Met het oog op de

Toekomst

Workshop “Preventie van seksueel overschrijdend gedrag”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren komt vaak voor. Jongeren hebben niet altijd door dat zij over hun eigen grenzen of die van de ander gaan. Het is daarom belangrijk jongens en meiden te leren wensen en grenzen te herkennen en hierover te communiceren. Maar hoe doe je dat en wat werkt daarbij wel en wat juist niet? In deze workshop vergroot jij je kennis over het voorkómen van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en hoe jij hieraan kunt bijdragen in de begeleiding van jongeren.