Met het oog op de

Toekomst

Jacobien Verbaan

Basistraining “Veilig kunnen opgroeien” wordt gegeven door onze docente Jacobien Verbaan. Na een aantal jaren als algemeen verpleegkundige en 15 jaar als psychiatrisch verpleegkundige op een gesloten afdeling voor volwassenen gewerkt te hebben is Jacobien in 2004 gestart bij Bureau Jeugdzorg en na de transitie in 2015 bij het CJG in Hoogeveen. Hier is Jacobien werkzaam geweest als Casemanager in het vrijwilliger kader ( specialistisch) en als Thuiscoach ( generalistisch). Nu werkt Jacobien als Kwaliteitsmedewerker Jeugd waarbij het begeleiden van jeugdconsulenten centraal staat. Jacobien is expert op het gebied van (on)veiligheid in gezinnen. Er is op het gebied van veiligheid nog veel te ontwikkelen, ervaring uit te wisselen en om gezamenlijk met de gezinnen meer grip te krijgen op onveilige situaties. Jacobien brengt haar kennis dan ook graag over op andere professionals.
Lees meer

Corinne Verheule

Corinne Verheule is vanaf 1988, na het behalen van haar doctoraal orthopedagogiek aan de VU, met veel passie werkzaam binnen het adoptieveld. Ze heeft de landelijke voorlichtingscursus voor aspirant adoptieouders ontwikkeld en gegeven (bij Bureau VIA, later St. Adoptievoorzieningen). Ze heeft meegewerkt aan het opzetten van een landelijke afdeling Nazorg voor adoptieouders, waar Corinne tot op heden video-interactiebegeleider, werkbegeleider en opleider VIB-G is.
Lees meer

Anja Dijkhuis

Anja begeleidt vrijwilligers als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders. Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door een vechtscheiding.
Lees meer

Erna Poolman

Erna heeft jarenlange ervaring opgedaan in uiteenlopende functies binnen het (speciaal) onderwijs en het jeugddomein. Naast een hoop parate inhoudelijke kennis en ervaring stelt dit haar in staat goed te kunnen afstemmen op de vragen en behoeftes van haar collega’s in het veld.
Lees meer

Sharon Jongsma

Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent bij Jeugdprofessionals Nederland.
Lees meer