Met het oog op de

Toekomst

Jeugdconsulenten

Niet alleen aanbieders van jeugdhulp, maar ook gemeenten hebben grote moeite met het invullen van vacatures. Vacatures ontstaan door een toename van werkzaamheden, maar ook door verloop en uitval van medewerkers. Het tijdelijk inhuren van professionals kan een goede oplossing zijn voor het opvangen van een piek in werkzaamheden en vervanging bij ziekte. Een duurzame oplossing is het echter niet. Om organisaties te ontzorgen bij de structurele invulling van vacatures heeft Jeugdprofessionals Nederland het Inservice model ontwikkeld.

Inservice traject
Jeugdprofessionals Nederland biedt door het Inservice traject de mogelijkheid om professionals in te laten stromen in uw organisatie. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid om een kweekvijver van jeugdprofessionals te realiseren. Het Inservice traject kent de volgende onderdelen:

  • Werving en selectie
  • Leren
  • Werken
  • Begeleiding
  • Uitstroom

Leren
Van de huidige Jeugdconsulenten wordt verwacht dat zij vanuit een integrale benadering met de inwoners in gesprek gaan. Dit is dan ook de achterliggende gedachte achter de brede scholing die Jeugdprofessionals Nederland de kandidaat biedt. Kandidaten die in gezamenlijkheid worden geselecteerd, worden één dag in de week geschoold. Deze scholing bestaat onder andere uit de opleiding Consulent Jeugd, Basis- en verdiepingstraining Beroepscode en Tuchtrecht en training op het gebied van de Wmo en Schuldhulpverlening. De adviseur van Jeugdprofessionals Nederland is gedurende het hele traject het vaste aanspreekpunt en mentor van de kandidaat.

De voordelen
Het Inservice traject heeft als voordeel dat u continu beschikt over professionals die op voorhand voldoende algemene kennis hebben opgedaan. Zij voldoen aan alle verplichtingen zodat uw organisatie kwalitatief goede zorg kan blijven bieden. U speelt met het Inservice traject op voorhand in op het verloop van personeel en voorkomt dat u ad hoc vacatures moet invullen. Deze manier van werven vrijwaart u van werkgeversrisico’s en biedt flexibiliteit.