Met het oog op de

Toekomst

Conflictdiagnostiek complexe scheiding; herkennen en adequaat interveniëren bij scheiding en ouderlijke strijd.

Door: Anja Dijkhuis 

Omgaan met complexe scheidingssituaties vraagt om een integrale aanpak. Dit vraagt van u als professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak. In deze workshop bespreken we aan de hand van conflictdiagnostiek hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.  Wat zegt de wetenschap en wat zijn praktische aanbevelingen voor de praktijk?

Tijdens deze workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Hoe analyseren we het conflict in het scheidingsproces? Wat zegt de literatuur en welke praktische tips zijn bruikbaar?
  • Welke factoren houden het conflict in stand en hoe krijgen we deze in beeld?
  • Wat is op welk moment de juiste interventie om ouders te helpen in het scheidingsproces?
  • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als professional om een langdurige ouderlijke strijd te voorkomen?
  • Welke risico’s en valkuilen zijn er in de integratieve begeleiding van strijdende ouders?

Na het volgen van deze workshop:

  • Heeft u meer inzicht in de dynamiek van een complexe scheiding
  • Heeft u meer kennis van de diagnostiek en aanpak bij een complexe scheiding
  • Heeft u meer handelingsmogelijkheden om ouders te begeleiden en te motiveren door het geven van psycho-educatie en gesprekstechnieken.

Niveau: verdiepend