Met het oog op de

Toekomst

15 okt 2020 09:00
Meppel
13 nov 2020 09:00
Den Bosch
25 nov 2020 09:00
Meppel
22 jan 2021 09:00
Amersfoort
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Sharon Jongsma

Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent. Haar focus ligt op het opleiden van Wmo consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers en callcentermedewerkers. Het signaleren van kinder- en ouderenmishandeling, huiselijk geweld en de meldcode zijn voor haar belangrijke onderwerpen.

Het SKJ stelt de training Professionele Standaarden verplicht voor de herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals. Deze training dient over twee lesdagen verdeeld te worden; een basistraining en een verdiepingstraining. U dient zich voor beide trainingen apart in te schrijven. Inschrijven voor de basistraining kan hier.

Tijdens de training staat de professionele autonomie centraal, wat houdt dit in en wat betekent dit voor u als professional? Daarnaast onderzoekt u het Tucht-en Klachtrecht. Wat zijn de beoogde doelen hiervan en voor wie geldt welke procedure? Daarnaast gaat u aan de slag met moreel beraad en het stappenplan wat u hierbij kunt gebruiken.

De training Beroepscode en Tuchtrecht is niet alleen verplicht, maar ook een leuke en praktijkgerichte training. Naast kennisoverdracht tijdens klassikale bijeenkomsten is er ruime gelegenheid tot het behandelen van casuïstiek, rollenspel en moreel beraad. Het contact met professionals uit diverse werkvelden wordt door onze cursisten als zeer leerzaam ervaren.

 

 

De training is gericht op jeugdzorgwerkers en Jeugd- en gezinsprofessionals.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

Vooropleiding
Een hbo-opleiding is een vereiste.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod:

Tuchtrecht en klachtrecht

 • Wat is tuchtrecht en wat is klachtrecht?
 • Voor wie geldt wat?
 • Het doel van tuchtrecht en klachtrecht
 • Procedure tuchtrecht en klachtrecht

Professionele autonomie

 • Wat houdt professionele autonomie in?
 • Wat betekent dit voor u als professional?

Moreel beraad en het stappenplan moreel beraad

 • Wat houdt Moreel beraad in?
 • Het stappenplan Moreel beraad
 • Moreel beraad in de praktijk, inbreng eigen casuïstiek

Eindopdracht
Om te toetsen of de gestelde leerdoelen zijn behaald wordt de verdiepingstraining Beroepscode en Tuchtrecht afgesloten met een individuele thuisopdracht. Deze dient u uiterlijk 2 weken na de training in te leveren bij de docent van deze training. De beoordeling ontvangt u per e-mail.

Na afloop van de training:

 • Hebben deelnemers kennis van beroepsethiek, zoals de beroepscode voor jeugdzorgwerkers
 • Hebben deelnemers kennis en inzicht over het doel en de werkwijze van het tuchtrecht
 • Zijn deelnemers in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen
 • Zijn deelnemers in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 lesdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Basistraining
Het SKJ heeft als eis gesteld dat zowel de basis- als de verdiepende training gevolgd wordt voor herregistratie. U dient zich voor de basistraining apart in te schrijven.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl. BTW. Schrijft u zich in voor zowel de basis- als de verdiepende training, dan bedraagt de investering € 850,- excl. BTW.

Alle kosten zijn inclusief koffie en thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Lesstof
U ontvangt de lesstof, huiswerkopdrachten en aanvullende informatie voor de start van de training per e-mail.

Niveau
Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau

Accreditatie 
De verdiepingstraining Beroepscode en Tuchtrecht is geaccrediteerd door het SKJ met 11.5 punten in de categorie Formeel leren. Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een Certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

Inschrijven