Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Cultuursensitief werken”

Cliënten passen niet perse in een hokje van een cultuur, net zo min als u. Iedereen is immers uniek! Het is daarom belangrijk om te beseffen dat u met een persoon praat en niet met ‘een cultuur’. In de workshop ‘Cultuursensitief werken’ leert u communiceren met cliënten met een migrantenachtergrond. U weet hoe u rekening kunt houden met zijn/haar culturele achtergrond en met het taal- en begripsniveau van uw cliënten. We behandelen uw persoonlijke ervaringen en reflecteren daarop zodat u ideeën opdoet om verbeteringen aan te brengen. Na afloop voelt u zich beter toegerust in de communicatie met cliënten met een migrantenachtergrond.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Inleiding op interculturele communicatie
  • Inleiding op laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Casuïstiek

Niveau:

Basistraining