Met het oog op de

Toekomst

Peter Groenenberg

Peter heeft veel werk- en levenservaring met als centraal thema: de jeugdige en zijn/haar (gezins)systeem. Graag deelt Peter zijn ervaring en kennis met anderen.
Lees meer

Mareille Boor

Mareille is begeleidingskundige, trainer en oud jeugdzorg professional. Ze heeft ruim 16 jaar ervaring binnen de jeugdbescherming en Veilig Thuis (AMK). Mareille heeft een begeleidingskundigepraktijk waarin zij coaching, supervisie en organisatiebegeleiding aanbiedt. Zij is gecertificeerd supervisor bij de LVSC. Mareille wordt door anderen omschreven als doortastend, warm, humoristisch, sensitief en krachtig met ruimte voor kwetsbaarheid.
Lees meer

Floorke Jutstra

Floorke Jutstra is trainer en coach binnen het Sociaal Domein. Zij heeft ervaring binnen de jeugdbescherming en ruime kennis van het werken binnen zowel het gedwongen als het vrijwillig kader. Door haar ervaring kan zij zich verplaatsen in de werkpraktijk van haar deelnemers en sluit zij de theorie-overdracht en oefensituaties hierop aan. Een training van Floorke is altijd maatwerk. Floorke is een enthousiaste trainer die deelnemers motiveert en inspireert om verder te groeien in hun vak.
Lees meer

Nicole Evers

Nicole Evers is teamcoach, trainer en procesbegeleider binnen het Sociaal Domein. Zij draagt de jeugdzorg een warm hart toe. Nicole is ervaren in het werken met jongeren en jongvolwassenen, zowel met als zonder beperking. Ze kent het vak en de dynamiek van begeleiding en behandelen als geen ander. Door het volgen van diverse opleidingen en trainingen, is zij in staat om deze ervaringen en kennis te gebruiken voor training en coaching van professionals. Dit doet zij op interactieve wijze waarbij jij centraal staat.
Lees meer

Loubna Bouazza

Loubna Bouazza is in 2009 begonnen bij bureau jeugdzorg. De afgelopen jaren heeft zij diverse functies uitgeoefend binnen de jeugdzorg en het Sociaal Domein. Daarnaast heeft zij jarenlang coaching en voorlichting gegeven over jeugdzorg en het Sociaal domein voor professionals die te maken hebben met jeugd en jeugdhulpverlening.  Loubna heeft meegedacht in het opstellen van werkprocessen jeugd binnen het Centrum Jeugd en Gezin en meegewerkt aan het realiseren van deze processen. Binnen het Sociaal Domein is ze werkzaam als procesmanager waar ze werkprocessen ontwikkelt. Het doel hiervan is om verschillende vakgroepen bij gemeente's in het Social Domein beter en meer integraal samen te laten werken. 
Lees meer

Jacobien Verbaan

Basistraining “Veilig kunnen opgroeien” wordt gegeven door onze docente Jacobien Verbaan. Na een aantal jaren als algemeen verpleegkundige en 15 jaar als psychiatrisch verpleegkundige op een gesloten afdeling voor volwassenen gewerkt te hebben is Jacobien in 2004 gestart bij Bureau Jeugdzorg en na de transitie in 2015 bij het CJG in Hoogeveen. Hier is Jacobien werkzaam geweest als Casemanager in het vrijwilliger kader ( specialistisch) en als Thuiscoach ( generalistisch). Nu werkt Jacobien als Kwaliteitsmedewerker Jeugd waarbij het begeleiden van jeugdconsulenten centraal staat. Jacobien is expert op het gebied van (on)veiligheid in gezinnen. Er is op het gebied van veiligheid nog veel te ontwikkelen, ervaring uit te wisselen en om gezamenlijk met de gezinnen meer grip te krijgen op onveilige situaties. Jacobien brengt haar kennis dan ook graag over op andere professionals.
Lees meer

Corinne Verheule

Corinne Verheule is vanaf 1988, na het behalen van haar doctoraal orthopedagogiek aan de VU, met veel passie werkzaam binnen het adoptieveld. Ze heeft de landelijke voorlichtingscursus voor aspirant adoptieouders ontwikkeld en gegeven (bij Bureau VIA, later St. Adoptievoorzieningen). Ze heeft meegewerkt aan het opzetten van een landelijke afdeling Nazorg voor adoptieouders, waar Corinne tot op heden video-interactiebegeleider, werkbegeleider en opleider VIB-G is.
Lees meer

Anja Dijkhuis

Anja begeleidt vrijwilligers als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders. Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door een vechtscheiding.
Lees meer

Erna Poolman

Erna heeft jarenlange ervaring opgedaan in uiteenlopende functies binnen het (speciaal) onderwijs en het jeugddomein. Naast een hoop parate inhoudelijke kennis en ervaring stelt dit haar in staat goed te kunnen afstemmen op de vragen en behoeftes van haar collega’s in het veld.
Lees meer