Met het oog op de

Toekomst

Diversiteitscompetentie

Diversiteitscompetentie: de competentie om met verschillen om te kunnen gaan op diverse domeinen; het dagelijkse leven, uitwisselingservaringen of als professional in de rol van hulpverlener.

Deze workshop biedt u als professional de kennis om competenter te worden in het omgaan met diversiteit in zijn volledigheid, in een toenemende heterogene samenleving. Hierbij is niet alleen aandacht voor diversiteit door culturele verschillen, maar op meer dimensies. Denkt u hierbij aan religieuze verschillen, andere denkwijzen over seksuele voorkeur, verschillen in leeftijd, geslacht, handicaps en sociaal economische status.

Tijdens deze workshop leert u vaardigheden te ontwikkelen in het omgaan met uw eigen referentiekader ten opzichte van cliënten, collega’s en uw sociale netwerk. Het draagt bij aan een hogere bewustwording met betrekking tot diversiteit, waardevol voor iedereen!

 

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze workshop:

  • De theorie over diversiteitscompetentie
  • De deelcompetenties met betrekking tot diversiteitscompetentie
  • Focus op een deelcompetentie; het eigen referentiekader
  • Rollenspel waarmee enkele vaardigheden geoefend kunnen worden ter bevordering van diversiteit competent handelen

 

Na deze workshop

Heeft u theoretische kennis opgedaan over de vele aspecten die komen kijken bij diversiteitscompetentie. Het is de verwachting dat u zich bewuster bent van uw eigen referentiekader en hoe dat in het dagelijks leven verweven is. U heeft kunnen oefenen met enkele vaardigheden hoe u met uw eigen referentiekader in het dagelijks werk om kan gaan met diversiteit.

 

Niveau: verdiepend