Handboeken en Magazine

Wil jij meer leren over diverse onderwerpen? Schaf dan een handboek aan van Jeugdprofessionals Nederland. We hebben verschillende handboeken die ingaan op veelzijdige onderwerpen. Leer bijvoorbeeld meer over de Jeugdwet of de Wmo met behulp van de handboeken over deze onderwerpen.


Handboek Jeugdhulp

Het Handboek Jeugdhulp is een essentieel naslagwerk voor jeugdprofessionals, bestuurders, beleidsmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de laatste wijzigingen in de wetgeving en geeft inzicht in de plannen voor de hervorming van de Jeugdzorg. Het boek behandelt het volledige spectrum van de Jeugdwet, inclusief preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en andere functies.

Het richt zich op feitelijke informatie over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten, ondersteund door praktijkvoorbeelden en ervaringen van professionals en bestuurders. Door openhartige interviews biedt het boek zowel feiten als verhalen, waardoor het een realistisch beeld geeft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet en nieuwe inzichten en inspiratie biedt om de zorg voor jongeren te verbeteren.

Wil je meer weten over de Jeugdzorg en wil je begrijpen hoe de Jeugdwet wordt uitgevoerd en wat voor impact het heeft? Dan is het nieuwste Handboek Jeugdhulp iets voor jou.


Magazine Sociaal Domein

Het magazine “Samen Sociaal Domein” is een unieke samenwerking tussen het Kenniscentrum Sociaal Domein en Jeugdprofessionals Nederland, dat niet alleen kennis en wijsheid bundelt, maar ook een visie biedt op een veerkrachtig en toekomstbestendig Sociaal Domein. Het symboliseert onze gezamenlijke toewijding aan het welzijn van de samenleving en is een krachtige bron van expertise en passie. Het magazine biedt diverse formats, zoals interviews, opiniestukken, reportages en cijfers, gericht op professionals in het Sociaal Domein en relevant voor vrijwilligers bij organisaties. Het doel is niet alleen informeren, maar ook betrekken bij de dynamiek en uitdagingen van het Sociaal Domein van morgen.

Handboek Jeugdhulp van Jeugdprofessionals Nederland

Blijf op de hoogte

Mis niets van de ontwikkelingen in het domein Jeugd. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Handboek Jeugdhulp

Het Handboek Jeugdhulp is een essentieel naslagwerk voor jeugdprofessionals, bestuurders, beleidsmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de laatste wijzigingen in de wetgeving en geeft inzicht in de plannen voor de hervorming van de Jeugdzorg. Het boek behandelt het volledige spectrum van de Jeugdwet, inclusief preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en andere functies. Het richt zich op feitelijke informatie over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten, ondersteund door praktijkvoorbeelden en ervaringen van professionals en bestuurders. Door openhartige interviews biedt het boek zowel feiten als verhalen, waardoor het een realistisch beeld geeft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet en nieuwe inzichten en inspiratie biedt om de zorg voor jongeren te verbeteren.

 

Bekijk en bestel het handboek.

Handboek Wmo

Handboek Wmo “volledig vernieuwde versie” is het logische vervolg op het eerste Handboek Wmo. De Wmo is aan verandering onderhevig, de interpretatie door gemeenten is en blijft verschillend. We zien een toename van het aantal mensen welke langer thuis blijven wonen, waardoor er ook meer beroep gedaan wordt op de gemeenten. Het Handboek Wmo is in eerste aanleg geschreven voor Wmo consulenten, front- en backoffice medewerkers, klantmanagers en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Daarnaast is dit Handboek een nuttig naslagwerk voor bestuurders en beleidsmedewerkers als mede voor leden van Wmo-raden. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die gemeente, zonder het belang van cliënten en professionals uit het oog te verliezen.

Bekijk en bestel het handboek.

Magazine Samen Sociaal Domein

Het magazine “Samen Sociaal Domein” is een unieke samenwerking tussen het Kenniscentrum Sociaal Domein en Jeugdprofessionals Nederland, dat niet alleen kennis en wijsheid bundelt, maar ook een visie biedt op een veerkrachtig en toekomstbestendig Sociaal Domein. Het symboliseert onze gezamenlijke toewijding aan het welzijn van de samenleving en is een krachtige bron van expertise en passie. Het magazine biedt diverse formats, zoals interviews, opiniestukken, reportages en cijfers, gericht op professionals in het Sociaal Domein en relevant voor vrijwilligers bij organisaties. Het doel is niet alleen informeren, maar ook betrekken bij de dynamiek en uitdagingen van het Sociaal Domein van morgen.

 

Bekijk en bestel het magazine.