Met het oog op de

Toekomst

Zelfredzaamheid. Meer zelf doen. Mét hulp van het netwerk om mensen heen. Het zijn de speerpunten van de nieuwe organisatie rondom maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Waar het werkelijk om gaat, is het benutten van de eigen kracht van de inwoner om de oplossing zoveel mogelijk bij de inwoner zelf te houden. En daarmee ook de regie. Maar hoe doet u dat? En wat als er geen netwerk lijkt te zijn om op terug te vallen?

De werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) gaat uit van de eigen kracht van mensen en het netwerk om iemand heen om zelfredzaamheid mede mogelijk te maken. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden of buren, maar ook collega’s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub. Stap voor stap wordt er samen met de persoon gekeken welke mensen in zijn of haar omgeving belangrijk voor hem of haar zijn. Wie kan eventueel meedenken?