Herstellen ouder-kind contact na scheiding

Eén van de belangrijke en complexe overgangen die gemaakt dient te worden na een echtscheiding is het reorganiseren van het ouderschap. De partnerrelatie kan stoppen, de ouderschapsrelatie stopt nooit. Als partners hoeven de ouders niet meer met elkaar verder en daarnaast hebben ouders de verantwoordelijkheid te zorgen dat hun kind(eren) met zijn vader en zijn moeder verder kan. Kinderen met gescheiden ouders ervaren gemiddeld meer problemen dan kinderen zonder gescheiden ouders. Dat blijkt uit nationale en internationale studies waarin vergelijkingen zijn gemaakt tussen deze twee groepen kinderen. Kinderen ontwikkelen zich na de scheiding gemiddeld het beste wanneer zij weinig blootgesteld worden aan conflicten tussen de ouders, een goede band hebben met allebei hun ouders, en opgroeien in een veilige, warme gezinssituatie met regels en een heldere structuur. 

In de training wordt aandacht besteed aan wat het belang is van ouder-kind contact na scheiding en hoe het contact herstelt kan worden als er een periode is geweest waarin er geen contact was. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe de professional zich heeft te positioneren en hoe een ouder en de kinderen hierin kunnen worden ondersteund en begeleid.

Na de training:

  • Weet jij je te positioneren om in contact te komen met de jeugdige en/of zijn gezin die in eerste instantie afwijzend tegenover hulp staan;
  • Leer jij ouders en kinderen hoe zij kunnen komen tot het formuleren van een doel;
  • Weet jij samen met de cliënt naar aanknopingspunten te zoeken om een gewenste beweging te krijgen en iets te doen met waar hij op vastgelopen is.

Trainer: Thessa de Wind

Thessa is dit jaar 25 jaar werkzaam in verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening. Zij begonnen als hulpverlener op een groep met jonge kinderen die achter blijven in hun ontwikkeling en schoolgaande kinderen die problemen hebben met bijvoorbeeld concentreren, ongewenst gedrag laten zien, moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en/of lichamelijke klachten hebben. Vervolgens is zij werkzaam geweest als ambulant hulpverlener bij gezinnen thuis, gericht op het oplossen van problemen bij opvoeden en omgang met gedragsproblemen. Momenteel is ze bijna 10 jaar als gespecialiseerd hulpverlener Hulp Na Scheiding bij Yorneo. In deze functie biedt zij samen met collega’s ondersteuning aan ouders bij bewustwording, het doorbreken van vicieuze cirkels zoals bijvoorbeeld een conflict, elkaar niet kunnen bereiken en stress in de afstemming. Er wordt aandacht besteed aan het vinden van een nieuwe balans in het ouderschap. Ook begeleidt zij zowel ouders als kinderen naar contactherstel en is zij als kindertherapeut betrokken bij het groepsaanbod Kinderen uit de Knel. In de gesprekken maakt zij gebruik van systemische interventies en maakt ze gebruik van creatieve vormen, zoals ‘Een taal erbij’, tekenen van een genogram, sociogram en levenslijn.

Onderwerpen

  • Ouderschap versus ex-partnerschap;
  • Loyaliteit van kinderen;
  • De band met beide ouders (en eventueel stiefouders);
  • Positie hulpverlener/deskundige;
  • Zorgen over veiligheid plaatsen binnen de context.

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.