Met het oog op de

Toekomst

Jeugdprofessionals Nederland eerste organisatie met gecertificeerde EVC-assessoren

Jeugdprofessionals Nederland is de eerste organisatie in Nederland die werkt met extern gecertificeerde assessoren voor het EVC-traject. Een EVC-traject waarmee aantoonbaar vakbekwame jeugd- en gezinsprofessionals, die werkzaam zijn binnen het domein Jeugd, zich kunnen laten registreren bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). De eerste EVC-assessoren van Jeugdprofessionals Nederland zijn inmiddels gecertificeerd.
Lees meer

Samen naast elkaar, met elkaar: Nog betere hulpverlening voor onze toekomstige generaties

Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving. Zo ook binnen het domein Jeugdhulp. Dit domein is volop in beweging. Dit vraagt veel van organisaties en hulpverleners; nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis. De vraag naar innovatie is groter dan ooit tevoren. Daarnaast is er een structureel tekort aan kundig personeel en budget, blijft de bezetting een uitdaging en wordt de problematiek binnen de jeugdhulp steeds complexer. 
Lees meer

De instroom van personeel in de jeugdzorg droogt op, Jeugdprofessionals Nederland biedt uitkomst!

Werken in de jeugdzorg neemt af in populariteit. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een jaar geleden nog bijna 5300 nieuwe werknemers instroomden in het eerste kwartaal. De eerste drie maanden van dit jaar stokt dit aantal op 3700. Een afname van ruim 30%. Ook neemt de uitstroom toe. Volgens het CBS is het aantal uitstromers het eerste kwartaal van dit jaar 2,5% hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Jeugdprofessionals Nederland biedt uitkomst!
Lees meer

Jeugdprofessionals Nederland introduceert Kennispakketten

Als jeugd- en gezinsprofessional houdt u zich natuurlijk het liefst bezig met datgene waar u goed in bent. Namelijk het uitoefenen van uw vak! Dit vraagt voortdurende professionele ontwikkeling om zo enerzijds de kwaliteit van de zorg en anderzijds uw vakbekwaamheid te behouden én te vergroten. Vandaar dat u belang heeft bij SKJ geaccrediteerde trainingen voor uw SKJ herregistratie. Jeugdprofessionals Nederland heeft het Kennispakket Jeugdhulpverlening ontwikkeld voor jeugd- en gezinsprofessionals die het beste uit zichzelf willen halen.
Lees meer

Aangepaste editie Nationale Bijscholingsdag 19 november 2020

𝗕𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚𝗥𝗜𝗝𝗞 𝗡𝗜𝗘𝗨𝗪𝗦! Omdat wij het belangrijk vinden om ook ten tijde van corona kennis en kunde te blijven delen, hebben we besloten om op 19 november 2020 een aangepaste editie van de Nationale Bijscholingsdag te organiseren in Den Bosch! Uiteraard weer met een zeer interessant en gevarieerd aanbod van workshops.
Lees meer

Subsidie voor EVC Jeugd- en gezinsprofessionals

Sinds 16 juli 2020 is het subsidieloket EVC jeugd- en gezinsprofessional geopend. Alle Jeugdprofessionals, zzp’ers en instellingen in het jeugddomein kunnen eenmalig een subsidie aanvragen. Deze subsidie geldt voor deelname aan een EVC-procedure door een jeugd- of gezinsprofessional. Met deze regeling stimuleert de overheid het herregisteren van jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau maar wél werken op dat niveau. Zij kunnen zich door middel van het succesvol afronden van de EVC-procedure met hulp van een vakbekwaamheidsbewijs herregisteren binnen het kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Met dit vakbekwaamheidsbewijs tonen zij aan dat ze beschikken over de competenties om taken uit te voeren die voor een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional zijn vereist. Bovendien bevordert deze subsidieregeling het behoud van deze professionals binnen het jeugddomein.
Lees meer

Even voorstellen: Liset Wijngaards

Liset Wijngaard is 22 jaar en is vanaf woensdag 1 april 2020 de nieuwe medewerker bij Jeugdprofessionals Nederland. Naast de werkzaamheden binnen Jeugdprofessionals Nederland doet Liset ook nog een deeltijd opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. De opleiding die Liset volgt is de master in business studies.
Lees meer

Even voorstellen: Miriam de Boer

Miriam de Boer is 25 jaar en woont op dit moment bij haar ouders in Creil. Mirjam heeft de Pabo afgerond en heeft daarna een master Gezinspedagogiek gevolgd. Vanaf maart start Miriam bij Jeugdprofessionals als trainee jeugdconsulent.
Lees meer

Even voorstellen: Olga Eras

Olga is 26 jaar en woont samen met haar man in in Almere. Tot op heden is Olga werkzaam als zaakwaarnemer in de hulpverlening. Olga werkt hierin met uiteenlopende doelgroepen zoals jeugd, Wmo en Wlz. Hierin behandelt ze vooral ‘randzaken’ en heeft ze een coachende rol voor de begeleiders. Vanaf februari start Olga bij Jeugdprofessionals Nederland als trainee gedragswetenschapper Sociaal Domein.
Lees meer

OPEN DAG 10 december 2019 Meppel

In het Besluit Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om te werken met (SKJ) geregistreerde professionals. Deze norm zorgt er voor dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Professionals die niet aan deze registratie-eisen voldoen, kunnen ons EVC-traject volgen om tóch een registratie voor de kamer van Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ te krijgen.
Lees meer

Intervisie en Supervisie bij Jeugdprofessionals Nederland

Voor herregistratie bij het SKJ dienen jeugdprofessionals aan een aantal eisen te voldoen. Eén van deze eisen is Reflectie. Daarbij staat het professioneel handelen van de jeugdprofessional centraal. De punten voor reflectie kunnen gehaald worden door supervisie of intervisie te volgen. Vanaf september 2019 verzorgt Jeugdprofessionals Nederland zowel inter- als supervisie.
Lees meer
Ageeth Vanderveen: Gedragswetenschapper bij Jeugdprofessionals Nederland

Even voorstellen: Ageeth Vanderveen

Ageeth Vanderveen is 49 jaar, woont in Groningen en heeft drie dochters. Zij is via Jeugdprofessionals Nederland gedetacheerd als gedragswetenschapper.
Lees meer

Even voorstellen: Michael Bolhuis

Ik ga aan de slag als Adviseur; dat houdt in dat ik organisaties help bij het maken van de juiste keuze voor wat betreft scholing van medewerkers. Daarnaast ben ik mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de juiste scholing voor onze New Professionals.
Lees meer
Artikel Jeugdprofessionals Nederland in Magazine WMO Doen

Wij staan in het magazine Wmo Doen!

Joyce Bouwknegt is adviseur bij Jeugdprofessionals Nederland. Jeugdprofessionals Nederland is een innovatieve kennispartner en opleider voor alle jeugd- en gezinsprofessionals binnen het Sociaal Domein. Als organisatie houden zij zich bezig met de ontwikkeling van individuele professionals én volledige teams in de jeugdhulp. Vanuit het hoofdkantoor in Meppel, bedienen zij heel Nederland.
Lees meer
Weerbaarheid

Beschermd: Weerbaarheid

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer