Handboeken

Handboek Jeugdhulp

Jeugdprofessionals Nederland constateerde dat er in toenemende mate behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over de Jeugdwet. Vanuit deze constatering is het boek tot stand gekomen. Het Handboek Jeugdhulp gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet: preventie jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het is een feitelijk boek over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten als gevolg van de Jeugdwet. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een handboek, klip en klaar over de wet- en regelgeving. We hebben de feiten ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van de gemeentelijke bestuurders.

 

Handboek WMO

Handboek Wmo “volledig vernieuwde versie” is het logische vervolg op het eerste Handboek Wmo. De Wmo is aan verandering onderhevig, de interpretatie door gemeenten is en blijft verschillend. We zien een toename van het aantal mensen welke langer thuis blijven wonen, waardoor er ook meer beroep gedaan wordt op de gemeenten. Het Handboek Wmo is in eerste aanleg geschreven voor Wmo consulenten, front- en backoffice medewerkers, klantmanagers en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Daarnaast is dit Handboek een nuttig naslagwerk voor bestuurders en beleidsmedewerkers als mede voor leden van Wmo raden. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die gemeente, zonder het belang van cliënten en professionals uit het oog te verliezen.

Het boek ‘Handboek Jeugdhulp’ is geschreven voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, die sinds een jaar uitvoering geven aan de Jeugdwet. Ons perspectief is dat van die gemeenten, zonder het belang van kinderen, ouders en professionals uit het oog te verliezen. Wij constateerden dat er in toenemende mate behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over de Jeugdwet. Vanuit deze constatering is het boek tot stand gekomen.

Het Handboek Jeugdhulp gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet: preventie jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het is een feitelijk boek over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten als gevolg van de Jeugdwet. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een handboek, klip en klaar over de wet- en regelgeving. We hebben de feiten ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van de gemeentelijke bestuurders.

De geïnterviewde professionals die aan het woord komen, vertellen openhartig over de uitvoering van de Jeugdwet. Er komt een beeld uit tevoorschijn van avontuur met een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ze hebben ideeën en ambities, maar ook zorgen. Dankzij deze boeiende gesprekken bevat het boek een mix van feiten en verhalen, wat een realistisch beeld geeft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet in gemeenten.

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.

De Wmo is aan verandering onderhevig, de interpretatie door gemeenten is en blijft verschillend. We zien een toename van het aantal mensen welke langer thuis blijven wonen, waardoor er ook meer beroep gedaan wordt op de gemeenten. Het Handboek Wmo is in eerste aanleg geschreven voor Wmo consulenten, front- en backoffice medewerkers, klantmanagers en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Daarnaast is dit Handboek een nuttig naslagwerk voor bestuurders en beleidsmedewerkers als mede voor leden van Wmo raden. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die gemeente, zonder het belang van cliënten en professionals uit het oog te verliezen.

Het Handboek Wmo is door docenten en samenwerkingspartners van het Kenniscentrum WMO geschreven. Dit boek is tot stand gekomen vanuit de constatering dat er meer behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over de Wmo. Het is een feitelijk boek over de taken en verantwoordelijkheden van Wmo consulenten. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een klip en klaar handboek over de Wmo. We hebben de feiten ingekleurd met praktijkvoorbeelden en de ervaringen van gemeentelijke bestuurders.

De wethouders die aan het woord komen, vertellen enthousiast over de Wmo. Er komt een beeld uit tevoorschijn van een groot gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dankzij deze boeiende gesprekken bevat het boek een mix van feiten en verhalen en geeft daarmee een realistisch beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wmo in gemeenten.

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.