Bijscholingsdag 8 juni – Jeugd- en gezinsprofessionals

8 juni vindt de Bijscholingsdag voor jeugd- en gezinsprofessionals plaats in Haarlem. Deze dag staat volledig in het teken van kennis en kunde opdoen én netwerken met jeugdprofessionals uit het hele land.

Op de Bijscholingsdag voor jeugd- en gezinsprofessionals leer jij alles over de nieuwe ontwikkelingen die spelen in jouw vakgebied. Daarnaast volg jij leerzame en interessante trainingen naar keuze. Ook verdien jij met jouw deelname aan de Bijscholingsdag punten voor je herregistratie. Je doet dus binnen één dag veel kennis op die voor jou relevant is, waarmee je op een leuke en leerzame manier je SKJ, NVO/ NIP of Registerplein punten behaalt. Een volledig verzorgde dag voor jou, de hardwerkende jeugdprofessional!

Op de Bijscholingsdag leer je alles over de nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Je kunt een verdiepingsslag aanbrengen in onderwerpen die voor jou interessant zijn. Jij bepaalt namelijk zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij binnen één dag veel kennis op die voor jou relevant is. Daarnaast verdien je met de Bijscholingsdag punten voor je herregistratie. Je behaalt mimimaal 6 punten in de categorie formeel leren wanneer jij aan een Bijscholingsdag deelneemt. Volg je dit jaar twee Bijscholingsdagen? Dan behaal je hiermee dus je jaarlijkse benodigde SKJ-punten voor je herregistratie! De Bijscholingsdag is een volledig verzorgde dag voor jou, de hardwerkende jeugdprofessional!

09:00-09:30

Inloop

09:30-10:00 

Opening door Sharon Stellaard. Sharon neemt je mee in haar spraakmakende onderzoek Boemerangbeleid.Ze laat aan de hand van wetteksten zien dat het overheidsbeleid t.a.v. jeugdzorg al zeker 40 jaar de belangrijkste doelen niet bereikt, maar wel nieuwe problemen genereert.

Vervolgens maakt ze aan de hand van theorie aannemelijk waarom dit gebeurt, betrekt daar actuele beelden uit Kamerdebatten bij, en stimuleert professionals in het (h)erkennen en doorbreken van disfunctionele patronen. We zullen dus ook in de spiegel kijken.

10:00-13:00

Trainingsronde 1

13:00-13:55

Lunchpauze en diverse activiteiten op het netwerkplein, Sharon Stellaard in de lunchpauze aanwezig zijn om in gesprek te gaan en haar boek te signeren. Bestel haar boek ‘Boemerangbeleid’ vooraf en neem deze mee naar de Bijscholingsdag.

14:00-17:00

Trainingsronde 2

17:00

Afsluitende netwerkborrel

Tijdens de Bijscholingsdag kun je deelnemen aan verschillende trainingen. Jij bepaalt zelf welke training jij wilt volgen, zo kun jij je kennis verbreden of verdiepen in onderwerpen die voor jou relevant zijn.

Het programma van 8 juni bestaat uit deze trainingen:

Ochtendprogramma:

 • Ouders, een lust of een last? – Katrien Laane
 • LVB-relatiegericht contact – Jeanine van der Lans
 • Omgaan met seksueel geweld – Mareille Boor
 • Boekhouder of Jeugdzorgprofessional – Liona Meijer
 • Seksuele en genderdiversiteit – Elio Heres
 • Moreel beraad – Bianca Jansen

Middagprogramma:

 • Seksuele en genderdiversiteit – Elio Heres
 • Seksualiteit, wat als het misgaat? – Liona Meijer
 • Positioneren engageren – Jubinka van Benthem
 • Familieopstellingen binnen de Jeugdzorg – Nikkie Potjes
 • Terug naar huis – Bianca Jansen
 • Beter samenwerken met de professional van het onderwijs en de kinderopvang – Els Worst

Dag training:

 • Vlaggensysteem – Marjolein van de Klundert

Bekijk meer informatie over alle trainingen hier.

De Bijscholingsdag van 8 juni vind plaats in het Van der Valk hotel in Haarlem. De dag begint rond 09:00 en zal rond 17:15 afgesloten worden met een netwerkborrel.

Adres: Van der Valk hotel Haarlem, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem

Wil jij deelnemen aan de Bijscholingsdag voor jeugd- en gezinsprofessionals? Schrijf je dan vandaag nog in!

De kosten voor de Bijscholingsdag voor jeugdprofessionals bedragen € 295,- exclusief btw. Heb je in 2022 deel genomen aan één van de Bijscholingsdagen? Dan krijg je een korting van maar liefst € 60,-!

Kom je met meer dan drie collega’s vanuit één organisatie naar de Bijscholingsdag? Dan hanteren wij een aangepast tarief.

Meld je hier aan voor de Bijscholingsdag van 8 juni!

Inschrijven

Wil jij deelnemen aan de Bijscholingsdag voor jeugd- en gezinsprofessionals op 8 juni? Schrijf je dan vandaag nog in via de onderstaande button!

Vragen over de Bijscholingsdag

Heb jij nog vragen over de Bijscholingsdag voor jeugd- en gezinsprofessionals? Wij helpen je graag! Bel of mail ons gerust via 085 – 401 83 65 of [email protected].

