Beveiligd: Pgb: wanneer (g)een goed idee?

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Schuldhulpverlening in samenwerking met Jeugdhulp

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Signaleren van depressieve klachten bij kinderen en jongeren

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Online seksueel gedrag

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Complexe scheidingen

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: De Gordon communicatiemethode

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Hechting en hechtingsproblemen

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Multiprobleemgezinnen

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Beveiligd: Gespreksvoering 2.0 binnen de Jeugdzorg

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Meer

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) starten samen met de VNG het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. Het programma is het vervolg op het verslag ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ van André Rouvoet. Dit verslag bestaat uit 45 concrete acties die de ambitie ‘Scheiden zonder Schade’ dichterbij moeten brengen.

Meer

Online wereld maakt drempel hoger om aan seks te beginnen

Jongeren beginnen tegenwoordig later aan seks, bleek vorig jaar uit Seks onder je 25e. Kwalitatief onderzoek van Rutgers onder jongeren laat nu zien dat sociale media hierin op meerdere manieren een belangrijke rol spelen. Ook de verhoging van de leeftijd waarop je alcohol kunt krijgen is van invloed.

Meer

Rapportage “Scheiden en de kinderen dan? “

Minister Dekker (JenV) stuurt de rapportage van André Rouvoet, ‘Scheiden…. en de kinderen dan?’ naar de Tweede Kamer. In de rapportage gaat het om oplossingen en acties om de schade bij kinderen door een scheiding te voorkomen. Hij informeert de Kamer daarbij over het Platform Scheiden zonder Schade dat hiervoor concrete actielijnen heeft ontwikkeld.

Meer