Bijscholingsdag 14 november – Jeugd- en gezinsprofessionals

De Bijscholingsdag van 14 november is speciaal voor jeugd- en gezinsprofessionals. De Bijscholingsdag is hét event voor jeugdprofessionals om nieuwe kennis op te doen en ervaringen te delen met collega’s uit het werkveld. Je volgt verschillende trainingen die worden gegeven door ervaren docenten en trainers. Door het kiezen van jouw eigen training(en), doe jij binnen één dag veel kennis en kunde op die voor jou relevant is.

Naast dat jij op de Bijscholingsdag verschillende trainingen kunt volgen, staan er ook nog andere activiteiten op het programma. Zo kun jij op ons netwerkplein kennis maken met collega’s uit het hele land, waarmee je kennis en ervaring kunt delen. Ook vind je hier verschillende stands van organisaties uit het werkveld. De Bijscholingsdag wordt afgesloten met een netwerkborrel, waar je kunt netwerken met collega’s en organisaties uit de jeugdzorg. Met de Bijscholingsdag behaal je maar liefst 6 SKJ-punten.

✔️ Volg leerzame en interessante trainingen die aansluiten op jouw werk in de praktijk;
✔️ Leer van ervaren docenten en trainers;
✔️ Wissel kennis en ervaring uit met collega’s;
✔️ Maak kennis met diverse organisaties uit het werkveld;
✔️ Behaal 6 SKJ-punten in één dag.

Kosten

De kosten voor de Bijscholingsdag voor jeugdprofessionals bedragen € 295,- exclusief btw. Heb je in 2022 deel genomen aan één van de Bijscholingsdagen? Dan krijg je een korting van maar liefst € 60,-!

Kom je met meer dan drie collega’s vanuit één organisatie naar de Bijscholingsdag? Dan hanteren wij een aangepast tarief.

Meld jij je vóór 1 juli aan voor de Bijscholingsdag van 14 november, dan ontvang jij maar liefst 10% Early-Bird korting op jouw aanmelding met de code: EARLY10NOVEMBER.

De Early Bird korting geldt ook voor groepsinschrijvingen, maar kan niet gecombineerd worden met de terugkomkorting. Wij passen altijd het hoogste kortingstarief toe wat van jou op toepassing is.

Praktische informatie

Het programma van de Bijscholingsdag van 14 november ziet er als volgt uit:

  • 09:00-09:30: Inloop
  • 09:30-10:00: Opening
  • 10:15-13:15: Trainingen
  • 13:15-14:15: Lunchpauze
  • 14:15-17:15: Trainingen
  • 17:15: Netwerkborrel

Waarom je de Bijscholingsdag niet wil missen:

 

➡️ Interessante trainingen gegeven door experts uit het werkveld

 

➡️ Informatieve stands waar jij kennis kunt maken met organisaties uit de jeugdzorg

 

➡️ Een netwerkplein waar jij collega’s uit het hele land kunt spreken 

 

➡️ Behaal op een leuke en leerzame manier je SKJ,  NVO of NIP punten

 

➡️ Ga naar huis met een goedgevulde goodiebag 

 

Deze trainingen kun jij volgen:

Positioneren engageren

Door Jubinka van Benthem – ochtend training

 

Met engageren zet een jeugdzorgprofessional vaardigheden in om een jeugdige, ouders en andere betrokkenen te motiveren tot actieve medewerking. Positioneren is de vaardigheid om de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige te verduidelijken. Concreet betekent dit dat de jeugdzorgprofessional duidelijke grenzen stelt aan het gezin daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan! Het één kan niet zonder het ander, want het eenzijdig benadrukken van een van beide aspecten leidt tot problemen in de communicatie met gezinnen. Hiermee gaan we aan de slag tijdens deze training.

Jeugdwet

Door Elske van Dalen – ochtend training

 

Deze training behandelt de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet en de toepassing ervan in de praktijk. De Jeugdwet is in 2015 ingevoerd, maar wat houdt deze wet in de basis in en wat veranderde er met de invoering ervan? De taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten met de invoering van deze wet komen aan bod en ook hoe deze taken zich verhouden tot de praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional. Naast theorie is er veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Meerzijdig partijdig handelen

Door Rene Groothedde – ochtendtraining

 

Van veel hulpverleners wordt gevraagd dat ze een basishouding van meerzijdige partijdigheid in kunnen nemen. Ervaren hulpverleners zullen herkennen dat dit soms makkelijker gezegd dan gedaan is. Met name in complexe situaties, waarin verschillende partijen met elkaar strijden, of waarin mensen het (ogenschijnlijk) totaal laten afweten. Hoe moeilijk is het om je te verplaatsen in die afwezige ouder, die agressieve vader, of die moeder die alleen haar eigen belang lijkt te zien.

Seksuele en genderdiversiteit

Door Elio Heres – ochtend training

 

Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat nu veel aandacht krijgt in de media, maar wat eigenlijk altijd van belang is. Zowel in de vroege kindertijd als de adolescentie zijn kinderen en jongeren bezig met het vinden van hun identiteit waar hun seksuele en genderidentiteit een groot onderdeel van is. Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit en je seksualiteit zijn ontwikkeltaken voor elk kind en elke jongere. In de training leer jij wat seksuele- en genderdiversiteit inhoudt, waarom het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben tijdens jouw werk en hoe je in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.

