Moreel beraad

Op aanvraag
 322,75

Als jeugdprofessional maak je continu afwegingen. De belangrijkste afwegingen maak je in afstemming met je collega(s) of gedragswetenschapper. Zeker als het over impactvolle beslissingen gaat zoals bij veiligheidsvraagstukken, zorgen rondom uithuisplaatsing en terugplaatsing is een zorgvuldige afweging uiterst belangrijk en wil je tunnelvisie voorkomen. Zowel voor het kind en het gezin, maar ook voor jou als professional zodat je jouw gemaakte keuzes goed kan onderbouwen. Jij weet als geen ander dat jij ook moet kunnen verantwoorden waarom je bepaalde stappen hebt genomen.

Dan is het meer dan fijn, als jij in je rapportages en overlegstructuur kan aantonen hoe jij tot bepaalde beslissingen gekomen bent en kan aantonen dat jij zorgvuldig hebt gehandeld. Óók in de complexe casuïstiek. Een van de methodes om tot een zorgvuldige en goed onderbouwde afweging te komen is het Moreel Beraad. Het Moreel Beraad is een methode waarbij jij samen met je team tot een zorgvuldige afweging komt. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

De training Moreel Beraad sluit goed aan op de trainingen Methodisch Handelen, Professionele Standaarden of bijvoorbeeld de Meldcode. Ook is de training een basistraining voor diverse jeugdhulp richtlijnen .

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Moreel beraad
 • Het stappenplan
 • Voeren van moreel beraad
 • Toetsing aan de beroepscode

Bianca Jansen is trainer en coach met een passie voor de jeugdzorg. Ze heeft jarenlange ervaring binnen het gedwongen- en vrijwillig kader van de jeugdhulpverlening en zij heeft gewerkt als jeugdbeschermer, onderzoeker bij het AMK (Veilig Thuis) en jeugdconsulent. Haar trainingen zijn niet alleen gericht op theorie en kennisoverdracht, maar ze wil vooral de koppeling maken met de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Bianca is enthousiast, betrokken en wil je uitdagen het beste uit jezelf te halen als het gaat om groei en ontwikkeling in je werk.

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Kennisoverdracht: er wordt uitgelegd wat een moreel beraad is en welk stappenplan je kunt gebruiken.
 • Ervaren: je brengt concrete casuïstiek in en bespreekt  deze met elkaar volgens het stappenplan dat is uitgelegd.
 • Onderzoeken: verschillende perspectieven bekijken en onderzoeken welke rol de eigen overtuigingen spelen bij de afwegingen.
 • Conclusie: aan het einde een weloverwogen keus kunnen maken, deze kunnen verantwoorden en kijken hoe deze keus zich verhoudt tot de beroepscode.

Leerdoelen:

 • Je weet wat een moreel beraad is en hoe je dit als hulpmiddel in kan zetten bij een complexe casus.
 • Je leert een casus vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
 • Je leert je bewust te zijn van je professionele en persoonlijke waarden en welke rol deze spelen.
 • Je leert een gefundeerde keus te maken, ook al kun je niet alle gevolgen van die keus overzien
 • Je leert een keus te toetsen aan de beroepscode.
 • Je kunt gebruik maken van collegiale toetsing.
 • Je bent in staat om samen met andere professionals een casus op methodische wijze (stappenplan) te bekijken en te behandelen.

De studiebelasting voor deze training is een halve lesdag en in totaal 3 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 322,75
 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is bij SKJ accreditatie aangevraagd voor 3.00 punten in de categorie formeel leren

 

 322,75