Handboeken

Wil jij meer leren over diverse onderwerpen. Schaf dan een handboek aan van Jeugdprofessionals Nederland. We hebben verschillende handboeken die ingaan op veelzijdige onderwerpen. Leer bijvoorbeeld meer over de WMO met het handboek. Hieronder lees je meer over de verschillende handboeken.

Handboek Jeugdhulp

De jeugdwet is een dynamische wet te noemen. De uitgave van het Handboek Jeugdhulp is dan ook een logisch vervolg op het 3e Handboek Jeugd, dat in 2021 is verschenen. Dit handboek is geactualiseerd, waardoor de laatste wijzigingen zijn beschreven en je wordt meegenomen in de plannen die er liggen voor de hervorming van de Jeugdzorg.

Het Handboek Jeugd is geschreven voor jeugdprofessionals, bestuurders, beleidsmedewerkers en alle anderen bij gemeenten en jeugdzorgorganisaties die uitvoering geven aan de Jeugdwet. Ons perspectief is dat van die professionals, zonder het belang van kinderen, jongeren, hun ouders en andere betrokkenen uit het oog te verliezen.

Handboek WMO

Handboek Wmo “volledig vernieuwde versie” is het logische vervolg op het eerste Handboek Wmo. De Wmo is aan verandering onderhevig, de interpretatie door gemeenten is en blijft verschillend. We zien een toename van het aantal mensen welke langer thuis blijven wonen, waardoor er ook meer beroep gedaan wordt op de gemeenten. Het Handboek Wmo is in eerste aanleg geschreven voor Wmo consulenten, front- en backoffice medewerkers, klantmanagers en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Daarnaast is dit Handboek een nuttig naslagwerk voor bestuurders en beleidsmedewerkers als mede voor leden van Wmo raden. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die gemeente, zonder het belang van cliënten en professionals uit het oog te verliezen.

Magazine Samen Sociaal Domein

Blijf als gemeente of professional op de hoogte van de vele ontwikkelingen binnen de Wmo, jeugdzorg, schuldhulpverlening én Participatiewet met het magazine Samen Sociaal Domein. Het vakblad verschijnt drie keer per jaar en staat boordevol nieuws, achtergronden, opinies, interviews en verhalen uit de praktijk.