Samenwerking tussen school & jeugdhulp

Door Els Worst – ochtend training

 

In deze training krijg je handvatten om jouw samenwerking met de professional van de school of de kinderopvang te versterken.  We gaan onderzoeken hoe je de interventies die je al in je rugzak hebt kan gebruiken ( met soms een kleine aanpassing) om ook de professional van de school en de kinderopvang te ondersteunen. Daarnaast krijg je een aantal nieuwe interventies aangereikt.

Kracht van KOPP

Door Suzan Gerritsen – ochtend training

 

Soms is het bij aanmelding van de jeugdige en/of ouder(s) duidelijk dat er sprake is van psychische problemen bij een of beide ouders.  Vaak is het ook onduidelijk of een ouder met psychische problemen kampt doordat er enkel nog vermoedens bekend zijn van derden.  Zijn ouders bereid en in staat om zich open te stellen om hierover in gesprek te gaan? In deze training leer je hoe je signalen herkent van KOPP-problematiek en hoe je bij ouders kan blijven aansluiten zodat jij echt de samenwerking kan aangaan.

 

Jeugdwet

Door Elske van Dalen – middag training

 

Deze training behandelt de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet en de toepassing ervan in de praktijk. De Jeugdwet is in 2015 ingevoerd, maar wat houdt deze wet in de basis in en wat veranderde er met de invoering ervan? De taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten met de invoering van deze wet komen aan bod en ook hoe deze taken zich verhouden tot de praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional. Naast theorie is er veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Hechting, de verbindende gezinsfactoren

Door Corné Legemaat – middag training

 

Veilige hechting, we hebben er allemaal wel een beeld bij. De hechting van ieder kind verloopt via het (dieperliggende) contact met betrokken naasten. We dichten de ouders een ontzettend belangrijke rol toe. Terecht! In deze training gaan we echter ook ontdekken hoe het principe: ‘It takes a village to raise a child’ op het thema hechting van toepassing is. Hoe bouw je een mooie cultuur van naaste betrokkenheid om het kind heen. We zullen ook kijken hoe kinderen die in de basis goede hechting misten, zich weer kunnen gaan hechten aan anderen door middel van bovenstaand principe.

Seksuele en genderdiversiteit

Door Elio Heres – middag training

 

Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat nu veel aandacht krijgt in de media, maar wat eigenlijk altijd van belang is. Zowel in de vroege kindertijd als de adolescentie zijn kinderen en jongeren bezig met het vinden van hun identiteit waar hun seksuele en genderidentiteit een groot onderdeel van is. Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit en je seksualiteit zijn ontwikkeltaken voor elk kind en elke jongere. In de training leer jij wat seksuele- en genderdiversiteit inhoudt, waarom het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben tijdens jouw werk en hoe je in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.

Verdiepingstraining Hoogbegaafdheid

Door Priscilla Keeman – middag training

 

In deze training leer je verdiepende kennis over hoogbegaafdheid en hoe daar mee om te gaan in de jeugdzorg, met name als het gaat om dubbeldiagnoses. Verschillende vormen van leer- en ontwikkel problematiek komen aan bod, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd en selectief mutisme. Daarnaast is er aandacht voor het verschil in benadering van hoogbegaafde jeugdigen ten opzichte van niet-hoogbegaafde jongeren met dezelfde problematiek. Aan de hand van concrete casuïstiek krijg je helder welke factoren van belang zijn bij het bepalen van het hulpaanbod. Daarnaast geeft de training jou handvatten om met hoogbegaafde jongeren en hun ouders in gesprek te gaan en de jeugdigen in beweging te krijgen.

Automutilatie & Suïcide

Door Bianca Jansen – middag training

 

In de huidige samenleving is er sprake van een toename van psychische problematiek onder jongeren. Enkele cijfers: Eén op de 7 jongeren tussen 10 – en 20 jaar automutileert gedurende korte of langere tijd (bron CBS) en in 2021 lag het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar 15% hoger dan de jaren ervoor (bron CANS). Zelfdoding is daarmee de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder Europese jongeren. Kom je in je werk jongeren tegen die automutileren of het leven te zwaar vinden? Een omgeving die zich machteloos voelt? Twijfel je of jij het wel goed doet als hulpverlener of wil je gewoon meer weten over deze onderwerpen? Deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: automutilatie en suïcide.

De-escalerend werken

Door Jelle Visser – middag training

 

Kinderen, jongeren of ouders kunnen soms plotseling fel reageren, boos worden of zich terugtrekken. De professional moet in die situaties snel, maar professioneel en adequaat kunnen handelen. En vervolgens reflecteert hij/zij en wordt er geprobeerd te achterhalen wat er gebeurd is. Waarom krijgt de professional deze reactie? Heeft hij/zij goed gehandeld? Wat heeft de cliënt nodig? In deze training wordt er op een interactieve manier stilgestaan bij de theorie en de praktijk van het de-escalerend werken. Er wordt behandeld hoe de jeugd- en gezinsprofessional vroegtijdig signalen van opbouwende spanning kan herkennen bij een jeugdige, ouder of verwant. Vanuit eigen ingebrachte casuïstiek en reflectie hierop gaat hij/zij aan de slag met hoe de theorie van het de-escalerend werken toegepast kan worden in de praktijk. Dit wordt gedaan door middel van gesprekstechnieken, het ‘bewust te zijn’ van de eigen houding en het zorgdragen voor fysieke veiligheid.