Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Afwegingskader in verordening

Online
 10,00
17 minuten
Jeugd- en gezinsprofessionals

Tijdens de online lunchsessies “Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer” wordt ingegaan op een actueel thema. Er wordt een schets gegeven van de actualiteit. Dit is een opname van de lunchsessie van 5 juli 2024. Deze ging over het afwegingskader in verordening. Een drietal recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep heeft ingrijpende gevolgen voor gemeenten en hoe zij hun verordening hebben opgesteld. Daarom werd in deze sessie onder andere ingegaan op:

  • Het toetsen van probleemoplossend vermogen
  • Afwegingsfactoren bij een individuele voorziening
  • Welke uitspraak de rechter hierover heeft gedaan
  • Implicaties van de uitspraak voor gemeenten
  • Noodzakelijke deskundigheid van een adviseur

In de sessie van 5 juli 2024 ging Wim Peters in op directe doorverwijzing in de Jeugdwet. De lunchsessie vond plaats via Zoom.

De Jeugdwet is een wet die voortdurend in de belangstelling staat. Niet alleen het belang ervan, maar ook de manier waarop de wet door gemeenten wordt ingevuld, wat er goed en fout gaat, wat de rechter er via jurisprudentie over zegt, wat de gevolgen van wachtlijsten zijn…regelmatig is de jeugdwet onderwerp van nieuwsberichten en gesprekken.

De wet geeft jou de wettelijke kaders en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg en ondersteuning die jij aan kinderen en jongeren biedt. Toch kan de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk lastig zijn. Niet alleen de complexiteit van de wet, maar ook interpretatieverschillen maken dat een toepassing niet altijd klip en klaar is. Ook de complexiteit van problematiek heeft invloed. Welke bepaling is het meest relevant voor de situatie van de jongere?

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Hoe borg jij dat jouw kennis op dit vlak altijd actueel is, zonder dat dit ten koste gaat aan de tijd voor de jongeren?

Tijdens de online lunchsessies “Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer” wordt ingegaan op een actueel thema. Er wordt een schets gegeven van de actualiteit.

De online lunchsessie is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de wijzigingen in de Jeugdwet en wat de rechter er via jurisprudentie over zegt.

De online lunchsessies “Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer” worden verzorgd door Wim Peters. Wim is werkzaam bij Stimulansz als orthopedagoog en jurist op het terrein van het sociaal domein, met name voor de Jeugdwet en Wmo.

De webinar duurt 17 minuten. Je hebt de flexibiliteit om de webinar in je eigen tijd te kijken. De kosten voor de webinar bedragen €10,-.

Unieke online leeromgeving

Voor de webinar ‘Lunchwet Actueel: Lunch & Leer – Afwegingskader in verordening’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de webinar toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Jeugddomein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

 10,00

Hoogsensitiviteit in de jeugdzorg

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die bij 1 op de 5 voorkomt, een grote groep mensen dus, en toch is het nog vaak zo onbekend. En onbekend maakt onbemind. Echter, wanneer we de wetenschap als fundament gebruiken en richten op praktische toepasbaarheid van de kennis, maken we het verschil. Ook in jeugdzorg. Tijdens deze training staat het begrijpen, (h)erkennen en praktisch benaderen van hoogsensitiviteit centraal.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Het begrip ‘ouder’ in de jeugdwet

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 2 februari 2024 ging Wim Peters in op wanneer iemand volgens de jeugdwet tot ouder gerekend wordt en wat dit betekent.

Webinar Autisme bij meisjes

Autisme bij meisjes wordt vaak nog steeds niet goed herkend. Het ziet er anders uit dan autisme bij jongens en de aandachtspunten voor begeleiding zijn ook vaak anders. Die verschillen en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen tijdens deze webinar worden besproken. Al met al brengt deze webinar jou de benodigde basiskennis over autisme bij meisjes.