Met het oog op de

Toekomst

Jacobien Verbaan

Na een aantal jaren als algemeen verpleegkundige en 15 jaar als psychiatrisch verpleegkundige op een gesloten afdeling voor volwassenen gewerkt te hebben is Jacobien Verbaan in 2004 gestart bij Bureau Jeugdzorg en na de transitie in 2015 bij het CJG in Hoogeveen. Hier is Jacobien werkzaam geweest als Casemanager in het vrijwilliger kader ( specialistisch) en als Thuiscoach ( generalistisch). Nu werkt Jacobien als Kwaliteitsmedewerker Jeugd waarbij het begeleiden van jeugdconsulenten centraal staat. Jacobien is expert op het gebied van (on)veiligheid in gezinnen. Er is op het gebied van veiligheid nog veel te ontwikkelen, ervaring uit te wisselen en om gezamenlijk met de gezinnen meer grip te krijgen op onveilige situaties. Jacobien brengt haar kennis dan ook graag over op andere professionals. Zij verzorgt diverse trainingen voor Jeugdprofessionals Nederland en daarnaast is zij begeleider van intervisietrajecten.