Met het oog op de

Toekomst

Jeugd en Schulden

Door: Emile den Os (docent Jeugdprofessionals Nederland)

Schuldenproblematiek onder jongeren is een overheersend, complex probleem.

Meer dan de helft van jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft schulden. Dat kan zijn een risicovolle financiële situatie, het opbouwen van (studie)schulden tot wel € 40.000,- of betalingsachterstanden op vaste lasten zoals de ziektekostenpremie en betalingsdruk als gevolg van dure mobiele telefoonabonnementen.

Extra kwetsbaar zijn jongeren vanwege impulsief bestedingsgedrag waarbij ze onderschatten wat de consequenties van schulden zijn door gebrekkige voorlichting en scholing op dit vlak. Daarnaast speelt de combinatie van ingrijpende levensgebeurtenissen en een laag (of geen) inkomen een rol in het gebrekkige financiële overzicht. Daarbij komt dat jongeren minder snel geneigd zijn om hulp bij officiële instanties te zoeken en eerder een beroep doen op een vriendenkring of hun heil zoeken in criminele activiteiten om snel geld te verdienen.

Extra bijkomstigheid: Een schuldregeling treffen voor jongeren is vaak lastig, omdat hun inkomen laag en instabiel is en er dus vaak onvoldoende aflossingscapaciteit is om terug te betalen. Daardoor kan er geen regeling getroffen worden. Voor zwerfjongeren is de situatie nóg ingewikkelder. Ze hebben geen inkomen, geen vaste verblijfplaats en geen betaalrekening. Gemeenten weten niet altijd adequaat antwoorden te vinden op de problematiek. Het is daarom des te belangrijker dat jongeren zo vroegtijdig mogelijk in beeld komen als betalingsachterstanden nog regelbaar zijn, opdat zij doorverwezen kunnen worden naar de gemeentelijke schulddienstverlening.

Dit kan via organisaties die werken met jongeren maar vooral via de afdeling Jeugdzorg van de gemeente. Jeugdconsulenten zijn een essentiële schakel in de vroegsignalering van financiële problemen onder de jeugd en de gezinssituatie en om een integrale aanpak, maatwerk op het gebied van wonen, zorg, werk, onderwijs en financiën te initiëren. Het doel hiervan is een stabiele financiële situatie creëren.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Schuldenproblematiek onder jongeren: een overzicht
  • Risicovol financieel gedrag
  • Overheidsinvorderingen
  • Essentiële rol van de jeugdconsulent in de schuldhulp
  • Leidraad schuldhulpverlening voor jeugdconsulenten

Niveau:

Basis

Resultaat:

Na afloop van de workshop heeft u meer bewustwording over de impact van schulden op jeugdproblematiek. U krijgt praktische handvatten om jeugd met schulden te ondersteunen en wegwijs te maken. U heeft kennis van preventief interveniëren om verdere schulden te voorkomen.