Met het oog op de

Toekomst

Kennispakket Jeugdhulpverlening

INSCHRIJVEN

SKJ herregistratie

Als jeugd- en gezinsprofessional houd jij je natuurlijk het liefst bezig met datgene waar je goed in bent. Namelijk het uitoefenen van jouw vak! Dit vraagt voortdurende professionele ontwikkeling om zo enerzijds de kwaliteit van de zorg en anderzijds uw vakbekwaamheid te behouden én te vergroten. Vandaar dat u belang heeft bij SKJ geaccrediteerde trainingen voor uw SKJ herregistratie.

Jeugd- en gezinsprofessionals dienen elke vijf jaar te voldoen aan de door het beroepsregister (SKJ) vastgestelde eisen ten behoeve van herregistratie. Naast relevante werkervaring houdt dit concreet in dat jeugd- en gezinsprofessionals elke vijf jaar geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (60 punten) en reflectie (60 punten) moeten volgen en registreren. Hiermee mogen zij hun vak blijven uitoefenen. Om (zelfstandige) jeugd- en gezinsprofessionals te ondersteunen bij het bereiken van deze doelstelling op een zowel toegankelijke, snelle als professionele manier hebben wij het Kennispakket Jeugdhulpverlening ontwikkeld.

Het Kennispakket Jeugdhulpverlening biedt (zelfstandige) jeugd- en gezinsprofessionals professionele en kwalitatieve ondersteuning bij het bereiken van doelstellingen ten behoeve van SKJ herregistratie en de daarbij geldende eisen vanuit het SKJ.


Wat is het Kennispakket Jeugdhulpverlening ?

Het Kennispakket Jeugdhulpverlening biedt toegang tot een breed scala aan SKJ geaccrediteerde trainingen en activiteiten op (post) HBO niveau. Daarmee kun je op een gemakkelijke wijze jaarlijks jouw benodigde punten behalen. Zowel voor deskundigheidsbevordering als reflectie. Dit doen wij door middel van professionele begeleiding, planning en coaching.


Varianten Kennispakketten Jeugdhulpverlening

Onze kennispakketten zijn beschikbaar in vijf varianten. Deze pakketten kun je hieronder vinden met de voordeeltarieven.

 • JPNL Start – 12 punten deskundigheidsbevordering nu voor €499,-* Lees meer
 • JPNL Next – 12 punten deskundigheidsbevordering + 14 punten reflectie nu voor €1.099,-* Lees meer
 • JPNL UP – 12 punten deskundigheidsbevordering + 24 punten reflectie nu voor €1.599,-* Lees meer
 • JPNL PRO – 30 punten deskundigheidsbevordering + 24 punten reflectie nu voor €2.499,-* Lees meer

Daarnaast biedt JPNL ook een kennispakket aan dat past bij organisaties. Dit is speciaal voor organisaties die willen investeren in de kwaliteit, deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Alles met het doel om de jeugdhulpverlening van hun organisatie professioneler, efficiënter en vooral beter te maken.

 • JPNL PRO+ – 60 punten deskundigheidsbevordering en 60 punten reflectie over een periode van 5 jaar. Nu voor €5.599,-* per deelnemer Lees meer

Stuur mij de brochure over het Kennispakket!   of   Of vraag het  informatiepakket aan!

 

Deskundigheidsbevordering

Voor de herregistratie van jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat zij voldoen aan deskundigheidsbevordering die bijdraagt aan het actueel houden van hun vakkennis. Het SKJ toetst vooraf de kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Alle trainingen en activiteiten die Jeugdprofessionals Nederland (JPNL) aanbiedt in het kader van deskundigheidsbevordering voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit zijn dus SKJ geaccrediteerde trainingen. De activiteiten en trainingen worden gefaciliteerd door ervaren, gepassioneerde en vakbekwame docenten en professionals. Voorgaande cursisten beoordelen deze als uitstekend.

