30 december 2018
09:00
Meppel
€850,= exclusief BTW
De opleiding wordt gegeven door Sharon Jongsma, een enthousiaste en gedreven trainer die haar ervaringen uit de praktijk combineert met de inhoud van de trainingen die zij geeft. Sharon heeft verscheidene functies bekleedt binnen het sociaal domein. Zowel uitvoerend als coachend en docerend. Zo heeft zij binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties meegedacht over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie de Kanteling

De training is bedoeld voor beginnend Jeugd consulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Jeugd consulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 12 punten voor de vrije scholingsruimte.

Wanneer u zich aanmeldt voor deze training, krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Op de leeromgeving vindt u lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training. Tijdens training wordt theorie gecombineerd met praktijk. Daarbij worden presentaties, interacties en opdrachten gebruikt. Er is daarbij veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Al onze docenten geven aan praktijk en een interactieve werkhouding het belangrijkst te vinden. U moet als professional de ervaringen uit uw werk  kunnen delen of inspiratie en kennis opdoen uit de ervaringen van anderen.

Programma

Lesdag 1:
• Gespreksvoering en casuïstiek. Aan de hand van casuïstiek voeren we tijdens rollenspellen gesprekken als jeugdconsulent en cliënt.
• Methodisch werken. Wat is methodisch werken? Wij verdiepen ons in het oplossingsgericht werken waarbij we de cliënt bewust maken van de mogelijkheden om
zelf tot oplossingen voor zijn/haar vragen te komen.

Lesdag 2:
• Hoe ga je in een gesprek om met weerstand en/of conflict? Hoe kom je tot vraagverheldering?
• Gespreksvoering en casuïstiek. Aan de hand van casuïstiek voeren we tijdens een rollenspel gesprekken als jeugdconsulent en cliënt.
• We nemen uitgebreid de tijd om een intervisie te doen over een door u ingebracht intervisievraagstuk

Voor deze tweedaagse training, inclusief lunch en studiemateriaal, betaalt u € 850,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Na het volgen van de training:

  • Bent u bekend met methodisch werken
  • Bent u bekend met oplossingsgericht werken
  • Bent u in staat om met weerstand tijdens een gesprek om te gaan
  • Bent u in staat om door midden van efficiënte gespreksvoering een vraag te verhelderen.