Met het oog op de

Toekomst

Nationale Bijscholingsdag voor Jeugdprofessionals

21 november 2019 Nationale Bijscholingsdag te Den Bosch

Het domein van de Jeugdhulp is constant in beweging. Dit vraagt veel van organisaties, maar ook van u als Jeugd- en Gezinsprofessional. Veranderende hulpvragen, zwaardere en meer complexe casuïstiek gaan vaak gepaard met een hoge werkdruk.

Het werken als Jeugd- en Gezinsprofessional vraagt om een voortdurende professionele ontwikkeling; nieuwe inzichten, aanvullende kennis en de verdere ontwikkeling van vaardigheden. Daarnaast is het voor alle SKJ geregistreerd professionals noodzakelijk om de benodigde PE-punten te behalen om te kunnen herregisteren.

De Nationale Bijscholingsdag biedt u de mogelijkheid om tijdens één dag kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen op drie actuele onderwerpen. U heeft de mogelijkheid uw eigen programma samen te stellen uit het aanbod van workshops, zodat u ervan verzekerd bent dat de dag aansluit bij uw behoefte. Ook is de dag geaccrediteerd door het SKJ met 6.25 punten in de  categorie Informeel leren – Studiedag.

OPENING: Sturen op intrinsieke motivatie van de kwetsbare inwoner, wie durft?!
De gemeente Helmond werkt in het Sociaal Domein met een aanpak die concreet invulling geeft aan de uitgangspunten van de transitie: uitgaan van eigen kracht, ruimte voor het eigen verhaal en resultaatgerichte sturing. Met deze werkwijze houdt de inwoner écht de regie. Zo bepaalt deze inwoner mede de doelen. Dit vraagt nogal wat van medewerkers; de eigen normen buiten beschouwing laten en efficiënt sturen op de door de inwoner gewenste resultaten. Projectleider Willie van Eijs van gemeente Helmond en OZOverbindzorg vertelt u in de opening meer over deze werkwijze en de opgedane ervaring na een leerzaam jaar!

Kosten
De kosten voor de Nationale Bijscholingsdag bedragen € 295,- exclusief btw. Daarnaast krijgt u op 21 november 2019 het nieuwe ‘Handboek Jeugdhulp’ gratis uitgereikt. Heeft u het afgelopen jaar deel genomen aan één van de Bijscholingsdagen? Dan krijgt u een korting van maar liefst €100,-!  Dit betekent dat u voor deze bijscholingsdag slechts €195,- (exclusief btw) betaalt.

Komt u met minimaal drie Jeugdprofessionals van één organisatie? Wanneer u zich gezamenlijk inschrijft, hanteren wij een aangepast tarief (aangepast tarief wordt niet gecombineerd met andere kortingen, u telt wel mee als deelnemer zodat uw collega’s de juiste korting krijgen). Een groepsinschrijving dient gezamenlijk te worden ingediend via het inschrijfformulier (zie de optie om meerdere deelnemers toe te voegen). Bij individuele inschrijvingen wordt de korting niet verwerkt.

Portrechtrecht
Tijdens de Nationale Bijscholingsdag worden foto’s en video’s gemaakt. We willen u wijzen op uw portretrecht. Wilt u het aan ons doorgeven wanneer u niet herkenbaar in beeld gebracht wilt worden?

Standhouder worden op de informatiemarkt? 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

  

 

 

   

 

 

       

 

 

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop

9:30 – 10.30 uur
Opening: ‘Sturen op intrinsieke motivatie van de kwetsbare inwoner, wie durft?!’ Door: Projectleider Willie van Eijs van gemeente Helmond en OZOverbindzorg

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.00 uur
Lunchpauze

13:00 – 13.15 uur
Energizer

13:20 – 14.50 uur
Workshop ronde 2

15:00 – 16.30 uur
Workshop ronde 3

16:30
Netwerkborrel

 

Locatie:
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Inschrijven