LVB in de context

Deze training is op wo-niveau.

Als jeugd- en gezinsprofessional ben je bekend met LVB en je komt het in de praktijk ook regelmatig tegen. Expliciet als je met deze doelgroep werkt, maar ook zeker impliciet wanneer je signalen herkent bij je cliënt of zijn/haar netwerk die wijzen op een LVB. Bijvoorbeeld wanneer je opmerkt dat jouw boodschap niet goed over lijkt te komen. Of wanneer iemand ‘lastig’ is, anders reageert dan je verwacht, vaak boos of heel onzeker is. Maar ook psychische klachten, uitval op werk/school en criminaliteit kunnen aanleiding zijn om te onderzoeken of er sprake kan zijn van LVB. Met een LVB-blik naar deze kinderen, jongeren of (jong)volwassenen kijken, vroegsignalering en kennis hebben van de actuele ontwikkelingen rondom problematiek, de huidige diagnostische middelen en interventies kan een groot verschil maken. Het kan voorkomen dat er bijkomende problematiek ontstaat, dan wel verergerd, je behandeling slaat beter aan, én je diagnostiek is zorgvuldiger.

In deze training wordt aandacht besteed en hoe een gedegen diagnostiek traject wanneer er gedacht wordt aan LVB, maar ook verdiepende diagnostiek wanneer er al beeld is van de LVB en er bijkomende klachten ontstaan. Hoe kunnen we hier dan vervolgens op interveniëren. In welke contexten kunnen we interveniëren om de totale inclusie van het kind en jongere met LVB te bevorderen. Daarbij is denken vanuit de context en systeemdenken het uitgangspunt in deze training. 

Na het volgen van deze training ken je verschillende diagnostische instrumenten en heb je kennis genomen van verschillende interventies. Ook voel je je meer bekwaam in de praktische toepassing van de diagnostische middelen en behandelinterventies die je inzet. We staan stil bij comorbiditeit en differentiaal diagnostiek bij LVB.  Tot slot kan je ook vanuit jouw rol als behandelaar gerichter vaardigheden inzetten om bij een kind/jongere met een LVB en zijn/haar netwerk goede aansluiting te vinden en samen te werken met het gehele systeem. 

Leerdoelen:

 • Je kennis met betrekking tot de theorie over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is opgefrist en geactualiseerd;
 • Je kan vanuit jouw rol als behandelaar vaardigheden inzetten hoe aan te sluiten bij een kind / jongere met LVB  en zijn/haar netwerken;
 • Je bent je bewust van de invloed van comorbiditeit en differentiaal diagnostiek bij LVB en hoe je dit een plek geeft in je diagnostische proces; 
 • Je bent als behandelaar bewust van de LVB in een maatschappelijke context en welke houding voor jou je effectiviteit vergroot;
 • Je voelt je bekwaam in de praktische toepassing van de diagnostiek middelen en behandelinterventies die je in kunt zetten;

Trainer: Baukje de Jong

Baukje werkt als orthopedagoog en regiebehandelaar veel ervaring met mensen die te maken hebben met psychiatrische problematiek. Vanuit deze rol heeft zij ervaring met diverse thema’s zoals LVB, gehechtheid, systemisch werken, seksualiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Baukje draagt graag haar kennis en deskundigheid over doormiddel van intervisie, deskundigheidsbevordering en het trainen van professionals in de diverse thema’s.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theoretische uitgangspunten bij LVB 
 • Diagnostiek en aansluitende interventies
 • Co morbiditeit / differentiaal diagnostiek bij LVB
 • Aansluiten bij LVB
 • Samenwerken in de context 
 • Jouw rol/positie als professional.

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.