Waarom je de Bijscholingsdag niet wil missen:

 

➡️ Interessante trainingen gegeven door experts uit het werkveld

 

➡️ Informatieve stands waar jij kennis kunt maken met organisaties uit de jeugdzorg

 

➡️ Een netwerkplein waar jij collega’s uit het hele land kunt spreken 

 

➡️ Behaal op een leuke en leerzame manier je SKJ, NVO of NIP punten

 

➡️ Ga naar huis met een goedgevulde goodiebag 

 

Deze trainingen kun jij volgen:

Moreel beraad

Door Bianca Jansen – ochtend training

 

Als jeugdprofessional heb je allemaal wel eens te maken met een complexe casus die vaak emoties bij jezelf oproept en waarin je blijft zoeken naar de juiste keuzes. Maar waar doe je goed aan, wat is dan de juiste keuze? En voor wie? En wat als alle keuzes die je hebt allemaal niet goed voelen? Dit brengt onzekerheid met zich mee. Om toch tot een weloverwogen besluit te komen, kan een moreel beraad een hulpmiddel zijn. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

Ouders, een lust of een last?

Door Katrien Laane – ochtend training

 

In deze training neemt Katrien Laane je mee in hoe je jezelf staande kan houden in het spanningsveld tussen regelgeving, tijdsdruk, regie houden, niet handelingsverlegen overkomen en oprechte aandacht voor de cliënt. Heb jij het lef om het anders te doen? Om binnen de kaders, maar buiten de lijntjes te werken? Zodat jouw eigenWIJSheid tot bloei kan komen en je je niet meer door het systeem of de ander uit het veld laat slaan?

 

LVB-relatiegericht contact

Door Jeanine van der Lans – ochtend training

 

In deze training ontwikkel je de vaardigheden om op relatiegerichte wijze beweging te creëren binnen de problematiek bij cliënten met LVB. De vaardigheden die je na deze training kan toepassen zorgen ervoor dat je op verbindende wijze communiceert met de client en het cliëntsysteem.

Omgaan met seksueel geweld

Door Mareille Boor – ochtend training

 

Seksuele ontwikkeling en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag zijn belangrijke thema’s als je werkt met kinderen en jongeren. Wat doe je bij signalen van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag? Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee en hoe ga je er vervolgens over in gesprek? Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik in wisselende gradaties en hoe kan je daar oog voor hebben?  Al deze vragen komen aan bod in deze training. De training focust op een sterke combinatie tussen informatie, uitbreiden van vaardigheden en praktijkgerichte casussen.

Boekhouder of Jeugdzorgprofessional

Door Liona Meijer – ochtend training

 

In het huidige zorglandschap wordt steeds meer verantwoording en papierwerk verwacht. Waar de digitalisering tot vermindering van de werkdruk zou moeten leiden, merken jeugdzorgwerkers dat er steeds meer taken bij komen. Hoe houd je als jeugdzorgwerker het overzicht, hoe blijf je zicht houden op wat er écht toe doet en hoe blijf je de cliënt op één zetten zonder je zelf of je eigen planning uit het oog te verliezen. In deze training gaan we met verschillende werkvormen aan de slag om jouw dag efficiënter en overzichtelijker te maken.

Seksuele en genderdiversiteit

Door Elio Heres – middag training

 

Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat nu veel aandacht krijgt in de media, maar wat eigenlijk altijd van belang is. Zowel in de vroege kindertijd als de adolescentie zijn kinderen en jongeren bezig met het vinden van hun identiteit waar hun seksuele en genderidentiteit een groot onderdeel van is. Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit en je seksualiteit zijn ontwikkeltaken voor elk kind en elke jongere. In de training leer jij wat seksuele- en genderdiversiteit inhoudt, waarom het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben tijdens jouw werk en hoe je in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.

Seksualiteit, wat als het misgaat?

Door Liona Meijer – middag training

 

Ieder mens is een seksueel wezen. Onze biologische ontwikkeling verloopt universeel. In deze training krijg je in vogelvlucht mee hoe de gezonde seksuele ontwikkeling verloopt, wat er mis kan gaan wanneer er een beperking aanwezig is of wanneer er sprake is van misbruik. Hoe kun je dit ontdekken en hoe ga je hiermee om? Welke effecten heeft dit op het kind zelf en zijn/haar omgeving. Welke seksuele problemen komen voor en wat kun je doen om dit op te lossen?

Positioneren engageren

Door Jubinka van Benthem – middag training

 

Met engageren zet een jeugdzorgprofessional vaardigheden in om een jeugdige, ouders en andere betrokkenen te motiveren tot actieve medewerking. Positioneren is de vaardigheid om de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige te verduidelijken. Concreet betekent dit dat de jeugdzorgprofessional duidelijke grenzen stelt aan het gezin daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan! Het één kan niet zonder het ander, want het eenzijdig benadrukken van een van beide aspecten leidt tot problemen in de communicatie met gezinnen.

Familieopstellingen binnen de jeugdzorg (vol)

Door Nikkie Potjes – middag training

 

In deze training ga jij kennis maken met het systemisch werken en jouw bewust zijn vergroten. Ook leer je werken met familie opstellingen, een onderdeel van het systemisch werken. Wist je dat een kind vaak reageert op wat er speelt binnen het familiesysteem? Dat een kind altijd loyaal is aan niet alleen de ouders maar ook aan wat er in de onderstroom speelt. Daarnaast blijft een ouder ook altijd nog kind van zijn/haar ouders. De ouder kan dus ook worstelen met loyaliteit en het innemen van de eigen plek. We bespreken de basisprincipes binnen het systemisch werken en een aanvulling van deze principes wanneer je werkt met kinderen en gezinnen.