Met het oog op de

Toekomst

Workshop  “Praten met kinderen”

Door: Sylvia van Asperen (Semmie – Sprekend Spel & training)

Uw werk bestaat uit communicatie met cliënten. Praten met kinderen is daarin waarschijnlijk een vast onderdeel. Zonder een goede basis in dit contact is het onmogelijk om dit werk te doen.

Maar praten met kinderen omvat meer dan het uitwisselen van woorden, het toepassen van communicatieprincipes en rekening houden met het ontwikkelingsniveau van het kind. In deze workshop kijken we hoe u het contact en het gesprek met het kind methodisch en tegelijkertijd authentiek aan kunt gaan.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Creatieve interventies
  • Methodische gespreksvoering met kinderen
  • Authenticiteit
  • Bespreekbaar maken van kwetsbare onderwerpen

Resultaat van de workshop:

  • U heeft direct concrete handvatten en inspiratie tot uw beschikking om gesprekken anders vorm te geven
  • U heeft meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn met betrekking tot gespreksvoering
  • In een gesprek kunt u beter de methodiek combineren met persoonlijke authenticiteit

Niveau:

Verdiepende training