Met het oog op de

Toekomst

Erna Poolman

Erna heeft jarenlange ervaring opgedaan in uiteenlopende functies binnen het (speciaal) onderwijs en het jeugddomein. Naast een hoop parate inhoudelijke kennis en ervaring stelt dit haar in staat goed te kunnen afstemmen op de vragen en behoeftes van haar collega’s in het veld. Zij heeft zelf ervaren hoe de uitdaging van het combineren van een gezin met werk dat veel van je vraagt kan leiden tot overbelasting en heeft sindsdien naast haar werk structureel  en jarenlang geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling, middels opleiding, meerdaagse (stilte) retraites, therapie en coaching. Dit maakt dat zij uit een ruimte levenservaring put die haar in staat stelt om van binnenuit een voorbeeld te zijn voor het invullen van goede Zelfzorg. Met de Zelfzorgprofessional geeft zij inhoud aan haar passie: collega’s laten ervaren wat goed voor zichzelf zorgen in het werk voor impact heeft op hun leven en op dat van hun cliënten.

Naast het geven van trainingen is Erna zelf ook nog actief als ambulant begeleider en trainer van ouders en gezinnen en wordt zij ingezet als coach en adviseur Sociaal Domein bij gemeenten en wijkteams.

Erna gelooft dat als wijzelf als professional echt verantwoordelijkheid nemen voor onze behoeftes, we op natuurlijke wijze hierin een voorbeeld zijn voor onze cliënten, coachees of cursisten.

Erna Poolman | SKJ geregistreerd pedagoog, coach, ambulant hulpverlener, adviseur sociaal domein en trainer Zelfzorg, Mindful Ouderschap, Effectieve Intuïtie.