Praktijkprogramma SKJ

In samenspraak met het SKJ bieden wij een Praktijkprogramma aan voor professionals die dit niet binnen hun eigen organisatie kunnen doorlopen. Ben jij werkzaam binnen de jeugdzorg en kan er vanuit jouw werkgever werkbegeleiding plaatsvinden door een SKJ-geregistreerd professional? Dan is het praktijkprogramma SKJ geschikt voor jou!

Wat is een praktijkprogramma?

Met het praktijkprogramma toetsen we of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is voor jou om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden. In het Praktijkprogramma doorloop je een scholingsprogramma, doe je praktijkervaring op en krijg je werkbegeleiding. Na afronding van het praktijkprogramma dien je een leerverslag in bij het SKJ.

Het praktijkprogramma kent de volgende verplichte onderdelen:

  • Basis- en verdiepingstraining Professionele standaarden
  • Praktijkervaring en werkbegeleiding
  • Het inoefenen van methodieken
  • Aandacht voor meervoudige partijdigheid binnen de hulpverlening
  • Aandacht voor specifieke methodische invulling

Het praktijkprogramma van Jeugdprofessionals Nederland

In samenspraak met het SKJ bieden wij een Praktijkprogramma aan voor professionals die dit niet binnen hun eigen organisatie kunnen doorlopen. Voorwaarde voor deelname is dat je werkzaam bent binnen de jeugdzorg én dat er werkbegeleiding, door een SKJ-geregistreerd professional, vanuit je werkgever plaats vindt. Bij de start van je praktijkprogramma worden hierover afspraken gemaakt.

Het praktijkprogramma volgen bij Jeugdprofessionals Nederland

✔️ Een uitgebreid scholingsprogramma bestaande uit verschillende trainingen

 

✔️ Begeleiding van een SKJ-geregistreerd professional uit jouw eigen organisatie

 

✔️ De uitkomst: een leerverslag dat wordt toegevoegd aan je SKJ-dossier

 

Scholingsprogramma

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende trainingen:

Basistraining professioneel standaarden – dagdeel

In de basistraining professionele standaard krijg je kennis over beroepsethiek: beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker. De training richt zich ook op het werken met ethische dilemma’s in praktijk. Het geeft handvatten bij het omgaan van de ethische dillema’s in casuïstiek, maar ook in relatie met collega’s en werkgever. Daarnaast leer je hoe je als jeugd- en gezinsprofessional jouw keuzes in de praktijk kunt verantwoorden.

Verdiepingstraining professionele standaard – dagdeel

In deze verdiepingstraining krijg je kennis over de richtlijnen in de jeugdzorg. Het tuchtrecht en de praktijk van de jeugd- en gezinsprofessionals staan hierin centraal. Ook verkrijg je kennis over wat autonomie is en hoe je in je werk invulling kunt geven aan de professionele autonomie. Als laatste verkrijg je tijdens deze verdiepingstraining ook kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

De verdiepingstraining professionele standaard wordt afgesloten met een individuele eindopdracht welke wordt beoordeeld door de docent. De eindopdracht dient uiterlijk binnen 4 weken te zijn ingeleverd bij de docent. Bij een onvoldoende krijg je een herkansing.

Driehoekskunde – één lesdag

De training Driehoekskunde gaat over het evenwicht wat je steeds moet bewaren als hulpverlener in relatie tot ouders en kind, om het kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dat betekent dat wij deze ouders zonder vooroordelen zoveel mogelijk dienen te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen, zelfs als zij uit de ouderlijke macht gezet zijn. Wanneer hulpverleners en ouders in een vorm van samenwerking het kind kunnen ondersteunen, dan zal een kind daar van groeien en ontwikkelen. Dit vraagt echter iets van iedereen in de Driehoek, vandaar dat iedereen in zijn hoek dient te blijven. Hoe meer je de ouders ook ouders kan laten zijn en jij zelf de hulpverlener blijft, hoe steviger en duidelijker de basis voor het kind is. Je krijgt geen conflicten met ouders en zij niet met jou, omdat het helder is wat ieders rol dient te zijn.

Wanneer je in een driehoek als deze moet werken (kind-ouder-hulpverlener), is het vaak ingewikkeld om geen kant te kiezen en om je niet te laten beïnvloeden door jouw eigen normen en waarden. Meervoudige partijdigheid is een vaardigheid waar je je steeds bewust van moet zijn, waar je op moet reflecteren en welke oprecht moet zijn. In deze training leer je de basis van Driehoekskunde, welke rol je als hulpverlener dient te hebben, het belang van meervoudige partijdigheid en hoe je dit kunt ontwikkelen.

Methodisch handelen – twee lesdagen

Het doel van de jeugdwet is dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Als jeugd- en gezinsprofessional geef jij uitvoering aan de jeugdwet. De jeugdwet geeft jou als professional meer ruimte om te doen waar je goed in bent; jeugdigen en gezinnen op een professionele manier ondersteunen, zodat zij beter en sneller geholpen worden. Als professional maak je steeds opnieuw professionele afwegingen en dien je deze zorgvuldig te verantwoorden. Maar hoe doe je dat op een methodische manier en hoe borg je kwaliteit en professionaliteit? Wat vraagt dit werk van jou als professional en aan welke competenties moet je voldoen? Wie heeft er regie? Hoe werk je samen met de jeugdige, zijn gezin, zijn netwerk en andere professionals? Hoe maak je gebruik van hun eigen kracht? Door middel van deze training vergroot je jouw kennis over het methodisch handelen en kan je dit toepassen in de praktijk.

Werkbegeleiding

Werkbegeleiding is een verplicht onderdeel van het Praktijkprogramma.Bij werkbegeleiding staat het reflecteren op het professioneel handelen en jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Voorafgaand stel je met jouw werkbegeleider het volgende vast:

  • de vorm van de werkbegeleiding
  • de inhoud van de werkbegeleiding
  • de frequentie, eventueel op- en of afbouw
  • evaluatiemomenten

De werkbegeleiding wordt gefaciliteerd door je werkgever en wordt geboden door een SKJ-geregistreerd professional.

Reflectieverslag

Wanneer je het praktijkprogramma hebt doorlopen, dan dien je een leerverslag in bij het SKJ. Hierin beschrijf je uit welke onderdelen het programma heeft bestaan en reflecteer je op de ontwikkeling die je hebt gemaakt. Het leerverslag wordt ondertekend door je werkgever, daarna upload je jouw verslag in je SKJ-dossier.

Kosten & inschrijven

De kosten voor het praktijkprogramma bedragen €1.750,- exclusief btw. Inschrijven doe je via de knop hieronder!

Meer informatie?

Heb je behoefte aan een adviesgesprek, of aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of telefonisch via 085-4018365.