Bijscholingsdag Jeugdprofessionals 1 november

Op 1 november is dé Bijscholingsdag voor jeugdprofessionals. Het evenement om je kennis te updaten en te netwerken met andere jeugdprofessionals. Verdien je benodigde SKJ punten op een gemakkelijke en leuke manier. In één dag behaal je 6 SKJ punten. Wil je een dagdeel volgen? Dit is ook mogelijk, neem hiervoor contact met ons op via nummer 085 – 401 83 65.

Handige informatie

Datum: 1 november 2022

Locatie: Congrescentrum 1931,

Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Tijd: 09:00 – 17:00

Prijs: €295,- excl. btw

 

Programma

Ook deze keer hebben we weer een leuk en leerzaam programma opgesteld bestaande uit een ochtend- en middagdeel. Vanaf 09:00 is de inloop waarna het programma wordt geopend door een gastspreker. Hierna volgen verschillende workshops en om 17:00 sluiten we af met een netwerkborrel.

Wil je meer weten over de Bijscholingsdag? Download dan hier onze brochure.

Wil jij deze dag vol kennis en kunde niet missen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag via de onderstaande button!

Trainingen die je kunt volgen:

Het belang van de eerste 1000 dagen

 

 

Trainer: Wietske Pasma | Ochtend

 

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, de zwangerschap en de geboorte hun stempel drukken op alle relaties in ons leven. In de eerste duizend dagen van het leven – vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag – vormen kinderen zich tot wie ze zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven. In deze training leer je hoe jij als jeugdprofessional de omgeving tijdens het vroege leven van het kind kunt beïnvloeden en begrijpen.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de impact hoe dit prille begin de blauwdruk vormt van de rest van ons leven
 • Ken je de werking van het kinderbrein en de verbindingen tussen neuronen
 • Ken je de (uit)werking van stress en overprikkeling bij jonge kinderen
 • Heb je kennis en inzicht in de hechting bij jonge kinderen
 • Kan je systemisch kijken naar het kind en het gezin

Hoogbegaafdheid

 

Hoogbegaafd

 

Trainer: Priscilla Keeman | Ochtend 

 

Steeds vaker komen jeugdprofessionals in aanraking met hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren. Door mogelijke problematiek is de begaafdheid niet altijd zonder meer te herkennen. Het belang is evenwel evident: een (h)erkend (hoog)begaafdheid kind is een gelukkig (hoog)begaafd kind.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de basiskenmerken van hoogbegaafdheid van baby tot puber
 • Ken je de verschillende soorten begaafdheid en psychologische basisbehoeften bij hoogbegaafdheid
 • Kan je praktische materialen inzetten in gesprekken en doelbepaling met ouder en kind
 • Kan je oplossingsgericht werken toepassen in combinatie met materiaal gebruik
 • Beschik je over handvatten voor gespreks- en luistervaardigheden.
 • En nog meer!

 

Jeugdwet: hoe neem je de cliënt mee in de besluitvorming van het hulpverleningsproces en houd je zorgvuldig je dossier bij

 

Trainer: Francine Pors | Ochtend / Middag

 

Aan het einde van de cursus heb je kennis van “informed consent” – wat zijn de wettelijke kaders  over het meenemen van je client in de besluitvorming, toestemming en gevolgen van de besluiten die genomen worden. Daarnaast ben je op de hoogte van de juridische kaders welke informatie er in een dossier thuishoort.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je “Informed consent” – hoe je de cliënt meeneemt in de stappen die je zet en wat de Jeugdwet hierover aangeeft.
 • Kan je omgaan met een cliënt die geluidsopnames maakt (al dan niet vooraf aangegeven).
 • Ken je de richtlijnen van dossiervoering en de omgang met het scheiden van feiten en meningen bij onderbuik-signalen.
 • Oefenen we met het maken van een zorgvuldige afweging en verslaglegging daarover
 • En leren we van de laatste ontwikkelingen uit de praktijk a.d.h.v. het Rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (Feitenonderzoek voorafgaand aan uithuisplaatsingen).

Werken met gezinnen met complexe problemen en versterken van ouderschap

 

Hechtingsproblematiek

 

Trainer: Janet Nieuwland | Middag

 

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen kenmerken zich door een opeenstapeling van vaak chronische problemen. Deze spelen vaak zowel op sociaal-economisch als psychosociaal gebied en beïnvloeden elkaar. Tijdens deze workshop krijg je kennis van deze achtergronden en handvaten om deze gezinnen te ondersteunen. Daarnaast wordt in deze workshop aandacht aan de manier waarop binnen deze gezinnen vorm wordt gegeven aan opvoederschap, oefenen we met de 14 condities van ‘goed genoeg’ opvoederschap en hoe je als hulpverlener ook in een gedwongen kader dit opvoederschap kan versterken.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je 14 condities van gezinnen met complexe problemen
 • Kan je werken met de richtlijn ‘goed genoeg’ opvoederschap
 • Ken je de werkzame elementen voor hulpverleners

 

Middelenkennis, Signaleren van ( problematisch) middelengebruik en in gesprek raken over gebruik bij jongeren

 

Trainer: Fransisca Koerhuis | Middag

 

Het doel van deze trainging is het vergroten van kennis van middelen en middelengebruik. Daarnaast gaat het om het aanleren van vaardigheden m.b.t. het signaleren en bespreekbaar maken van problematiek en kennis van hoe en wanneer (individuele)  verslavingspreventie of –zorg kan worden ingeschakeld. Het is een interactieve workshop met een quiz, kleine opdrachten, discussie, inspiratie en kennisoverdracht op een beklijvende manier.

 

Na het volgen van de training:

 • Ken je de verschillende soorten drugs en de hoofd-effecten daarvan
 • Weet je hoe middelen gerelateerde problematiek tot stand komt
 • Ken je een aantal “nieuwe middelen”(Nieuwe Psychoactieve Stoffen) van naam, effecten, werkingsduur en risico’s, de huidige trends en rages mbt middelengebruik.
 • Ken je een aantal basisprincipes die van belang zijn bij het bespreekbaar maken van middelenproblematiek bij jongeren uitgaande van de Fasen van Gedragsverandering.

Ook deelnemen aan deze interessante trainingen? Meld je dan aan via de onderstaande button: