Met het oog op de

Toekomst

Jeugdprofessionals Nederland ontvangt het NRTO-keurmerk

Jeugdprofessionals Nederland heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Jeugdprofessionals Nederland voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Jeugdprofessionals Nederland aantonen dat zij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. “Dit is een fantastische erkenning voor ons opleidingsinstituut”, vertelt Joyce Bouwknegt van Jeugdprofessionals Nederland.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over Jeugdprofessionals Nederland
Jeugdprofessionals Nederland is een innovatieve kennispartner en opleider voor álle Jeugd- en gezinsprofessionals. Dagelijks houden wij ons bezig met de ontwikkeling van professionals in het werkveld, teams en organisaties. Hoe wij dit doen? Door het delen van onze kennis, het verbinden van organisaties en het beschikbaar stellen van gekwalificeerde professionals.