Met het oog op de

Toekomst

Peter Groenenberg

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring als werker binnen de jeugdzorg. De eerste 10 jaar heeft hij als pedagogisch begeleider op een woonvorm gewerkt. Daarna is hij aan het werk gegaan als coördinator binnen de (jeugd)psychiatrie. In 2011 heeft hij een uitstap gemaakt naar het onderwijs door als mbo-docent voor de klas te staan. In 2014 is hij weer ‘terug’ gegaan naar de jeugdzorg door als trajectbegeleider aan het werk te gaan. De laatste jaren is Peter werkzaam als jeugdconsulent bij een gemeente en als ondersteuningscoördinator binnen het onderwijs.

Kortom: Peter heeft veel werk- en levenservaring met als centraal thema: de jeugdige en zijn/haar (gezins)systeem. Graag deelt Peter zijn ervaring en kennis met anderen.