Met het oog op de

Toekomst

Loubna Bouazza

Loubna Bouazza is in 2009 begonnen bij bureau jeugdzorg. De afgelopen jaren heeft zij diverse functies uitgeoefend binnen de jeugdzorg en het Sociaal Domein. Daarnaast heeft zij jarenlang coaching en voorlichting gegeven over jeugdzorg en het Sociaal domein voor professionals die te maken hebben met jeugd en jeugdhulpverlening.

Loubna heeft meegedacht in het opstellen van werkprocessen jeugd binnen het Centrum Jeugd en Gezin. Bovendien heeft ze meegewerkt aan het realiseren van deze processen. Binnen het Sociaal Domein is ze werkzaam als procesmanager waar ze werkprocessen ontwikkelt. Het doel hiervan is om verschillende vakgroepen bij gemeente’s in het Social Domein beter en meer integraal samen te laten werken.

Binnen Jeugdprofessionals Nederland verzorgt Loubna Bouazza met name de trainingen Professionele standaarden (basis- en verdiepingstrainingen). Bovendien verzorgt ze vakmodules over de meldcode (kindermishandeling en huiselijk geweld.)

Bekijk hier al onze docenten.