E-learning

E-learning Zucht?! Over middelen, addictie en motivatie bij jongeren

Jeugd- en gezinsprofessionals | Verslavingszorg | 3 uur | E-learning | SKJ-punten: 3
Ervaar jij in je werk strubbelingen en of weerstand rondom het thema middelengebruik en addictie en wil je ervaren hoe het is om motiverend in gesprek te gaan met jongeren over dit onderwerp? In de training Zucht?! worden de verschillende effecten die alcohol en drugs kunnen hebben (stimulerend, verdovend en bewustzijnsveranderend) besproken, leer je alles over de huidige trends, komt beeldschermverslaving aan bod en nemen we een kijkje in de keuken van motiverende gespreksvoering.

E-learning Intervisietraining

Gedragswetenschappers | Professionele autonomie | 2 uur | E-learning | SKJ-punten: 2
Deze e-learning stelt je in staat intervisiebijeenkomsten effectief te benutten en in te zetten. Je leert de oorsprong van intervisie en krijgt praktische handvatten om het optimale uit intervisie te halen. Met de informatie en handvatten uit deze e-learning ben je ook zelf in staat intervisiegroepen op te zetten (binnen je organisatie) en zo het leerrendement te vergroten.

E-learning Voed je kennis!

Jeugd- en gezinsprofessionals | Eetstoornissen | 2 uur | E-learning | SKJ-punten: 2
Als een eetstoornis (vermoedelijk) wordt gesignaleerd is het belangrijk om over de kennis en kunde te beschikken om de persoon met een eetstoornis te begrijpen en goed te kunnen begeleiden. Deze webinar is erop gericht om eetstoornissen beter te leren begrijpen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat bij de betrokkenen. Het doel is om theoretische kennis aan te leren.