Met het oog op de

Toekomst

Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Sharon Jongsma

Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent. Haar focus ligt op het opleiden van Wmo consulenten, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers en callcentermedewerkers. Het signaleren van kinder- en ouderenmishandeling, huiselijk geweld en de meldcode zijn voor haar belangrijke onderwerpen.

Tijdens de training staat de professionele autonomie centraal, wat houdt dit in en wat betekent dit voor u als professional? Daarnaast onderzoekt u het Tucht-en Klantenrecht. Wat zijn de beoogde doelen hiervan en voor wie geldt welke procedure? Daarnaast gaat u aan de slag met moreel beraad en het stappenplan wat u hierbij kunt gebruiken.

Na de Training Beroepscode en Tuchtrecht;

  • heeft u kennis van beroepsethiek, zoals de beroepscode voor jeugdzorgwerkers
  • heeft u kennis en inzicht over het doel en de werkwijze van het tuchtrecht
  • bent u in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen
  • bent u in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de jeugdzorg. De training is gericht op jeugdzorgwerkers en Jeugd- en geziensprofessionals.

Instapvoorwaarden
Vooropleiding niet van toepassing.

Tijdens de training staat de professionele autonomie centraal, wat houdt dit in en wat betekent dit voor u als professional? Daarnaast onderzoekt u het Tucht- en Klachtrecht. Wat zijn de beoogde doelen hiervan en voor wie geldt welke procedure? Daarnaast gaat u aan de slag met moreel beraad en het stappenplan wat u hierbij kunt gebruiken.

Tuchtrecht en klachtrecht

– Wat is tuchtrecht en wat is klachtrecht?
– Voor wie geldt wat?
– Het doel van tuchtrecht en klachtrecht
– Procedure tuchtrecht en klachtrecht

Professionele autonomie

–  Wat houdt professionele autonomie in?
–  Wat betekent dit voor u als professional?

Moreel beraad en het stappenplan Moreel beraad

–  Wat houdt Moreel beraad in?
–  Het stappenplan Moreel beraad
–  Moreel beraad in de praktijk, inbreng bestaande casuïstiek

Inschrijven