteer je op de ontwikkeling die je hebt gemaakt. Het leerverslag wordt ondertekend door je werkgever, daarna upload je jouw verslag in je SKJ-dossier.

Werkbegeleiding is een verplicht onderdeel van het Praktijkprogramma. Bij werkbegeleiding staat het reflecteren op het professioneel handelen en jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Voorafgaand stel je met jouw werkbegeleider het volgende vast:

 • De vorm van de werkbegeleiding
 • De inhoud van de werkbegeleiding
 • De frequentie, eventueel op- en of afbouw
 • Evaluatiemomenten

De werkbegeleiding wordt gefaciliteerd door je werkgever en wordt geboden door een SKJ-geregistreerd professional.

Basistraining professioneel standaarden: In deze training leer je over beroepsethiek, waaronder de beroepscode en tuchtrecht voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers. De focus ligt op het omgaan met ethische dilemma’s in de praktijk en het verantwoorden van keuzes als jeugd- en gezinsprofessional.

Verdiepingstraining professionele standaard: Deze training behandelt richtlijnen in de jeugdzorg, tuchtrecht, professionele autonomie, moreel beraad en het toepassen van een stappenplan. De training wordt afgesloten met een beoordeelde individuele eindopdracht.

Driehoekskunde: In één lesdag leer je als hulpverlener het evenwicht bewaren tussen ouders en kind om het kind optimaal te ondersteunen. De training benadrukt het belang van samenwerking in de driehoek (kind-ouder-hulpverlener) met aandacht voor meervoudige partijdigheid.

Methodisch handelen: Tijdens twee lesdagen vergroot je je kennis over het methodisch handelen als jeugd- en gezinsprofessional. Je leert professionele afwegingen maken, kwaliteit en professionaliteit borgen, regie voeren, samenwerken met betrokkenen, en gebruikmaken van eigen kracht.

De les data in Den Bosch zijn als volgt:

Planning voorjaar:

 • 11 juni | Basistraining Professionele Standaard
 • 14 juni | Driehoekskunde
 • 19 juni | Methodisch handelen dag 1
 • 25 juni | Verdiepingstraining Professionele Standaard
 • 3 juli | Methodisch handelen dag 2

Planning najaar:

 • 3 oktober | Methodisch handelen dag 1
 • 10 oktober | Methodisch handelen dag 2
 • 12 november | Basistraining Professionele Standaard
 • 3 december | Verdiepingstraining Professionele Standaard
 • 12 december | Driehoekskunde

De kosten voor het praktijkprogramma bedragen €1.950.-. Inschrijven doe je hier.

Wil je meer weten over het praktijkprogramma? Neem dan contact met ons op of vraag onze gratis brochure aan!

 1.950,00