Met het oog op de

Toekomst

Kosten €250 excl. BTW
Inschrijven
Erna Poolman
Erna heeft jarenlange ervaring opgedaan in uiteenlopende functies binnen het (speciaal) onderwijs en het jeugddomein. Naast een hoop parate inhoudelijke kennis en ervaring stelt dit haar in staat goed te kunnen afstemmen op de vragen en behoeftes van haar collega’s in het veld. Lees meer

Verhoog uw werkplezier, impact en veerkracht en voorkom overbelasting. In deze training krijgt u zicht op wat u nodig heeft om er te blijven zijn voor uw cliënten. Waar laad u van op ?

Deze inspiratieworkshop geeft professionals zicht op het belang én de mogelijkheden van invulling van hun eigen behoeftes in werk.

Met harder werken bereikt u niet meer bij uw cliënten. Met echte aandacht vanuit eigen overvloed wel. Structurele en vriendelijke aandacht voor uw behoeftes maakt dat u het beste kunt blijven geven aan uw cliënten én hen beter helpt. Jeugd- en gezinsprofessionals zijn hun eigen instrument en de bespeler.

In deze inspiratietraining gaan we in op wat zelfzorg is en wat er voor nodig is. U krijgt een opdracht waarmee u gemakkelijk de intuïtie raadpleegt en zo in kaart brengt wat het positieve effect voor u is als er invulling gegeven wordt aan meer zelfzorg. U oefent met een vriendelijke en helpende houding naar uzelf waardoor u het zichzelf gunt om daadwerkelijk meer invulling te geven aan uw behoefte(s). Denk hierbij aan pauzes nemen, tussentijd, beweging, nee zeggen en meer, op uw eigen manier.

U kiest waar u de komende tijd de focus op legt en oefent hoe u uw aandacht ten alle tijden terug kan brengen naar uzelf met behulp van een aandachtsoefening die u na afloop zelf kunt toepassen. U maakt kennis met de valkuil van het ‘hulpverlenershart’ en ontdekt waarom het van belang is om geven en ontvangen in balans te houden. U ontdekt dat alles wat u aandacht geeft groeit, multitasken niet bestaat en hoe u uw drukke ‘Monkey Mind’ kunt trotseren. Neem de regie door concrete afspraken te maken over uw nieuwe voornemens en leg hiermee een nieuwe basis voor het managen van de verantwoordelijkheden tussen u en uw cliënten.

Jeugd- en gezinsprofessionals die hun werkplezier en impact willen vergroten, overbelasting willen voorkomen en weten dat zijzelf hierin de sleutel zijn.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

 

Deelnemers lezen vooraf een aangereikt artikel en beantwoorden ter voorbereiding op de workshop twee vragen voor zichzelf.

De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

 • De principes en theorie wordt uitgelegd en ondersteund met behulp van voorbeelden, beeldmateriaal en een korte tekst (Engels en Nederlands)
 • Door verschillende aandachtoefeningen zoals visualisatie, imaginatie en een luisteroefening wordt van de cursist gevraagd te reflecteren op zijn waarneming, interne reacties en energiehuishouding
 • Er wordt gewerkt met het opschrijven en uitwisselen van de opgedane waarneming van processen en creatieve eigen informatie waardoor cursisten leren de eigen signalen serieus te nemen wat de ontvankelijkheid en waarneming stimuleert en uitbreid. Er wordt een nieuwsgierige en vriendelijke houding beoefend en aangeleerd
 • Er wordt gebruik gemaakt van methoden voor het effectief raadplegen van intuïtie, psychotherapeutische kennis, positieve psychologie, geweldloze communicatie en mindfulness

Professionals gaan weg met nieuwe inspiratie en motivatie om hun behoeftes serieus te nemen, een afspraak met zichzelf hoe ze hier de komende tijd mee starten en krijgen na afloop digitaal een hand-out met de behandelde principes en oefeningen om verder te gaan met experimenteren.

Na afloop van de training:

 • Heeft u zicht op en inspiratie voor zelfzorg
 • Kent u uw eigen essentiële basisbehoeftes op het werk
 • Bent u zich bewust van de invloed op de eigen werkomstandigheden met het besteden van tijd en aandacht aan zelfzorg
 • Heeft u inzicht in eigen focus en afleiding
 • Heeft u keuzes voor invulling van tijd en aandacht voor uw basishoeftes
 • Heeft u afspraken geformuleerd op het gebied van zelfzorg voor de komende tijd
 • Kent u verschillende aandachtsoefeningen en oefeningen om uw intuïtie te raadplegen

Studiebelasting
Totale directe tijd: 4 uur

Zelfstudie
Lezen artikel en twee vragen vooraf beantwoorden: 1 uur

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
Een hbo-opleiding is een vereiste, aangezien de opleiding op hbo-niveau wordt gegeven.

Accreditatie
Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 5.00 punten in de categorie formeel leren.

 

Inschrijven