Met het oog op de

Toekomst

Over ons

Over Jeugdprofessionals Nederland

De komst van de Jeugdwet in 2015 heeft gezorgd voor wijzigingen in de wetgeving. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, inclusief de jeugdreclassering, de jeugdbescherming, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (Jeugd-GGz), de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) en de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB). Deze nieuwe verantwoordelijkheden komen bovenop de bestaande taken die gemeenten al hadden in het preventief jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen. Door deze wijzigingen dragen gemeenten een bredere verantwoordelijkheid met de uitvoering van de Jeugdwet. Met deze nieuwe wet moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Hiermee krijgen gemeenten de rol van opdrachtgever, inkoper én regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. Samenhang tussen de drie decentralisaties is hierbij van groot belang. Dit vraagt een nieuwe werkwijze van  Jeugdprofessionals.

Jeugd-en gezinsprofessionals dragen bij aan een veilige omgeving van onze jeugdigen, waarin ze onbezorgd kunnen opgroeien en in staat zijn om kansen te benutten. Echter, onze samenleving verandert. Dit betekent dat casuïstiek steeds complexer wordt.  Dit betekent in de dagelijkse praktijk dat hoge werkdruk gepaard gaat met ingrijpende hulpvragen die ze achter de voordeur tegenkomen. Hierdoor wordt van Jeugdprofessionals meer kennis en kunde gevraagd dan voorheen. Uit recent onderzoek is gebleken dat Jeugd-en gezinsprofessionals hier een grote behoefte aan hebben. Niet alleen vanuit de wil om eigen professionaliteit te ontwikkelen, maar ook vanwege de professionalisering van de jeugdhulp. Daarnaast is gebleken dat er behoefte is aan het versterken van het eigen professionele netwerk.

Het platform Jeugdprofessionals Nederland voorziet in deze behoefte. Tijdens de Nationale Bijscholingsdag voor Jeugdprofessionals wordt actuele kennis en kunde gedeeld door experts uit het werkveld. Men blijft up-to-date over de actualiteiten binnen het vakgebied. Door het volgen van workshops wordt kennis en kunde ontwikkeld op drie verschillende onderwerpen, dit allemaal tijdens één Bijscholingsdag!

De jaarlijkse Bijscholingsdagen van Jeugdprofessionals Nederland zijn geaccrediteerd door het SKJ met 6.50 punten in de categorie Vrije ruime Jeugdzorgwerker, Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium.