Over Jeugdprofessionals Nederland

De komst van de Jeugdwet in 2015 heeft gezorgd voor wijzigingen in de wetgeving. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, inclusief de jeugdreclassering, de jeugdbescherming, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (Jeugd-GGz), de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) en de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB). Deze nieuwe verantwoordelijkheden komen bovenop de bestaande taken die gemeenten al hadden in het preventief jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen. Door deze wijzigingen dragen gemeenten een bredere verantwoordelijkheid met de uitvoering van de Jeugdwet. Met deze nieuwe wet moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Hiermee krijgen gemeenten de rol van opdrachtgever, inkoper én regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. Samenhang tussen de drie decentralisaties is hierbij van groot belang. Dit vraagt een nieuwe werkwijze van  Jeugdprofessionals.

Jeugd-en gezinsprofessionals dragen bij aan een veilige omgeving van onze jeugdigen, waarin ze onbezorgd kunnen opgroeien en in staat zijn om kansen te benutten. Echter, onze samenleving verandert. Dit betekent dat casuïstiek steeds complexer wordt.  Dit betekent in de dagelijkse praktijk dat hoge werkdruk gepaard gaat met ingrijpende hulpvragen die ze achter de voordeur tegenkomen. Hierdoor wordt van Jeugdprofessionals meer kennis en kunde gevraagd dan voorheen. Uit recent onderzoek is gebleken dat Jeugd-en gezinsprofessionals hier een grote behoefte aan hebben. Niet alleen vanuit de wil om eigen professionaliteit te ontwikkelen, maar ook vanwege de professionalisering van de jeugdhulp. Daarnaast is gebleken dat er behoefte is aan het versterken van het eigen professionele netwerk.

Het platform Jeugdprofessionals Nederland voorziet in deze behoefte. Tijdens de Nationale Bijscholingsdag voor Jeugdprofessionals wordt actuele kennis en kunde gedeeld door experts uit het werkveld. Men blijft up-to-date over de actualiteiten binnen het vakgebied. Door het volgen van workshops wordt kennis en kunde ontwikkeld op drie verschillende onderwerpen, dit allemaal tijdens één Bijscholingsdag!

De jaarlijkse Bijscholingsdagen van Jeugdprofessionals Nederland zijn geaccrediteerd door het SKJ met 6.50 punten in de categorie Vrije ruime Jeugdzorgwerker, Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium.

Over onze docenten

De workshops en trainingen worden gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken. Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

 

Over Kenniscentrum WMO

Kenniscentrum WMO is initiatiefnemer van Jeugdprofessionals Nederland. Kenniscentrum WMO is dé specialist op het gebied van opleiden binnen het Sociaal Domein en levert kennis en kunde voor de trainingen en workshops. ‘Kennis delen zit in ons DNA’. Oprichter Miquel Wijngaards werkte jaren in de thuiszorg en heeft hier veel kennis opgedaan. Deze kennis deelt Kenniscentrum WMO door verschillende opleidingen en trainingen aan te bieden binnen vakgebied Wmo en Jeugd. De organisatie wil bijdragen aan een platform om Jeugdprofessionals met elkaar in contact te brengen.