Met het oog op de

Toekomst

Intakeformulier docent Nationale Bijscholingsdag

Intakeformulier docenten Nationale Bijscholingsdag

  • Deze algemene beschrijving wordt als basis gebruikt om uit te leggen waar de workshop over gaat, voor wie de workshop interessant is en waarom deelnemers de workshop zouden moeten volgen.
  • Betreft het een basis- of een verdiepende training?
  • Bijvoorbeeld: Na deze workshop: Bent u bewust van de unieke positie van een hoogbejaarde mens/ Heeft u beter leren kijken naar de uitingen van de hoogbejaarde/Heeft u uw onderscheidingvermogen gescherpt/Weet u beter wat werkt en wat niet werkt/Heeft u de juiste attitude bij de hulp/zorgvraag
  • Wat is het maximaal aantal deelnemers voor uw workshop? (Voorwaarde: bij één trainer minimaal 25 deelnemers, bij twee trainers minimaal 40 deelnemers).
  • In iedere ruimte is een beamer of tv en een flipover met stiften beschikbaar. Heb je iets anders nodig zoals bijvoorbeeld Post-its, speciale stiften?
  • Alle presentaties komen na afloop van onze Nationale Bijscholingsdag online. Deelnemers kunnen deze met een wachtwoord inzien. Wil je alsnog handouts uitdelen? Dan ontvangen wij deze graag uiterlijk 14 november.
  • Voor marketingdoeleinden ontvangen wij graag de absolute meerwaarde van deze workshop. Dit kan ook een quote zijn van een deelnemer die ooit de training heeft gevolgd.