Met het oog op de

Toekomst

Kosten €850 excl. BTW
Inschrijven
Sharon Jongsma

Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent. Haar focus ligt op het opleiden van Wmo consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers en callcentermedewerkers. Het signaleren van kinder- en ouderenmishandeling, huiselijk geweld en de meldcode zijn voor haar belangrijke onderwerpen.

Deze training bestaat uit twee lesdagen. Tijdens de eerste trainingsdag wordt besproken wat uw verantwoordelijkheden zijn bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast wordt de Meldcode besproken en de mogelijkheden bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens de tweede trainingsdag leert u alles over gespreksvoering bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tot slot hoe u een verzoek tot onderzoek schrijft.

 

Deze training is bedoeld voor beginnend Jeugd consulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Jeugd consulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Niveau

De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

Vooropleiding

Een hbo-opleiding is een vereiste.

Het programma bestaat uit twee lesdagen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. En hoe zie ik mijn verantwoordelijkheden bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld?
  • De meldcode. Wat houdt de meldcode in? Wat zijn mijn mogelijkheden bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld?
  • Gespreksvoering bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Wat is het doel van de Jeugdbescherming en de jeugdreclassering? Wanneer worden de jeugdbescherming en jeugdreclassering ingezet?
  • Wat houdt een verzoek tot onderzoek in? Hoe schrijf je een verzoek tot onderzoek?

Online leeromgeving
Wanneer u zich aanmeldt voor deze training, krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Op de leeromgeving vindt u lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training zoals lesstof, video’s, opdrachten en zelftesten. Het lesmateriaal is geheel afgestemd op de training.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 2 dagen.

Investering
Voor deze tweedaagse training, inclusief lunch en studiemateriaal, betaalt u € 850,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft doorlopen, ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau

Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau, aangezien de training op dit niveau wordt aangeboden.

Deze training is  door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 14.00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker

Inschrijven