De activiteiten van Jeugdprofessionals Nederland ten behoeve van deskundigheidsbevordering voldoen daarnaast aan de volgende eisen:

 • De activiteiten zijn op (post) hbo-niveau;
 • De inhoud van de activiteiten sluit aan op de kennis en werkzaamheden van de jeugdhulpverlener;
 • De inhoud van de activiteit is gebaseerd op zowel actuele, valide als betrouwbare vakkennis.

Gemiddeld moeten er 12 punten per jaar (12 uur) worden behaald in de categorie deskundigheidsbevordering. Dit mag natuurlijk altijd meer zijn, mits er binnen vijf jaar voldaan wordt aan de totale eis van 60 punten. Voor deskundigheidsbevordering moet men minimaal 40 punten in de categorie formeel leren behalen. En maximaal 20 punten in de categorie informeel leren. Dit moet in een periode van vijf jaar. Bij formeel leren zijn alle scholing, trainingen, cursussen, studiedagen en dergelijke vooraf geaccrediteerd door het SKJ. Dit hoeft bij informeel leren niet per definitie het geval te zijn.

Reflectie

Bij reflectie staat het professioneel handelen van de jeugd- en gezinsprofessional centraal. De reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Voor reflectie moeten er jaarlijks 12 punten worden behaald (12 uur). Ook dit mogen meer punten zijn, mits er binnen vijf jaar wordt voldaan aan de totale eis van 60 punten binnen deze categorie. De punten worden behaald door supervisie te volgen of door deel te nemen aan intercollegiale of begeleide intervisie.

Jeugdprofessionals Nederland biedt met Kennispakket Jeugdhulpverlening  als enige aanbieder de combinatie tussen deskundigheidsbevordering en reflectie aan.


Voor wie is het Kennispakket Jeugdhulp?

Jeugdprofessionals Nederland heeft het Kennispakket Jeugdhulpverlening ontwikkeld voor jeugd- en gezinsprofessionals die het beste uit zichzelf willen halen. Daarnaast willen zij investeren in de kwaliteit van hun vak en in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Werk jij bij bijvoorbeeld een jeugdhulpinstelling (intramuraal en extramuraal), de gemeente of ben jij een zelfstandige jeugd- en gezinsprofessional? Of heb jij al een aantal punten behaald dit jaar? Geen punt.

Om iedere (zelfstandige) jeugdzorgwerker te kunnen ondersteunen in hun eigen individuele proces bieden we het Kennispakket Jeugdhulpverlening aan in vier varianten. Ook hebben wij een kennispakket ontwikkeld voor de werkgever. Met dit kennispakket ondersteunt Jeugdprofessionals Nederland jeugdzorgorganisaties en gemeenten bij het waarborgen van kwaliteit, kennis en de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.

Jeugdprofessionals Nederland ontzorgt met het JPNL PRO+  jeugdzorgorganisaties en gemeentes. Dit doen wij door middel van het faciliteren, plannen en inregelen van professionele trainingen en activiteiten ten behoeve van de door de SKJ vastgestelde eisen voor de tijdige (her)registratie van hun medewerkers.


Belofte Jeugdprofessionals Nederland

Jeugdprofessionals Nederland doet met het Kennispakket Jeugdhulpverlening de volgende belofte aan haar klanten:

 • De zekerheid dat er jaarlijks meer dan voldoende SKJ punten** ten behoeve van herregistratie worden behaald.
 • Toegang tot een breed aanbod SKJ geaccrediteerde trainingen en activiteiten.
 • Een persoonlijk (online) scholingsplan inclusief begeleiding.
 • Toegang tot een groot netwerk van jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Kwalitatieve en toegankelijke activiteiten en trainingen gefaciliteerd door gepassioneerde en vakbekwame professionals.
 • Tot slot krijgt iedere deelnemer gratis het handboek Jeugdhulp t.w.v. €29,95.

* Onze prijzen zijn per persoon en exclusief BTW. Uw pakketvoordeel bedraagt 20%.
** Voor deskundigheidsbevordering

Brochure aanvragen Kennispakket

of

Informatiepakket aanvragen Kennispakket